BASIN AÇIKLAMASI Dünya Mülteciler Günü

advertisement
 Mustafa Yeneroğlu
İstanbul Milletvekili
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
BASIN AÇIKLAMASI
Dünya Mülteciler Günü: “Gözler, kulaklar, sınırlar kapanınca mültecilerin sorunları
bitmiyor.”
20 Haziran, 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Mülteciler Günü olarak
kabul edildi. Bu gün, mültecilere yönelik farkındalık oluşturan etkinliklerle
hatırlanıyor. Dünya Mülteciler Günü’ne dair, “Gözler, kulaklar ve sınırlar
kapandığında mültecilerin sorunları bitmiş olmuyor.” diyen İstanbul Milletvekili ve
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu mültecileri
tehdit olarak gören yaklaşımın değişmesi talebinde bulundu. Yeneroğlu sözlerine şöyle
devam etti:
“Dünya siyasetinin en önemli ve uluslararsı düzeyde acil çözüme ihtiyaç duyulan
konularından biri olarak mülteciler, güvenli ve daha iyi bir yaşam sürmek için, ait oldukları
toprakları arkalarında bırakarak ve dünyanın en tehlikeli göç rotalarından geçerek kendileri ve
çocukları için gelecek vaad eden bir liman arıyorlar. Bu arayış esnasında karşılaştıkları
problemlere ve sığındıkları ülkelerdeki sıkıntılara rağmen yeni hayatlarına yeni umutlarla
tutunmaya çalışıyorlar. Misafir oldukları toplumlarda ayrımcılık ve dışlanmaya en çok maruz
kalma ihtimali taşıyanlar yine onlar oluyor. Bu sorunu çözmesi gereken aktörlerin
çözümsüzlük üretmesi meseleyi bir kısır döngüye sokmakta ve insanlık tarihi adına utanç
verici manzaralarla karşılaşmamıza neden olmaktadır.
Gözler, kulaklar ve sınırlar
kapandığında mültecilerin sorunları bitmiş olmuyor.
Mültecilik tartışmalarında unutulmaması gereken bir husus vardır: Mültecilik kimsenin tercihi
değildir. Hayatlarını riske atarak umut yolculuğuna çıkan insanlar sadece insanca bir yaşamın
arayışındadırlar. Bu nedenle bu bireylere karşı devletlerin ve toplumların yaklaşımının nirengi
noktası insani politikalar olmalıdır.
Mültecilerin sığındıkları toplumla uyum içinde yaşaması için birlikte yaşama politikaları
hayata geçirilmeli ve bu politikalar istihdam, eğitim, kültürel politikalarla desteklenmelidir.
Özellikle Suriye krizinden kaynaklı insan hareketlilikleri nedeniyle ülke olarak yakinen
tecrübe ettiğimiz gibi kadınlar ve çocuklar bu sürecin en hassas boyutunu teşkil etmektedir.
Eğitimden ve sosyalleşme imkânlarından uzak kalmış kayıp bir neslin meydana gelmemesi
için uluslararası örgütlere, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar
düşmektedir.
20 Haziran Mülteciler Günü’nün farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü ve her bireyin
sadece insan olmasından dolayı sahip olduğu hakların kendisine teslim edildiği bir dönemin
başlangıcı olmasını temenni ederim.”
Mustafa Yeneroğlu
İstanbul Milletvekili
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Download