ABD Makarna Anti-Damping/Telafi Edici Vergi ve Gözden Geçirme

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ABD Makarna Anti-Damping/Telafi Edici Vergi ve
Gözden Geçirme
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından
ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük
Tarife Pozisyonlu) ithalatına tatbik edilen anti-damping ve telafi edici verginin gözden
geçirilmesini teminen bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütüldüğü, ABD Ticaret
Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonlu satışların
devamının veya yeniden oluşmasının tespiti amacıyla yürtülen soruşturma sonucunda
ITA'nın sırasıyla 4 Ocak 2013 ve 11 Ocak 2013 tarihlerinde mevcut önlemlerin
kaldırılmasının damping ve sübvansiyonlu satışların devamına ya da yeniden oluşmasına
neden olacağına hükmettiği ve mezkur kararlara http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-201301-04/pdf/2012-31726.pdf ve http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-11/pdf/201300454.pdf linklerinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin kaldırılması
durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar görüp görmeyeceğine ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında, ilgili taraflardan soru formları aracılığıyla bilgi temin edildiği, 11 Temmuz 2013
tarihinde bir "tarafları dinleme toplantısı” düzenlendiği, söz konusu toplantıyı müteakiben
ITC'nin soruşturma kapsamında edindiği yazılı ve sözlü bilgileri derleyen 2 Ağustos 2013
tarihli nihai raporunu yayımladığı, anılan raporda ABD yerli makarna üreticilerinin 2007-2012
döneminde üretim, kapasite, kapasite kullanım oranı, satışlar ve karlılık gibi finansal
göstergelerinin kamuya açık halleri ile ABD pazarındaki fiyatlar, marka algılayışları, tüketim
eğilimleri hakkında bilgi verildiği ve aynı zamanda Türk makarna üreticilerinin aynı
dönemdeki üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranları ile ABD ve diğer pazarlara ihracatı
ve dünya piyasasındaki yeri hakkında da bilgiler sunulduğu belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, ITC tarafından yürütülen soruşturmanın 30 Ağustos 2013 tarihinde
tamamlanmasının beklendiği belirtilmekte olup, soruşturma kapsamındaki gelişmelere
http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2012/pasta/reviewp
hase.htm linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞi
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download