Bulgaristan`a Çocuk Giysisi İhracatı Yapan İhracatçılarımızın Dikkatine

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bulgaristan'a Çocuk Giysisi İhracatı Yapan
İhracatçılarımızın Dikkatine
AB üyesi ülkelerce piyasaya arzı yasaklanan, piyasadan toplatılan veya geri çağırılan tehlikeli tüketici ürünleri
hakkında hızlı bilgi alışverişine imkân tanıyan bir sistem olan Topluluk Hızlı Alarm Sisteminde (RAPEX) 2013 yılı
ilk 46 haftasında ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili toplam 74 bildirim yapılmıştır. Bu bildirimlerin 47’si çocuk
giysilerine yönelik olup, bu ürünlerin 42’si Bulgaristan tarafından yapılmıştır. Ürünler, giysilerde kullanılan bağların
ve kordonların standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle bildirime
konu edilmişlerdir.
Söz konusu durum, anılan ürünlerin ülkemiz piyasasına da arz edilip edilmediğinin tespit edilmesi ve gerekli
önlemlerin alınabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili firmalarımıza da bildirilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, ülkemiz menşeli çocuk kıyafetlerine yönelik Bulgaristan’ın bildirimlerindeki artış devam etmektedir.
Bu nedenle AB üyesi ülkelerdeki Türk malı imajının korunması ve ihracatçılarımızın olası maddi kayıplarının
önüne geçilebilmesi amacıyla, tekstil ürünü ihracatçılarımızın başta “EN 14682- Çocuk giysilerinde güvenlik çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler” standardı olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine
uygun ve güvenli ürünleri ihraç etmeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İrtibat Bilgileri:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanlığı
Tel:
0 312 204 80 79
Faks:
0 312 212 87 68
E-posta:
[email protected]
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download