REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

advertisement
REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RYGYO
28.06.2013 09:21:49
Borçlanma Aracı Đhracı-Satışın Tamamlanması
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel
Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Đhraç Edilen Borçlanma
Aracının ISIN Kodu
Đhraç Edilen Borçlanma
Aracının Türü
Satış Şekli
Đhracın Nominal Tutarı
Satılan Nominal Tutar
Đhraç Fiyatı
Đhraç Edilen Borçlanma
Aracının Vadesi
Đhraç Edilen Borçlanma
Aracının Đtfa Planı
Đhraç Edilen Borçlanma
Aracının Faiz Oranı
Abdurrahmangazi Mah.Güleryüz Cad.
No:23 Sancaktepe/Đst.
: 216 564 20 00 / 216 564 20 99
:
: 216 564 20 00 / 216 564 20 99
: Evet
: Hayır
: Hayır
: 20/06/2013
:
Borçlanma Aracı Đhracı- Satışın
Tamamlanması Hk.
: TRSRGYO61615
: Tahvil
:
:
:
:
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Halka Arz Edilmeksizin)
50.000.000 TL
50.000.000 TL
100 TL
: 1092 Gün / 24/06/2016
: 3 ayda bir değişken kupon,vade sonunda anapara ödemeli
:
Değişken faizli,kupon ödeme tarihlerinde belirlenecek
gösterge faiz üzerine eklenecek 400 baz puan faiz ödemeli
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz tarafından ihraç edilerek halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması planlanan
1092 gün vadeli toplam 50.000.000-TL nominal değerli değişken faizli tahvillere ilişkin ihraç belgesi
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/06/2013 tarih ve 631 sayılı kararla onaylanmış, onaylanan ihraç
dökümanı,şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile
paylaşılmıştı.
Bu kapsamda, talep toplama günleri 25-26-27 Haziran 2013 olarak belirlenen toplam 50.000.000-TL
nominal değerli tahvillerimizin satışı 27 Haziran tarihi itibari ile tamamlanmış ve 32 adet nitelikli
yatırımcıya tahsisat yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
TAHVĐL ĐHRAC VERĐLERĐ
Đhraçcı Şirket
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
SGMK Türü
3 Ayda Bir Değişken Kupon Ödemeli Tahvil
Đhraç Miktarı (TL)
50.000.000-TL
Vade
3 Yıl
Đhraç Piyasası
Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcılar
Aracı Kurum
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ISIN Kodu
TRSRGYO61615
Talep Toplama
25-26-27/Haziran/2013
Vade Başlangıç Tarihi
28/06/2013
Vade Tarihi
24/06/2016
Kupon Ödeme Tarihleri
1.Kupon
27 Eylül 2013 Cuma
2.Kupon
27 Aralık 2013 Cuma
3.Kupon
28 Mart 2014 Cuma
4.Kupon
27 Haziran 2014 Cuma
5.Kupon
26 Eylül 2014 Cuma
6.Kupon
26 Aralık 2014 Cuma
7.Kupon
27 Mart 2015 Cuma
8.Kupon
26 Haziran 2015 Cuma
9.Kupon
25 Eylül 2015 Cuma
10.Kupon
25 Aralık 2015 Cuma
11.Kupon
25 Mart 2016 Cuma
12.Kupon+Anapara
24 Haziran 2016 Cuma
Download