ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYİ DÖVMESİ, TEDİP TERBİYE HAKKI SINIRI

advertisement
ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYİ DÖVMESİ, TEDİP TERBİYE HAKKI SINIRI
YARGITAY 4. Ceza Dairesi
Esas No : 2012/21323
Karar No : 2012/28934
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği
ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yanıltan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine
göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde geçilmemiştir.
Ancak;
1-Tanıklara, tanıklık görevinin önemi anlatılıp, uyarılarda bulunulmadan dinlenilmeleri
suretiyle, CMK'nın 53. maddesine aykırı davranılması,
2-18 yaşından küçük oldukları anlaşılan mağdurların, CMK'nın 236/3. maddesi gereğince,
mahkemede, psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurularak ve
CMK'nın 52/3-a maddesi uyarınca, görüntü ve ses kaydı yapılması suretiyle, ayrıntılı bir
şekilde ifadeleri alınıp, idari soruşturma aşamasında dinlenilen tüm öğrencilerin de,
tanıklıklarına müracaat edilerek, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi
gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeler ile beraat ve ceza vermekten
vazgeçilmesine karar verilmesi,
3-Kabule göre de; mağdur çocukların, öğretmenleri olan sanık M. Z.'in, zaman zaman
kendilerine demir cetvelle, tokatla, bazen de tekme ile vurduğunu, kafalarını birbirlerine
çarptığını beyan etmeleri ve anlatımlarının da birbirlerini doğrulaması karşısında, bu
eylemlerin tedip hakkı sınırlarını aştığı gözetilmeden ve mağdurların anlatımlarına neden
itibar edilmediği açıklanıp tartışılmadan, yasal olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraat kararı
verilmesi,
Yasaya aykırı, mağdurlar vekili, katılan M. Z. vekili ve katılan T. C.'un temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,
yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere
dosyanın\esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
Download