YARGITAY4. Ceza Dairesi Esas No : 2012/21323

advertisement
YARGITAY4. Ceza Dairesi
Esas No : 2012/21323
Karar No : 2012/28934
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç
tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yanıltan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre
yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde geçilmemiştir.
Ancak;
1-Tanıklara, tanıklık görevinin önemi anlatılıp, uyarılarda bulunulmadan dinlenilmeleri suretiyle,
CMK'nın 53. maddesine aykırı davranılması,
2-18 yaşından küçük oldukları anlaşılan mağdurların, CMK'nın 236/3. maddesi gereğince,
mahkemede, psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurularak ve CMK'nın
52/3-a maddesi uyarınca, görüntü ve ses kaydı yapılması suretiyle, ayrıntılı bir şekilde ifadeleri alınıp,
idari soruşturma aşamasında dinlenilen tüm öğrencilerin de, tanıklıklarına müracaat edilerek,
sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma
ve yetersiz gerekçeler ile beraat ve ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi,
3-Kabule göre de; mağdur çocukların, öğretmenleri olan sanık M. Z.'in, zaman zaman kendilerine
demir cetvelle, tokatla, bazen de tekme ile vurduğunu, kafalarını birbirlerine çarptığını beyan
etmeleri ve anlatımlarının da birbirlerini doğrulaması karşısında, bu eylemlerin tedip hakkı
sınırlarını aştığı gözetilmeden ve mağdurların anlatımlarına neden itibar edilmediği açıklanıp
tartışılmadan, yasal olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, mağdurlar vekili, katılan M. Z. vekili ve katılan T. C.'un temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma
öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın\esas/hüküm mahkemesine
gönderilmesine, 05/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Download