5. MESLEK KOMİTESİ - BANKALAR, TARİH

advertisement
TARİH
5. MESLEK KOMİTESİ - BANKALAR,
KARAR
SONUÇ
Konuyu Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Hiçyılmaz Gümrük ve
Dolandırıcılığın önüne geçilmesi için, Oda şirket kuruluşlarını ve
Ticaret Bakanına iletmiştir. Bakanlık olarak Şirket kurulumunda
devirleri çok dikkatli yapmalıdır. En azından Oda’ya kayıtlı ve
zorlaştırma yapmamalıyız aksine şirket kurmayı kolaylaştıracağız.
21.08.2013
ödemeleri düzenli bir kişinin referansı istenilmelidir. Devir eden
Fakat şirket ortaklarının izlenmesi ve yeni başka bir şirket kurmaları
ve devir alanın Oda’ya birlikte gelmesi sağlanmalıdır.
konusunda bir çalışma gerçekleştirilecektir.
Bankalar açısından önemli bir sıkıntı olan kredi masraflarının
iadesi hususunda avukatlarla ilgili sıkıntı dile getirildi. Bu
hususta davaların sayısının arttığı ve vatandaşların yanlış
yönlendirilmesi sebebiyle banka şubelerinin mağdur olduğu
27.02.2014
Kayseri barosu ziyareti sırasında konu baro başkanına iletilmiştir.
belirtilmiştir. Bu tür masraf talepleri için fazlaca evrak
hazırlandığı ve tüketici hakem heyetleri ve tüketici
mahkemeleriyle yapılan yazışmalar sebebiyle normal iş yükünün
dışında fazladan iş yükü ortaya çıkmaktadır
Sahte para ile karşılaşıldığında uygulanan prosedürün çok
14.11.2014 yoğun yorucu olması nedeniyle prosedürün daha kolay hale
getirilmesinin uygun olup olmadığının araştırılmasına,
Sahte para ile karşılaşıldığında uygulanan prosedür hakkında bilgi
almak için Kayseri emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve mali işler
şubesinden polis memuru Talat bey ile görüşülmüştür. Görüşme
neticesinde emniyet tarafından sahte para ile ilgili sabit bir prosedür
uygulanmadığı; sahte para ihbarında savcılıktan gelen talimatlar
çerçevesinde yasal işlem uygulandığını söyledi.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer bey son
zamanlarda piyasalarda münferiden imza ile çekler
KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz tarafından geniş kapsamlı olarak
09.12.2014
düzenleyerek tarih eklenmeden ve piyasaya milyonlar çek
çek ile ilgili bilgi sunulmuştur.
yazılarak dolandırıcılığın ortaya çıktığı konusuna değindi.
Komite Başkanı Orhan Bekir Berk tarafında Mart ayında
KKB toplantısı 15.04.2015 saat:10:00'da ORKUN DENİZ tarafından
13.02.2015 yapılacak olan geniş kapsamlı komite toplantısına KKB’den bir
yapılmıştır.
yetkili davet edilmesi talebinde bulunuldu,
5. Hem döviz sektöründe hem de bankacılıkta karşılaşılan bir
sorun olan sahte para sıkıntısına karşı önlem alınması gerektiği
belirtilmiştir. Herhangi bir sahte para ile karşılaşıldığında
15.06.2015
hukuki süreçler sebebiyle hem personelin hem de şirketin
mağdur olduğu bu mağduriyetin giderilmesi için mevzuat
kapsamında kolaylık yapılıp yapılamamasının araştırılması.
Konu ile ilgili 2014 yılı içerisinde il emniyet müdürlüğü ile görüşülmüş
ve emniyet müdürlüğüne sıkıntılar iletilmiştir. Emniyet müdürlüğü
uygulalan prosudürün kendileri ile alaklı olmadığını savcılıktan gelen
talimat doğrultusunda hareket edildiğini iletmişti.)
10.03.2016 tarihinde 157 kişinin katılımı osb konferans salonunda
1.1. İlerleyen aylarda yapılacak olan komite toplantısına Kredi
24.06.2015
gerçekleşmiştir. Komite üyelerinden i. Hakkı aydın, songül erkılıç.,filiz
Garanti Fonu temsilcilerininde çağrılması talep edildi.
igü katılmıştır.
2.1. Ağustos ayında yapılacak olan komite toplantısının geniş
katılımlı olarak yapılması, özellikle muhasebeciler ile mali
müşavirlerinde katılım sağlaması dile getirilerek, yapılacak olan
11.05.2015 tarihinde 16:00'da Serkan SİYASAL'ın sunumu ile toplantı
24.06.2015 toplantıda gündem maddesi olarak karakodlu çek ,
gerçekleşmiştir.
bankacılıktaki son gelişmeler ve e-fatura konuları belirlenmiş
olup ayrıca bankacılar ile görüşülerek başka gündem
maddelerinin de belirlenmesi talep edildi.
2.1.Komite Üyeleri Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK )
işlevleri, görev ve yetkileri hakkında bilgi edinmek istediklerini dile
getirmişlerdir. Ocak ayının ilk dönemi Mali Suçları Araştırma
26.11.2015 tarihinde 18763 sayılı evrak ile yazı gelmiş olup, 11 Ocak 2016
tarihinde söz konusu toplantı gerçekleşmiştir. İlgili toplantıya 115 üye
21.10.2015 Kurulu’nun uygun göreceği bir tarihte Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanı yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Müdürü’nün katılmıştır.
odamıza davet edilerek komiteye mensup üyelere bilgilendirme
amaçlı bir toplantı yapılmasını talep etmişlerdir.
2.2. Komite Üyeleri Türkiye’nin dış ticaret konusunda nerede
olduğu, akabinde Kayseri’deki dış ticaretin öneminin anlatılacağı,
bir bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi için fikir alışverişinde
21.10.2015 bulunmuşlardır. Ocak ayı içerisinde Dış Ticaret konusunun
anlatılacağı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi için Dış Ticaret
Müsteşarlığı yahut Kayseri Gümrük Müdürlüğü’ne yazılması talep
edildi.
komite üyelerinin yoğun olması nedeni ile ilgili toplantı ilerleyen aylarda
gerçekleşecektir.
Komite üyeleri 11 Ocak 2015 tarihinde saat 15:00’da
gerçekleşecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu bilgilendirme
11.01.2016 tarihinde daire başkanı sinan aksunun katılımı ile toplantı
29.12.2015 toplantısının odamız bütün üyelerine duyurulmasını, ayrıca
gerçekleşmiştir. 103 üye ilgili toplantıya katılmıştır.
toplantıya davet edilmek üzere Kayseri Mali Müşavirler Odası
Başkanı Suat ÖZSOY’ a bilgi verilmesini talep etti
3.3. Komite üyeleri daha önceki komite toplantısında dile
getirmiş olduğu Kredi Garanti Fonu konulu bilgilendirme
toplantısının odamız bütün üyelerine duyurulmasını, ayrıca
29.12.2015
geniş katılımlı olarak gerçekleşecek olan toplantı için Kredi
Garanti Fonu Genel Müdürlüğü’nden bir yetkili davet edilmesi
talep edildi.
3.1. Komite üyeleri Nisan ayı komite toplantısının kahvaltılı
olarak yapılmasını dile getirmiştir. İlgili toplantıya, meslek
grubuna mensup üyelere Serbest Piyasa Ekonomisi hakkında
23.02.2016 bilgi verilmesi için Odamız Ekonomi Danışmanı Ömer Faruk
ÇOLAK’ ın katılmasını talep etti.
10.03.2016 tarihinde 157 kişinin katılımı osb konferans salonunda
gerçekleşmiştir. Komite üyelerinden i. Hakkı aydın, songül erkılıç.,filiz
igü katılmıştır.
Söz konusu Bilgilendirme Toplantısının 26 Nisan 2016 tarihinde iki
etap şeklinde önce kahvaltılı olarak 5. ve 15. Meslek gruplarına yönelik
yapılması; ikinci etap da ise, Meclis toplantısı öncesinde Meclis
Üyelerine yönelik yapılması dile getirildi.
Download