Dış ticaret ve kambiyo tezsiz yüksek lisans programı İndir.

advertisement
Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
DIŞ
TİCARET VE KAMBİ YO
(TEZSİZ)
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016-2017 Güz Yarıyılı Başvuruları 25 Temmuz 2016 – 26 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
( h ttp://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/tr/ ) ; ( http://iktisat.cu.edu.tr/tr/ )
PROĞRAM KAPSAMINDAKİ DERSLER SEÇKİN BİR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNCA VERİLMEKTEDİR.
PROGRAMA EN AZ DÖRT YILLIK LİSANS EGİTİMİ VEREN TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL
MEZUNLARI BAŞVURABİLİRLER. ALES VE YABANCI DİL SINAVLARINA GİRME ZORUNLULUĞU
BULUNMAMAKTADIR. ÖĞRENCİLER, İLK KAYIT OLDUKLARI YARIYILDA EN AZ 3 (ÜÇ) DERSE
KAYDOLMAK ZORUNDADIR. ÖĞRENCİLER, İKİNCİ YARIYILDA KREDİSİZ DÖNEM PROJESİ DERSİNİ
ALARAK, DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLE BİRLİKTE TESPİT EDECEKLERİ BİR BAŞLIK ALTINDA
SEMİNER ÇALIŞMASI YAPARLAR. DERSLER 19.00 - 21.45 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR.
I. YARIYIL DERSLERİ
 Dış
Ticarette Güncel Konular
 Dış
Ticaret ve Kambiyo Uygulamaları
 Girişimcilik
 Lojistik
 Dış
ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Ticaret ve Kurumlar
Dış Ticaret ve Kambiyo (Tezsiz)
Yüksek Lisans Programı Temel İlkeleri:
II. YARIYIL DERSLERİ
 Uluslararası
Ticaret Hukuku ve Tahkim
 Dış
Ticarette Ülke ve Piyasa Analizleri
 AB
ve Gümrük Birliği
 Dış
Ticaret ve Uygulamaları ve
 Dış Ticaret ve Kambiyo (Tezsiz) Yüksek Lisans Prog-
Yazışma Teknikleri
 Gümrükleme
 Dönem
ve Gümrük İşlemleri
Projesi (Kredisiz)

Bilgi İçin:

Telefon:
(322) 338 65 74 / 2386
(322) 338 72 54 - 60 / 133,139,147
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://iktisat.cu.edu.tr/tr/
Görsel: http://www.akbasforeigntrade.com/activities/



ramı; Kamu Kurumları ve Özel Sektörün İhtiyaç
Duyduğu Akademik ve Uygulamalı Bilgilere Sahip,
İhracat, İthalat, Serbest Bölgeler, Gümrükleme,
Kambiyo, Dış Ticaret Bankacılığı, Akreditif, Incoterms, Vesaik, Dış Ticaret Bankacılığı ve Lojistik
Konularında Nitelikli - Uzman Bireyleri İlgili Sektörlere ve Kurumlara Kazandırmayı Amaçlamaktadır.
Bu program, “Tezsiz Yüksek Lisans Programı”
olup, toplam kredisi 30’dur. Kredi saat ücreti 140
TL’dir. Her yarıyıl için ücret 2100 TL’dir. İki yarıyıldan oluşan program en fazla üç yarıyıla uzayabilir.
Programın
tamamlanabilmesi
için
derslerin
tamamından başarılı olmak ve danışman öğretim
üyesi yönetiminde (kredisiz) “Dönem Projesi” hazırlamak gerekmektedir. Programın kontenjanı 30
kişidir. Dersler hafta içi saat 19:00 ile 21:45 arasında
yapılmaktadır.
Öğrenci kabülünde ALES ve Yabancı Dil zorunluluğu bulunmamaktadır.
Dersler Süresince Öğrencilere AKİB destekli
Seminerler verilmesi planlanmaktadır.
Kredili dersleri ve dönem projesini tamamlayan
öğrencilere “Dış Ticaret ve Kambiyo” Yüksek
Lisans Diploması verilmektedir.
Download