Cozumler

advertisement
ELE 201
DEVRE ANALİZİ I
Ödev 3 Çözümleri
1.
a) Yukarıdaki devrenin kaç kolu var?
b) Kaç temel düğümü var?
6
n=3
c) Akımı bilinmeyen kaç kolu var?
b=5
d) Düğüm gerilim yöntemiyle çözümü kaç denklem gerektirir? n -1 = 2
e) Çevre akım yöntemiyle çözümü kaç denklem gerektirir?
f)
Devrede kaç süperdüğüm var?
g) Devrede kaç süperçevre var?
1
1
h) Düğüm gerilim yöntemiyle düğüm gerilimleri için çözünüz.
b – (n - 1) = 3
i)
Toplam üretilen gücün tüketilen gücüyle aynı olduğunu gösteriniz.
2.
iDC
(a) Yukarıdaki devrenin kol sayısı nedir?
(b) Temel düğüm sayısı nedir?
7
4
(c) Akımı bilinmeyen kol sayısı nedir?
5
(d) Düğüm gerilim yöntemiyle çözmek için kaç denklem gerekmektedir?
(e) Çevre akım yöntemiyle çözmek için kaç denklem gerekmektedir?
4-1 = 3
5 - (4-1) = 2
(f) 15 A’lık akım kaynağın ürettiği gücün 3750 W olması için iDC’nin değeri ne olmalıdır?
Referans düğümü öyle seçtik ki düğüm gerilimlerden biri aradığımız akım kaynağın gerilimine
eşittir:
15 A’lık kaynağın gücünün 3750 W olması için, V1 = 250 V. Şimdi DGY uygulayalım:
Dolayısıyla, V2 = -50 V.
Şimdi V3’u bulabilmek için düğüm 2de KAY uyguluyoruz:
Ve düğüm 3de KAY uygulayarak aradığımız akımı buluyoruz:
3.
(a) Superpozisyon kullanarak V0’ı bulunuz.
Sırayla bağımsız kayankları sıfır yapıyoruz – BAĞIMLI kaynaklara dokunmuyoruz!!
1. Hesap:
2. Hesap:
Toplam:
(b) Terminal a-b’den görünen Thevenin eşdeğer devreyi bulabilmek için kısa devre akımı
hesaplayınız.
Isc1
Isc2
çünkü kısa devre sayesinde direncin üzerinde gerilimi de sıfır.
Dolayısıyla, isc2 = -7 mA
Toplam kısa devre akım: 42 -7 = 35 mA
(c) Thevenin direncini hesaplayınız.
(d) Test kaynak yöntemiyle Thevenin direncini hesaplayınız.
+
vt
-
4.
(a) Kaynak dönüşümleri kullanarak, 10 kW’luk direncin akımını bulunuz.
(b) 100 V’luk gerilim kaynağın ürettiği gücü nedir?
5.
(a) Devrenin sadece bağımsız kaynaklar içerdiği durumunda kullanabileceğimiz kısa yolla, terminal
a-b’ye göre Thevenin eşdeğer direncini bulunuz.
RTH = [10+(40//8)] // 150 = 16.7 // 150 = 15 
(b) Açık devre gerilimi bulunuz.
(c) Thevenin Eşdeğer devreyi çiziniz.
(d) Diyelim ki a-b terminallere RL değerinde bir direnç bağladık. RL’ye maksimum gücün
aktarılabilmesi için değeri ne olmalıdır? Maksimum aktarılabilecek gücün değeri nedir?
Maksimum güç transferi için RL = RTH = 15 
2
2
Maksimum güç Pmax = VTH / 4RTH = 30 / 4(15) = 30(2) / 4 = 15 W
Download
Study collections