program - Paleontoloji Çalışma Grubu

advertisement
P R O G R A M
IX. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI
10-12 Ekim 2008, DENİZLİ
10 Ekim, Cuma
08:30 KAYIT
09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sefer ÖRÇEN PÇG Başkanı
Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı
10:00-12:00 KONFERANSLAR
Başkan: Tuncer GÜVENÇ
10:00-10:50 “Fosil Folklor”
Mehmet SAKINÇ (İTÜ)
11:00-11:50 “Varlıkların Hayat Yarışında Conodont’ların Yeri”
İsmet GEDİK (KTÜ)
12:00 ÇALIŞTAY GRUBU FOTOĞRAF ÇEKİMİ
ÖĞLE ARASI
Başkan: Engin MERİÇ
13:30-13:55 “Batı Pontidlerde ve Orta-Doğu Toroslar’da Paleozoyik
Brachiopodları”
Gonca NALCIOĞLU (MTA) ve Ulrich JANSEN
(SDTMAE)
14:00-14:25
“Doğu Toroslar’ın Devoniyen Palinomorfları
Dünyasının Tersiyer’e Kadar Olan Gelişimi”
Kaya ERTUĞ (TPAO)
ve
Bitki
14:30-14:55 “Karbonifer-Permiyen Kronostratigrafisindeki Son Gelişmeler,
Karbonifer-Permiyen Geçişine Genel Bir Bakış ve Hadım
Napı’nda Karbonifer-Permiyen Geçişi”
Cengiz OKUYUCU (MTA)
ARA
KONFERANS
15:15-16:00 “Sınıflandırma ve Yeniden Tanımlama”
Tuncer GÜVENÇ (HÜ)
IX. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI
10-12 Ekim 2008, DENİZLİ
11 Ekim, Cumartesi
Başkan: Tanju KAYA
09:00-09:25 “Avcı Balığın Ölümcül Öpücüğü: Geç Eosen-Erken Oligosen
Mezardere Formasyonu, Delta İlerisi Sedimentleri İz Fosilleri,
Trakya Havzası (KB Türkiye)“
Huriye DEMİRCAN (MTA) ve Alfred UCHMAN (IGS)
09:30-09:55 “Milas-Ören Havzasında Orta Rüpeliyen-Erken Şattiyen
Dönemi “
Mine Sezgül KAYSERİ (DEÜ)
10:00-10:25 “Ören Havzasının Şattiyen Dönemindeki Palaeoiklimsel ve
Palaekolojik Özellikleri”
Mine Sezgül KAYSERİ (DEÜ), Funda AKGÜN (DEÜ) ve
Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT (ÇOMÜ)
ARA
Başkan: Mehmet SAKINÇ
10:45-11:10 “Umurca Karotunda (Lüleburgaz Doğusu – Trakya) Miyosen
Yaşlı Balık ve Pul Bulguları”
Burcu Çevik ÜNER (İÜ) ve Neriman Rückert ÜLKÜMEN
(BSPG)
11:15-11:40 “Uşak Yöresinde (Uşak-Karabeyli) Yeni Bir Geç Miyosen
Paleomemeli Faunası”
Serdar MAYDA (EÜ) ve M. Cihat ALÇİÇEK (PÜ)
11:45-12:10 “Denizli-Çal Yöresinde Yeni Bir Geç Miyosen Memeli Faunası
“
T. Tanju KAYA (EÜ) , Serdar MAYDA (EÜ) ve M. Cihat
ALÇİÇEK (PÜ)
ÖĞLE ARASI
Başkan: İsmet GEDİK
13:30:13:55 “Muğla - Yatağan Yöresi Geç Miyosen Paleomemeli
Faunalarında (Şerefköy, Salihpaşalar) Yeni Bulgular”
T. Tanju KAYA (EÜ), Serdar MAYDA (EÜ) ve Aytekin
TAN (EÜ)
14:00-14:25 “Burdur Yöresinde Yeni Bir Pliyosen Paleomemeli Faunası“
Serdar MAYDA (EÜ) ve M. Cihat ALÇİÇEK (PÜ)
14:30:14:55 “Denizli Havzasının Paleontolojik, Stratigrafik ve Ortamsal
Özellikleri”
Güler TANER (AÜ)
15:00-15:25 “Çanakkale Boğazındaki Kuvaterner Örnekleri”
Güler TANER (AÜ)
ARA
15:45-17-45 KONFERANSLAR
Başkan: Güler TANER
15:45-16:35 “Günümüz Ekolojik Özelliklerinde Gözlenen Doğal ve Yapay
Değişimlerin Belirlenmesinde Bentik Foraminiferlerin Önemi”
Engin MERİÇ (İÜ)
16:45-17:35 “Kuvaterner Stratigrafisi: Son 2.6 Milyon Yıllık Yakın Jeolojik
Geçmişin Zamansal Boyutu ve Kronostratigrafisi Sorunu”
Mustafa KARABIYIKOĞLU (YYÜ) ve Sefer ÖRÇEN (YYÜ)
X. Paleontoloji-Stratigrafi çalıştayında görüşmek dileğiyle, bütün
katılımcılara teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz…
12 Ekim, Pazar
09:00–14:30 TEKNİK GEZİ
GÜZERGAH: KARAHAYIT-DENİZLİ-KALE-AFRODİSYAS
DURAK 1. KALE FORMASYONU (KALE KIREÇTAŞLARI) (KALE
ILÇESI).
Kale formasyonununa ait resifal kireçtaşlarının genel
görünümü
DURAK 2. AFRODISYAS MÜZESI (GEYRE)
Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyeleri
Sefer ÖRÇEN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh.
Bölümü, Van
e-mail : [email protected]
Kemal ERDOĞAN
MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı, Ankara
e-mail : [email protected]
U. Kağan TEKIN
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara
e-mail : [email protected]
Ali Murat KILIÇ
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Balıkesir
e-mail : [email protected]
Alev GÜRAY
TPAO Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara
e-mail : [email protected]
Çalıştay Düzenleme Kurulu Sekreterliği
Gonca NALCIOĞLU
MTA Genel Müdürlüğü
Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı
06520 – ANKARA
Tel : 0 312 287 34 30 / 1597
e-mail : [email protected]
Download