sorular - video.eba.gov.tr

advertisement
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Adı:
PUAN:
BOĞAZİÇİ ORTAOKULU 6. SINIFLAR
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
Soyadı:
No-Sınıf:
2. DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
SORULAR
1-Devletin topladığı vergiler vatandaşa çeşitli
hizmetler olarak geri döner.
Aşağıdakilerden hangisi bu vergiler ile yapılan
hizmetler arasında sayılamaz?
A) Eğitim harcamaları
B) Ulaşım harcamaları
C) Savunma harcamaları
D) Tatil harcamaları
2- İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi
alarak meslek hayatına geçmiş bir kişide aşağıdaki
durumlardan hangisi beklenmez?
A) Çalışma hayatında daha üretkendir.
B) İşini yaparken en iyisini yapmaya çalışır.
C) Sadece kendi maaşını düşünür.
D) Mesleği ile ilgili yenilik ve gelişmelere açıktır.
3- Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz
ürünlerden biri değildir?
A) Tekstil
C) Halı
B) Kağıt
D) Kauçuk
4- İnsanlar meslek seçimi yaparken aşağıdakilerden
hangisine daha az dikkat etmelidir?
A) Mesleğin yeteneğine uygun olmasına
B) Mesleğin başkalarının isteğine göre seçilmiş
olmasına
C) Mesleğin ekonomik getirisi
D) Mesleğin gerektirdiği eğitim seviyesini bilmek
5- Ülkemiz aşağıda verilen madenlerden hangisi
bakımından dünyanın en zengin ülkesidir?
A) Bor
C) Bakır
B) Demir
D) Petrol
6- Aşağıdakilerden hangisi , ormanların sağladığı
yararlardan biri değildir?
A) Toprak erozyonunu artırmaları
B) Yer altı suların zenginleştirmesi
C) Yaban hayvanlarının koruması
D) Turizmin gelişmesine katkı sağlaması
7- Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızdan
değildir?
A) Ormanlar
B) Turizm
C) Madenler
D) Sular
8- Aşağıdakilerden hangisi Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) kuruluş amaçlarından
biri değildir?
A) Türk dilini konuşan ülkeler ile işbirliği yapmak
B) Türk dilinin konuşulduğu ülkelerin
kalkınmalarına yardımcı olmak
C) Ülkemizin komşuları dışındaki ülkelerle
işbirliğine girmemek
D) Türk Cumhuriyetleri ile sosyal ve kültürel
işbirliğini geliştirmek
9-“İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı
sağlayan,işinde usta olan insandır.” diyen bir kişi
aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır?
A) Nitelikli İnsan
B) Seviyeli İnsan
C) Sevimli İnsan
D) Olgun İnsan
10- Aşağıdaki ülkelerin hangisi hem dış ticaret
ilişkilerimizin en fazla geliştiği hemde Türkiye
dışında Türk nüfusunun en fazla bulunduğu ülkedir?
A) İngiltere
C) Almanya
B) ABD
D) İran
11-Aşağıdaki bölgelerden hangisi dünyada nüfus
yoğunluğunun en az olduğu yerlerden biri değildir?
A) Sibirya Bölgesi
B) Ekvator Yağmur Ormanları
C) Muson Asyası
D) Antartika Bölgesi
12- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası
Etkinliklerin faydalarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Ülkeler arası dostluğu geliştirir.
Turizmin gelişmesine katkı sağlar.
Kültürel etkileşimi arttırır.
Savaş ortamı hazırlar.
13- Orman bakıından en zengin bölgemiz
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
14- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde nüfus
dağılışını etkileyen Doğal etmenlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
İklim
Yeraltı Kaynakları
Sanayi
Su Kaynakları
15-Aşağıdakilerden hangisi azalan su kaynaklarında
israfı önlemek için gerekli tasarruf tedbirlerinden
biri değildir?
17- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış
politikamımızı oluşturan ilkelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Tam Bağımsızlık
Yurtta Barış, Dünyada Barış
Devletlerin Eşitliği
Milli sınırların dışına çıkmak
18- Aşağıdakilerden hangisi TÜRKSOY ( Uluslararası
Türk Kültür Teşkilatı) ile ilgili doğru bir bilgi
değildir?
A) 1993 yılında merkezi Ankara olarak kuruldu.
B) Türk kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi
amaçlanmıştşr.
C) Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar
arasındaki ilişkileri ortadan kaldırmak.
D) Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak.
19- Bir ülkenin başka bir ülkeye mal
satmasına......................., Bir ülkenin ithalat
tutarının ihracat tutarından fazla olması sonucu
ortaya çıkan duruma......................., Bir ülkenin
başka bir ülkeden mal almasına.......................
denir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
İhracat – İthalat - Dış Ticaret Açığı
İthalat – İhracat – Dış Ticaret Açığı
İhracat – Dış Ticaret Açığı – İthalat
İthalat – Dış Ticaret Açığı- İhracat
A) Su yerine elektrik kullanmak
B) Bozuk musluk ve boruları tamir ettirmek
C) Diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak
D) Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu
boşa akıtmayıp biriktirmek
20-Ülkemizde görülen iklim tiplerini ve bu iklimlere
ait bitki örtülerini aşağıya yazınız?
16- Aşağıdakilerden hangisi Dünyada nüfusun fazla
olduğu yerlerin özelliklerinden değildir?
1-
A) İş imkanlarının fazla olduğu yerler
B) iklim şartlarının iyi olduğu yerler
C) Sanayinin gelişimiş olduğu yerler
D) Ulaşımın yetersiz olduğu yerler
İKLİM
BİTKİ ÖRTÜSÜ
23-
BAŞARILAR...
NOT : Her soru 5 (beş) puandır...
Download