atamalar - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

advertisement
GÖREV DEËlSlKLtËf, ATAMA, ÖDÜL
YÖNETİM KURULUNDA
GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Oda II. Başkanı Tahir Çebi'nin işlerinin yoğunluğu
nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi üze-
ATAMALAR
Odamız üyelerinden MTA Genel
Müdürü Dr. M. Ziya Gözler Etibank
rine I. yedek üye Dr. Kemal Türeli asil üyeliğe geçmiştir*
Genel Müdürlüğüne, Füsun Koroğlu
Bunun sonunda yönetim kurulunda görev dağılımı aşa«
Başbakanlık Müsteşar Yardımcıhğına;
ğıdaki şekilde yeniden oluşturulmuştur.
Murat Erendil MTA Genel Müdür
Hikmet Tümer
Başkan
Ercin Türkei
İkinci Başkan
Erdem Çörekçioğlu
Genel Sekreter
Bankası Makina ve Sondaj Dairesi
Aydın Bülent Baş
Sayman
Başkanlığına, Dr. Cem Saraç
Bahadır Şahin
Mesleki Uygulamalar Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem
Kemal Türeli
Yayın Üyesi
Oğuz Demirkıran
Sosyal İlişkiler Üyesi
Yardımcılığına, Tahir Cebi İller
Dairesi Başkanlığına atanmışlardır.
Sayın Tahir Çebi'ye oda çalışmalarımıza ve mesleği-
Meslektaşlarımızı kutlar yeni
mize sağladığı değerli katkılar nedeniyle teşekkür ederiz.
görevlerinde başarılar dileriz.
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
1998
ALTIN ÇEKİÇ ÖDÜLLERİ
ALTIN ÇEKÎÇ JEOLOJİ BÎLİM ÖDÜLÜ
"Jeoloji Bilim Ödülü" adaylık başvurularının, aday tanıtıcı mesleki özgeçmiş ve ayrıntılı bir rapor ile 15 Aralık 1997 tarihine kadar Oda Başkanlığına bir yazı ekinde gönderilmesi şeklinde yapılmalıdır.
ALTIN ÇEKİÇ ARAŞTIRMA ÖDÜLLERÎ
"Araştırma Ödülleri" başvurularında; aday gösterilecek araştırmaların son üç yıl içerisinde (1995-1997) yayımlanmış olması, araştırmacı veya araştırmacıları tanıtıcı mesleki özgeçmişi ile katıldığı araştırması hakkında ayrıntılı bir rapor ve araştırmanın yayımlandığı yayın organının ismi, sayısı, tarihi ile bir ayrı basım veya fotokopisinin 15 Aralık 1997 tarihine kadar Oda Başkanlığı'na bir yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
45
Download