OSG– 305

advertisement
2012
OSG– 305
ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI
EĞİTİM SETİ
www.ogendidactic.com
GİRİŞ
Eğitim seti; endüstriyel soğutma sistemlerinde özellikle de market soğutma sistemlerinde
kullanılan farklı buharlaşma sıcaklıklarında çalışan çok sayıdaki evaporatörün tek kompresörden
kontrolünü ve aynı zamanda bir ısı pompası gibi yani, hem soğutucu hem de ısıtıcı gibi çalışmasını
sağlayacak yapıda tasarlanmıştır.
Genel açıklama
Eğitim seti laboratuvar içerisinde kolayca hareket ettirilmek üzere tekerlekli bir yapıya
sahip sağlam çelik sac şaseli ve elektro statik boyalı olarak tasarlanmıştır. Eğitim seti hermetik
tip (motor ve kompresör hava geçirmeyen, kaynaklı bir metal muhafaza içerisinde
çevrelenmiş) bir kompresöre sahiptir.
Eğitim seti üzerinde iki (2) tip kondenser (yoğuşturucu) bulunmaktadır. Ayrıca eğitim
seti üzerinde solenoid valflerle kontrol edilen dört (4) farklı tipte evaporatör (buharlaştırıcı)
bulunmaktadır. Evaporatörlerin üç (3) adedi hava soğutmalı bir (1) adedi ise su soğutmalı ısı
değiştirici tiptedir.
Eğitim seti üzerinde basınç düşürme cihazı olarak dört (4) adet iç dengelemeli
termostatik genleşme valfi (TGV) bulunmaktadır. Temostatik genleşme valfleri evaporatör
çıkışına bağlanmış kuyrul bulpları vasıtası ile kızgınlık ayarının kolayca yapılmasına imkan
vermektedir. Kızgınlık ayarı için TGV üzerinde bulunan kızgınlık ayar civatası kullanılmaktadır.
Eğitim setinde basınç düşürme elemanı olarak ayrıca bir(1) adet te kılcal boru kullanılmıştır.
Eğitim setinde evaporatör ve kondenser kontrolleri solenoid valfler sayesinde
yapılmakta olup solenoid valf seçimleri devirmeli anahtarlar vasıtası ile yapılmaktadır.
Soğutma devresi üzerinde kompresör kondenser ve biri soğutucu diğeri dondurucu
olmak üzere iki adet fanlı evaporatör bulunmaktadır. Evaporatörler solenoid valfler sayesinde
seri yada paralel olarak çalıştırılabilirler. Çalışma sırasında evaporatörlerin birbirlerinden
etkilenmemeleri için çekvalfler kullanılmıştır.
Soğutma devresi iç içe borulu (koaksiyal) sargılı ısı değiştirici ssayesinde glikol–su
devresine bağlanmaktadır. Kontrol solenoidleri sayesinde iç içe borulu ısı değiştirici evaporatör
veya kondenser olarak (ısı pompası) çalıştırılabilmektedir.
Deney seti üzerinde 50 Lt kapasiteli dahili soğutma suyu deposu bulunmaktadır. Ayrıca
Glikoz-su devresinin soğutulması veya ısıtılması için (ısı pompası çevriminde) harici su
beslemesi yapılabilmesi amacıyla harici su bağlantı ağzı mevcuttur.
Deney seti üzerinde ölçülen basınç sıcaklık (12 adet) ve güç tüketimi ile soğutkan ve su
debileri cihaz üzerindeki dijital göstergelerden okunabildiği gibi veri toplama kartı (datalogger)
vasıtası ile bilgisayara aktarılarak SCADA yazılımı üzerinden takip edilebilmektedir.
Isı Pompası Simülasyon Porgramı özellikleri
• Soğutucu ve derin dondurucu çalışma modları için ara yüzler
• Deneyler sırasında termostatik genleşme valfleri seçilerek değiştirilebilmektedir.
• Deneyler sırasında soğutma suyu çıkışları değiştirilebilmektedir.
• Deneyler sırasında basınca duyarlı (barostatik) tahliye vanası değiştirilebilmektedir.
• Kontrol için kullanılan solenoid valfler sayesinde sistemin termodinamik çevrimi ve
çalışması sırasında oluşan verim değişikliğini incelemek mümkün olmaktadır.
• Deneyler sırasında oluşan veriler ve termodinamik değişiklikler Molier’in (R-12, R134a)
diyagramına otomatik olarak aktarılabilmekte ve yazıcı çıktısı alınabilmektedir.
1
•
•
•
•
•
SCADA yazılımı öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak tatbik edeceği
bir simülatör özelliğindedir. (öğrenciler çalıştıracakları evaporatörlerin hangileri
olacağını seri veya paralel çalışma durumlarını, çalışma sıcaklıklarını, kondenser çalışma
modunu seçebilmekte kondenser soğutma suyu debisini ayarlayabilmektedir)
Deneyler normal şartlarda çalıştırılabildiği gibi öğrencilerin normal dışı (hatalı çalışma
koşulları) sistem çalışmalarını gözlemleyebilmeleri için çeşitli parametreler girerek
sistemin normal dışı çalışma durumuna geçirilmesini sağlayabilecek yapıda arıza
verilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla evaporatör basınçları aşırı düşürülerek
veya kondenser basınçları aşırı arttırılarak veya sistem tıkanıklığı oluşturarak alçak ve
yüksek basınç kesme emniyetlerini ayarlayabilmekte ve devreye giriş çıkışlarını
gözlemleyip kontrol edebilmektedirler. Bu vesileyle program ara yüzünden çalışma
anomalileri gözlemlenirken sistem üzerinde bulunan sıcaklık göstergeleri ve
alçak/yüksek basınç manometrelerinden de gözlem yapılabilmektedir.
SCADA ara yüzünde sistemin yerleşim düzeni bulunmakta ve kontrol panelinde seçilen
parametreler eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.
Yazılım sayesinde öğrenciler çalışma verileri ile ilgili niteliksel ve niceliksel olarak
soğutma sisteminin genel çalışma özelliklerini rahatlıkla kavrayabilmektedirler.
Deney çalışmaları ile ilgili öğrenciler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında sorunun
çözümüne yönelik olarak program üzerinden online yardım alabilmektedirler.
Çift evaporatörlü seri bağlantı modu ısı pompası scada ekranı
2
Çift evaporatörlü paralel bağlantı modu ısı pompası scada ekranı
3
Koaksiyal ısı değiştirici (kondenser) modu ısı pompası scada ekranı
Koaksiyal ısı değiştirici (evaporatör) modu ısı pompası scada ekranı
Isı pompası solenoid kontrol ve arıza paneli
4
Isı pompası kompresör, evaporatör ve su devi daim kontrol sayfası
DENEYLER:
 Soğutma sistemi genel yapısının, sistem elemanlarının ve çalışma şeklinin incelenmesi
 Isı pompası sistemi genel yapısının, sistem elemanlarının ve çalışma şeklinin incelenmesi
 Isı pompası ve soğutma sisteminin önemli elemanlarının karşılaştırılması
 Termodinamik çevrimin logaritmik p-h diyagramında gösterilmesi
 Farklı çalışma şekillerinin karşılaştırılması
 Kompresör kapasitesinin ölçülmesi
 Glikol-su devresinin ısıtma ve soğutma kapasitesinin ölçülmesi
 Isı pompası veya soğutma sisteminin COP’sinin belirlenmesi
 Sistem veriminin belirlenmesi
 Özgül kompresör yükünün belirlenmesi
 Kompresör basınç oranının belirlenmesi
 Özgül soğutma kapasitesinin belirlenmesi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kompresör:
Kompresör tipi: Hermetik pistonlu
Kompresör devri:2900 dv/dk
Kompresör koruma: Aşırı termal yüklere karşı sargı termiği
Kesma emniyet sıcaklığı: 120 oC
Soğutkan tipi :R-134a
Soğutma kapasitesi:-6,5/ 55 oC de 935 W
Güç tüketimi:-6,5/ 55 oC de 620 W
Hava soğutmalı Kondenser:
Soğutma tipi: Fanlı
Isı transfer yüzey alanı: 1.25 m2
Hacimsel hava debisi: 650 m3/h
Kapasite: ∆T=15 K için 1148 W
5
Su soğutmalı Kondenser (koaksiyal sargılı):
Soğutma tipi: Glikoz-su devirdaimi
Isı transfer kapasitesi:1/2 ton soğutma
Hacimsel debisi: 234 L/h
Kapasite: 0 oC de ∆T=9 K için 1,6 W
Evaporatörler:
Soğutucu tip için;
Soğutma tipi: Fanlı
Isı transfer yüzey alanı: 1.20 m2
Hacimsel hava debisi: 80 m3/h
Kapasite: TL1= 5 oC ∆T=10 K için 140 W
Dondurucu tip için;
Soğutma tipi: Fanlı
Isı transfer yüzey alanı: 3.60 m2
Hacimsel hava debisi: 125 m3/h
Kapasite: TL1= 5 oC ∆T=10 K için 330 W
Ölçüm aralıkları:
Sıcaklık: 12*-50.......150 oC
Basınç: 2*-1....15 bar - 1*.....24 bar
Soğutkan debisi:1* 4....40 L/h
Glikol-Su debisi: 1* 2,5....65 g/s
Güç: 0.......1150 W
Enerji ve diğer gereksinimler
230V, 50 / 60Hz, 1 faz veya 120V, 60Hz / CSA, 1 fazlı
Su bağlantısı
Teslimat Kapsamı
1 adet ısı pompası eğitim seti
1 adet kullanım kılavuzu
1 adet deney föyü
1 adet CD ve USB kablo
Boyutlar ve Ağırlık
UxGxY: 2250x800x1900mm
Ağırlık: yaklaşık. 335kg
NOT: Broşürlerimiz mevcut üretimlerimizi göstermekte olup her şartnameye göre özel
üretimler yapılarak şartnameleri %100 karşılayacak şekilde teslimatlar yapılmaktadır.
Garanti
Cihaz üretim, malzeme ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.
Cihaz ücreti karşılığı 10 yıl yedek parça temin garantilidir. Cihazlarla ilgili teknik servis hizmeti
firmamızca sağlanmaktadır.
6
ÖRNEK REFERANSLAR















İSTANBUL/ İstanbul Teknik Ünv.
İSTANBUL / Yıldız Teknik Ünv.
İSTANBUL / İstanbul Üniversitesi
İSTANBUL / Marmara Üniversitesi
ÇANKIRI / Karatekin Üniversitesi
ANKARA / Gazi Üniversitesi
ANKARA/ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
K.MARAŞ / Sütçü İmam Ünv.
BİLECİK/Şeyh Edebali Üniversitesi
KÜTAHYA / Dumlupınar Ünv.
VAN /Yüzüncüyıl Üniversitesi
BURSA /Uludağ Üniversitesi
BURSA / Bursa Teknik Üniversitesi
ÇORUM /Hitit Üniversitesi
RİZE / Recep Tayyip Erdoğan Ünv.












İSTANBUL / Piri Reis Denizcilik EML.
KARS/Kafkas Üniversitesi
MISIR-KAHİRE / Kahire Üniversitesi
UŞAK/Uşak Üniversitesi
TRABZON/Karadeniz Teknik Üniversitesi
GÜMÜŞHANE/Gümüşhane Üniversitesi
İSTANBUL /Arel Üniversitesi
HATAY/ Mustafa Kemal Üniversitesi
KIRKLARELİ/Kırklareli Üniversitesi
…
..
.
7
Download