döküm işlerinde riskler ve önlemleri

advertisement
22. DÖKÜM İŞLERİNDE RİSKLER VE ÖNLEMLERİ
Döküm işlerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan riskler ve önleme
Amacı
konularında katılımcıları bilgilendirmek
DERSİN
Bu dersi alan katılımcıların döküm işlerinde yapılan çalışmalarda ortaya
Hedefi
çıkan riskler ve önleme konularında uygulamaya yönelik bilgi sahibi
olması hedeflenmiştir.
Hedef
İşletme Müdür ve Yardımcıları, Mühendisler, Formen- Ustabaşılar, döküm
kitlesi
sanayi çalışanları
KONU BAŞLIKLARI VE İÇERİKLERİ
Süre
Ders
Bölüm Adı
Bölüm İçeriği
Dakika/der
s
Döküm işlerinde genel tehlikeler ve riskler
1
Genel
2
Maça, döküm ve
Maça hazırlama, döküm ve taşlama işl. Riskler ve
taşlama işleri
risklerden korunma yöntemleri
Tozlar ve ışınlar
3
4
Döküm işlerinde oluşan tozlar ile maden eriyiği
20
25
ışınlarının riskleri ve korunma tedbirleri,
Bazı metallerin
Dökümde kullanılan metaller ve sağlık riskleri ile diğer
riskleri ve diğer
hususlar
hususlar
Konu bir bütün olarak ele alınıp ve değerlendirilerek
5
15
Konunun özeti
Sorular ve
Cevaplar
20
10
amaca uygun olarak özeti yapılacaktır.
Dinleyicilerden gelecek sorular ele alınarak özellikle
konu ile ilgisi olan ve konunun daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olacak sorular cevaplandırılacaktır.
Eğitimin Süresi
Eğitimin 2 (iki) saat olarak uygulanacaktır.
Katılımcı Sayısı
En fazla 25 kişi.
© TeamPrevent Ltd. Şti. (www.teamprevent.com.tr)
90/2
Download