Niye Heidelberg`te gösteri yapıyoruz?

advertisement
?Niye Heidelberg’te gösteri yapıyoruz?
24 Eylül 2015 tarihinden beri Heidelberg’te eski ABD Patrick Henry
Village Kışlası’nın arazisinde mülteciler için bir kayıt merkezi var. İltica
hakları kısıtlamalarının ana çekirdeği, Heidelberg’te de geliştirilen Giriş
ve Kayıt Merkezleri denilen yerlerdir. Heidelberg pilot projesinin 24-48
saatlik zaman diliminde kararlaştırılması hedeflenmektedir. Bu proje ile
mülteciler şeffaf insanlar haline gelecekler. Geliş kartı ile ayrıca
mülteci/sığınma verileri dışındaki veriler de toplanarak kaydedilecek.
Burada sığınmacılar alaycı bir hesaba göre siyasi ve ekonomik çıkarlar
için 4 gruba ayrılır ve ayıklanır. Kalma izni olmayanlar hemen sınır dışı
edilir, çünkü örneğin idda idildiği üzere bu kişiler güvenli ülkelerden
geliyor , böylece tekrar tekrar yenilenen zülme maruz kalırlar. Bundan
etkilenenler arasında binlerce Roman bulunmaktadır. Göçmenler ve
mülteciler için çıkarılan özel yasalar bir devletsel ırkçılık aracılığıyla
yapılan ve etkilenenlerin hergün yaşadığı baskının ifadesidir.
Entegrasyondan konuşuyorken aynı zamanda her gün daha da artan
sığınmacıların toplumsal dışlamasını planlarlar. Bununla çok güçlü bir
şekilde mücadele etmemiz gerekir.!
Bu kayıt merkezi biran önce kaldırılmalıdır. Ne kalacak yer ne de
sınırdışı!
Sığınmacılarla dayanışma! Eşit haklar ve tüm insanlar için iyi bir yaşam
hakkı!
Irkçılık ve ötekileştirmenin her türlüsüne karşı! Birlik olalım!
İltica haklarındaki kısıtlamalar,“güvenli ülkeler“ listesinin genişlemesi ya
da AB-Türkiye Mülteci Anlaşması’ndaki sığınmacı giderleri hemen hemen
hiç bir tepki olmaksızın kabul edildiler
Samstag 1. Oktober 2016 | Heidelberg |
Hauptbahnhof | Treffpunkt 14:00 Uhr
Download