Erdal YERDELEN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

advertisement
Assist. Prof. Dr.
Erdal YERDELEN
Yıldırım Beyazıt University
Faculty of Law
Department of
Criminal and Criminal Procedure Law
PERSONAL DETAILS
Adresss
Tel
E- mail
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:
16, Çankaya / Ankara
0312 466 75 33
[email protected] / [email protected]
EDUCATION
Ph.D.
LL.M.
Lisans
Selçuk University, Institute of Social Sciences, 2012
KMU, Institute of Social Sciences, 2008
Ankara University, Faculty of Law,1994
EMPLOYMENT HISTORY
1995-1996 Teacher
1998-2001 Judge – Public Prosecutor Candidate
2001- 2013 Public Prosecutor
Jan 2013- ...., Assistant Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law
FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE
German, Advanced Level, KPDS 80 (B)
English, Intermediate
RESEARCH INTERESTS
Criminal Law, Criminal Procedure Law, Sanctions Law, Medical Law
AWARDS AND HONOURS
EXPERIENCE ABROAD
1996 German Language School (Berlin Sprach İnstitüt) Berlin- Almanya
1997 Potsdam Universitaet Rechtssprache (Hukuk Dili) Potsdam-Almanya
1997 Humboldt Üniversitaet Juristische Fakülaet Berlin- Almanya
1998 Potsdam Üniversitaet Juristische Fakülaet Potsdam-Almanya
2012 Martin- Luther Universitaet Juristische Fakültaet Straf und Strafprozessrecht Lehrstuhl
Halle-Almanya
2013 Martin- Luther Universitaet Juristische Fakültaet Straf und Strafprozessrecht Lehrstuhl
Halle-Almanya
BOOKS
Soruşturma ve Koruma Tedbirleri, Adil Yayınları, Ankara, 2006
Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Adalet Yayınları, Ankara, 2010
Cezanın Belirlenmesi, Adalet Yayınları, Ankara, 2013
Ceza Muhakemesinde Hükümde Gerekçe, (Yayın Aşamasında)
ARTICLES
AİHS m 5 Özgürlük ve Güvenlik Hakkı AİHM İçtihatları ve Hukukumuzdaki Durum Adalet
Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi Bilgi Bankası.
5237 sayılı TCK’nda Güvenlik Tedbirleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi İnternet Sitesi
Bilgi Bankası.
5271 sayılı CMK’da Soruşturma ve Koruma Tedbirleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi
İnternet Sitesi Bilgi Bankası.
Memur Disiplin Hukukunda İdari Başvurular (6111 sayılı Kanunla) Güncel Hukuk Dergisi
Temmuz 2011.
Çifte Değerlendirme Yasağı (Doppelverwertungsverbot) Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi Ekim 2012.
Hukuki Açıdan Sünnet (Beschneidung), Tıp Hukuku Dergisi, Mart 2013.
Sünneti Kasten Yaralama Suçu Olarak Kabul Eden Köln Eyalet Mahkemesi Kararı ve Alman
Kanun Koyucunun Karara Tepkisi, Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, N isan 2013.
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (Blankettfaelschung), Ceza Hukuku Dergisi,
Aralık 2013.
Das Deutsche Gendiognastikgesetz, Prof. Dr. Henning ROSENAU Çevr. Erdal YERDELEN,
Tıp Hukuku Dergisi, C: 2, S: 4, Y: 2013.
Mütemadi Suç, Adalet Akademisi Dergisi, 18. Sayı Temmuz 2014, s.113-151.
Ceza Hukukunda Yorum Hatası (Subsumtionsirrtum), Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2014
Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük, (Arş. Gör. Yavuz Selim DEĞERLİ ile birlikte) Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt 9, Sayı 119120, Temmuz- Ağustos 2014 (Yayında)
İrtikap Suçu (6352 sayılı Kanun Sonrası), Doğan Soyaslan’a Armağan, Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2014 (Yayında)
Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurultay Yayını, Ekim 2014
Karar İncelemesi - Garantörsel İhmali Suç-CGK Kararı, (Prof. Dr. Mustafa AVCI ile
birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Yayında)
Klonlamanın Ceza Hukukundaki Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63.
Sayı, Eylül 2014 (Yayında)
İki Alman Mahkeme Kararı (Çeviri), Hukuk Köprüsü (Rechtsbrücke) Dergisi, (Yayında)
İnsan İçin Küçük Parça, İnsanlık İçin Büyük Tartışma, (Çeviri), Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi (Yayında)
COMMUNIQUE, BRIEFING, CONFERENCE
CMK’da Soruşturma ve Koruma Tedbirleri, Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım
Seminerleri, Mart-Nisan 2005 Batman.
TCK’da Güvenlik Tedbirleri, Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri, Mart-Nisan
2005 Batman.
Etkili Soruşturma Teknikle ri, Adli Kolluğun Eğitimi Seminerleri, 2010, 2011, 2012
Nevşehir
İntihara Yardım ve Teşvik Suçu, Ergen İntiharlarını Önleme Çalıştayı, AB BakanlığıAnkara Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, 21-23 Mart 2012, Nevşehir
Tıp Hukukuna Giriş ve Hekimin Cezai Sorumluluğu, Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Ankara, 13 Mart 2013.
Tıp Hukukunun Te mel Prensiple ri ve Aydınlatılmış Onam, Hukuk Penceresinden Hasta
Hekim İlişkileri Konferansı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 Mart 2013.
Cumhuriyet Savcısının Rolü ve Adli Arama, Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu
Soruşturma Usulleri Konferansı,13 Haziran 2013, Balıkesir
Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma, Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara Barosu, 1-2 Kasım 2013
Ankara
Hekimin İrtikap Suçu, Sağlık Hukuku Kongresi, Adli Bilimciler Derneği, 3-4 Mayıs 2014
Marmaris
Ceza Muhakemesinde Soruşturma ve Kovuşturma Konya Barosu Tarafından Düzenlenen
CMK Semineri (Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte) 14.6.2014
Konya
EDITORSHIPS
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü
TEACHING EXPERIENCE/COURSES GİVEN
Lectures:
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Suç Teorisi, Suçun Özel
Görünüş Biçimleri, Ceza Adaleti, Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri, Tıp Ceza Hukuku,
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Ceza Muhakemesinde Kovuşturma
Supervising Post-Graduate Thesis:
İlhan BULUT, Nefret Saikiyle İşlenen Suçlar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2013.
RESEARCH EXPERIENCE AND PROJECTS
ADMINISTRATIVE DUTIES
PROFESSIONAL MEMBERSHIPS
INTERESTS & HOBBIES
Calligraphy, Bağlama, Cura (Turkish Folk Music), Ud (Turkish Art Music)
Download