MODÜL BİLGİ SAYFASI (AÇIKLAMALAR) KODU : 522EE0159

advertisement
MODÜL BİLGİ SAYFASI (AÇIKLAMALAR)
KODU
ALAN
MODÜL
SÜRE
ÖN KOŞUL
: 522EE0159
: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
: DOĞRU AKIM DEVRELERİ
: 40/32
:
AÇIKLAMA
: Elektrik ölçü aletleri, elektrik deney setleri sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci/kursiyer, DA devresi kuracak, bu devrenin elektriksel
ölçümlerini hatasız bir biçimde yapabilecektir.
AMAÇLAR: Öğrenci/kursiyer;
1. Elektrik devre elemanlarının direnç değerini doğru olarak ölçecek ve
okuyabilecektir.
2. DA kaynağına bağlı seri direnç devresini kuracak, elektriksel değerleri
hatasız okuyabilecektir.
3. Seri DA devresini kuracak, elektriksel değerleri hatasız okuyabilecektir.
4. Paralel DA devresini kuracak, elektriksel değerleri hatasız okuyabilecektir.
5. Seri – paralel DA devresini kuracak, elektriksel değerleri hatasız
okuyabilecektir.
İÇERİK
A. Üslü İfadeler
1. Üstel fonksiyonlar
a) Üstel fonksiyonların karakteristiği
B. Elektrik Kazalarına Karşı Korunma Ve İlk Yardım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kısa devre
Sigortalar
Topraklama
Yalıtım
Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler
Elektrik çarpmalarına karşı ilk yardın tedbirleri
Yanıklara karşı tedbirler
Yangına karşı tedbirler
C. El Takımları Ve Kullanımı
1.
2.
3.
4.
Kontrol kalemi
Pense
Kargaburun
Yan keski
D. Elektrik Akımı Ve Gerilimi
1. Elektrik yükü ve akım
2. Elektrik potansiyeli ve gerilim
3. Dirençler
a) Direnç renk kodları
b) Direnç birimleri
4. Elektrik ölçü aletleri
E. Doğrusal Denklemler 1
1. Bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü
F. Ohm Kanunu
1. Elektromotor kuvvet
2. Direnç ve ohm kanunu
3. Voltmetre ve ampermetre bağlantısı
4. Akım ve gerilim birimleri
5. Elektrik ölçü aletleri
a) Analog ölçü aletleri ile akım ve gerilim ölçmek
b) Dijital ölçü aletleri ile akım ve gerilim ölçmek
G. Seri Devreler
1. Kirshofun gerilimler kanunu
2. Direnç bağlantıları
H. Kirshofun Akımlar Kanunu
I. Dirençlerin Paralel Bağlantısı
İ. Doğrusal Denklemler Iı
1. İki bilinmeyenli denklemlerin çözümü
J. Seri - Paralel Devreler
1. Dirençlerin seri - paralel bağlantısı ve toplam direnç
K. Gözlü Devreler
Download