2015 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistikleri B.N.

advertisement
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
KASIM 2015
Türkiye İstatistik Kurumu 31/12/2015 tarihinde 2015 yılı Kasım ayı “Dış Ticaret İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2015 yılı Kasım ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 10,2 azalarak 11 milyar 738 milyon dolar,
ithalat % 25,3 azalarak 15 milyar 974 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 49,1 azalarak 8 milyar 317 milyon dolardan 4 milyar 236
milyon dolara düşmüştür.

2014 yılı Kasım ayında % 61,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı
aynı ayında % 73,5’e yükselmiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 1,5, ithalat % 13,9 azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin
olmuştur. Kasım ayında Almanya’ya 1 milyar 199 milyon dolarlık ihracat
yapılırken, Çin’den 2 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 602 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 634 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve
yağlar ilk sırada yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 4,6, ithalatı
içindeki payı % 16,8 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat %
6,8, ithalat % 6,3 azalmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.01.2016
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2015 yılı Kasım ayında ihracat 2014 yılının aynı ayına göre % 10,2 azalarak 13.067 milyon
dolardan 11.738 milyon dolara, ithalat % 25,3 azalarak 21.385 milyon dolardan 15.974 milyon
dolara gerilemiştir. Böylece dış ticaret açığı % 49,1 azalarak 8.317 milyon dolardan 4.236 milyon
dolara, dış ticaret hacmi % 19,6 azalarak 34.452 milyon dolardan 27.712 milyon dolara
gerilemiştir (Tablo 1, Grafik 1).
2014 yılının Kasım ayında % 61,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılının aynı ayında
14,4 puan artarak % 73,5’e yükselmiştir.
Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri
İhracat (FOB)
Aylar
Kasım
Ocak-Kasım
Yıllar
Değer
2014
13.067
2015
11.738
2014
144.341
2015
132.194
İthalat (CIF)
Değişim
(%)
Değer
Dış Ticaret Dengesi
Değişim
(%)
21.385
-10,2
15.974
189.219
Değişim
(%)
-8.317
-25,3
220.389
-8,4
Değer
-4.236
34.452
-49,1
-76.048
-14,1
-57.025
(Milyon ABD $)
İhracatın
Dış Ticaret Hacmi
İthalatı
Karşılama
Değişim
Oranı
Değer
(%)
(%)
27.712
61,1
-19,6
364.730
-25,0
321.414
73,5
65,5
-11,9
69,9
Kaynak: TÜİK.
Grafik 1. Dış Ticaret Göstergeleri
(Milyon ABD $)
40.000
34.452
35.000
27.712
30.000
25.000
21.385
20.000
15.000
15.974
13.067
11.738
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-4.236
-8.317
-15.000
2014 -Kasım
İhracat (FOB)
2015 -Kasım
İthalat (CIF)
Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Hacmi
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.01.2016
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre, 2015 yılı Kasım ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre ihracat % 10,2, ithalat % 27,1 azalmıştır.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre ise, 2015 yılı Kasım ayında
bir önceki aya göre ihracat % 6,8, ithalat % 6,3 azalmıştır.
Ekonomik faaliyetlere göre 2015 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre balıkçılık sektörü
ihracatı % 23,1 artarken, diğer bütün sektörlerde azalış görülmüştür. Tarım ve ormancılık
sektörü ihracatında % 12,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ihracatında % 26,4, imalat sanayi
sektörü ihracatında % 9,7 azalış olmuştur (Tablo 2).
2015 yılı Kasım ayında 10.850 milyon dolarlık imalat sanayi ürünleri ihracatı, 618 milyon dolarlık
tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı, 204 milyon dolarlık madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
ihracatı ve 30 milyon dolarlık balıkçılık ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2. Ekonomik Faaliyetlere Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Kasım
2014
Sektörler
2015
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%) Değişim (%)
13.067
704
24
276
12.010
53
100,0
5,4
0,2
2,1
91,9
0,4
11.738
618
30
204
10.850
36
100,0
5,3
0,3
1,7
92,4
0,3
-10,2
-12,2
23,1
-26,4
-9,7
-32,4
21.385
772
4
3.249
16.671
688
100,0
3,6
0,0
15,2
78,0
3,2
15.974
614
5
1.991
12.987
377
100,0
3,8
0,0
12,5
81,3
2,4
-25,3
-20,5
34,8
-38,7
-22,1
-45,3
İHRACAT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
İTHAL AT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
Kaynak: TÜİK.
2015 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sermaye (yatırım) malları ithalatında %
11,4, ara (ham madde) malları ithalatında % 31,0, tüketim malları ithalatında % 6,3 azalış
olmuştur. Sermaye (yatırım) malları ithalatı 2.688 milyon dolar, ara (ham madde) malları ithalatı
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.01.2016
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
10.980 milyon dolar, tüketim malları ithalatı 2.270 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir
(Tablo 3).
Tablo 3. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Kasım
2014
Sektörler
2015
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%)
Değişim
(%)
13.067
1.288
5.692
6.001
86
100,0
9,9
43,6
45,9
0,7
11.738
1.417
5.000
5.284
37
100,0
12,1
42,6
45,0
0,3
-10,2
10,0
-12,2
-12,0
-56,9
21.385
3.033
15.908
2.423
22
100,0
14,2
74,4
11,3
0,1
15.974
2.688
10.980
2.270
36
100,0
16,8
68,7
14,2
0,2
-25,3
-11,4
-31,0
-6,3
65,7
İHRACAT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
İTHAL AT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
Kaynak: TÜİK.
Fasıllara göre ihracatta 2015 yılı Kasım ayında ilk sırayı 1.602 milyon dolar ile “motorlu kara
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı” alırken, bunu 1.038 milyon dolar ile “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları”, 772 milyon dolar ile “örme giyim eşyası ve
aksesuarı” ihracatı izlemiştir.
2015 yılı Kasım ayında ithalatta “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler” 2.634 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, 2.023
milyon dolarlık ithalat ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve
parçaları” ikinci, 1.502 milyon dolarlık ithalat ile “elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetmeverme, televizyon görüntü-ses-kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı” üçüncü
sırada yer almıştır.
İller itibarıyla 2015 yılı Kasım ayında ihracatta İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Bursa,
İzmir, Kocaeli ve Gaziantep izlemiştir. Toplam ihracat içinde İstanbul’un payı % 51,0, Bursa’nın
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.01.2016
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
payı % 6,3, İzmir’in payı % 5,8, Kocaeli’nin payı % 5,2, Gaziantep payı % 5,1 olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. En Çok İhracat ve İthalat Yapılan 10 İl
(Bin ABD $)
Kasım-2015
İller
Değer
Pay (%)
Değer
İHRACAT
Genel
İstanbul
Bursa
İzmir
Kocaeli
Gaziantep
Ankara
Denizli
Hatay
Manisa
Trabzon
Kaynak: TÜİK.
11.737.552
5.984.529
740.543
686.105
615.989
597.777
568.606
188.200
169.887
169.125
164.501
Pay (%)
İTHALAT
100,0
51,0
6,3
5,8
5,2
5,1
4,8
1,6
1,4
1,4
1,4
Genel
İstanbul
Ankara
Kocaeli
İzmir
Bursa
Gaziantep
Manisa
Hatay
Kayseri
Adana
15.973.959
8.843.038
790.823
730.193
722.409
684.579
430.904
292.235
279.081
219.472
160.948
100,0
55,4
5,0
4,6
4,5
4,3
2,7
1,8
1,7
1,4
1,0
Not: Firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göredir.
2015 yılı Kasım ayında ithalatta ilk sırada yer alan İstanbul’u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa
izlemiştir. Toplam ithalat içinde İstanbul’un payı % 55,4, Ankara’nın payı % 5,0, Kocaeli’nin payı
% 4,6, İzmir’in payı % 4,5, Bursa’nın payı % 4,3 olmuştur.
2015 yılının Kasım ayında, 2014 yılının aynı ayına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan
ihracat % 1,5, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan ihracat % 18,1, diğer ülkelere yapılan ihracat
% 16,9 azalış göstermiştir (Tablo 5).
Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat % 13,9, Türkiye Serbest Bölgelerinden
yapılan ithalat % 3,7, diğer ülkelerden yapılan ithalat % 31,6 azalmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.01.2016
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Kasım
2014
Ülke Grupları
2015
Değer Pay (%)
Değer Pay (%)
Değişim
(%)
İ H R A C A T
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
13.067
100,0
11.738
100,0
-10,2
5.720
43,8
5.631
48,0
-1,5
182
1,4
149
1,3
-18,1
7.166
54,8
5.957
50,8
-16,9
21.385
100,0
15.974
100,0
-25,3
7.426
34,7
6.395
40,0
-13,9
98
0,5
95
0,6
-3,7
13.861
64,8
9.484
59,4
-31,6
İ T H A L A T
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
Kaynak: TÜİK.
2015 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer
alırken, bu ülkeye 1.199 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Almanya’yı 867 milyon
dolarlık ihracat ile İngiltere ve 789 milyon dolarlık ihracat ile Irak takip etmiştir.
2015 yılı Kasım ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında 2.000 milyon dolar ile Çin ilk
sırada yer almıştır. Bu ülkeyi 1.727 milyon dolarlık ithalat ile Almanya ve 1.374 milyon dolarlık
ithalat ile Rusya Federasyonu izlemiştir.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.01.2016
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download