İş GYO

advertisement
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
2 Mayıs 2017
İŞ GYO
1Ç2017 Sonuçları
HARUN DERELİ [email protected]
TURGUT USLU [email protected]
“İş GYO 2017 Yılının İlk Çeyreğindeki Net Dönem Karı
20,6mn TL Olarak Gerçekleşti…”
Öneri : "AL"
Hedef Hisse Fiyatı : 1,88TL
Reuters/Bloom berg
ISGYO.IS /IsGYO.TI
Fiyat
BİST 100
1,39
0,4 USD
94.655
26.601 USD
TL/$
3,56
(TCMB Kuru)
Yüksek Son 1 Yıl
1,58
Düşük Son 1 Yıl
1,27
Hisse Adedi (m n )
914
Piyasa Değeri (TL)
1.270 TL
Halka Açıklık(%)
48,0
Net Borç(m n)
638
Halka Açık Kısm ın Piyasa Değeri (m n)
1 Aylık
610 TL
3 Aylık Son 1 Yıl
TL Getiri
0,3%
1,9%
-6,4%
BİST-100
5,0%
12,9%
10,7%
-4,5%
-9,8%
-15,5%
BİST-100 Göreceli
Günlük İş. Hc.m n TL (son üç ay)
2,7
(m n TL)
1Ç2016
1Ç2017
Net Satış
52
62
19%
Brüt Kar
47
47
0%
Faaliyet Karı
51
21
-60%
Net Kar / Zarar
50
21
F/K
-59%
PD/DD
3,25
0,41
BIST- GYO
6,04
0,73
BIST-100
11,74
1,54
2,76
0,45
İş GYO
İş GYO Bir Yıl Ort.
% Değ.
HİSSE PERFORMANSI
1,8
1,6
1,6
1,3
1,3
1,1
Şirket’in kira gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %4,7 oranında gerileyerek 44mn TL olmuştur.
Kira
gelirlerinin
düşmesinde
Ankara
ve
İş
Kuleleri’ndeki gelirlerinin düşmesi etkili olmuştur.
Diğer yandan, Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi
kira gelirlerine katkı yapmaya devam etmiştir. Buna
ilaveten,
Ege
Perla
Projesi’ndeki
teslimatlar
kapsamında 8,6mn TL konut satış geliri elde
edilmiştir.
Şirket'in brüt karı 47mn TL ile bir önceki yılın ilk
çeyreğine göre önemli bir değişim yaşamamıştır. Brüt
kar marjı da %76,5 olmuş ve bir önceki yılın aynı
çeyreğindeki %90,6’nın altında gerçekleşmiştir.
Ayrıca, FAVÖK rakamı 36,7mn TL ile bir önceki yılın
aynı dönemine göre %8,2 oranında gerilemiştir.
FAVÖK marjı %59,6 olmuştur. Net kar marjı ise
%33,5 oranında gerçekleşmiştir.
Şirket’in 267,7mn TL’lik (62mn USD, 9,9mn EUR)
döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirket’in net
borç / FAVÖK oranı bir önceki çeyreğe gerileyerek
4,1x seviyesine düşmüştür. Şirket’in nakit yaratma
kapasitesi ve bazı varlıklardan elde edilen döviz bazlı
gelirleri nedeniyle borçluluğun yönetilebilir olduğunu
düşünüyoruz.
1,0
ISG YO (sol eksen)
0,7
BIST- 100 Göreceli Getiri
0,8
30.03.2016
İş GYO'nun 1Ç2017'deki net dönem karı 20,6mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı
döneminde 50,3mn TL kar elde etmişti. Piyasanın
beklentisi 25mn TL kar yönündeyken, bizim
beklentimiz 34mn TL yönündeydi. Tahminimizdeki
sapmada finansman giderlerinin beklentimizden daha
yüksek gelmesi önemli etken olmuştur. Diğer yandan,
karın bir önceki yıldan daha düşük gelmesinde
15,5mn TL artan finansman giderleri ve esas
faaliyetlerden kur farkı gelirlerinin 11,5mn TL
azalması etkili olmuştur.
0,4
07.08.2016
15.12.2016
Not:28.04.2017 kapanış verileri kullanılmıştır.
24.04.2017
İş GYO hisseleri ile ilgili önerimizi “AL” olarak
koruyor ve hedef hisse fiyatını de bedelsiz sermaye
artırımına istinaden düzelterek (%7,5 bedelsiz)
1,88TL olarak güncelliyoruz.
Gelirlerin önemli bir kısmı kira
gelirlerinden oluşuyor…
Şirketin gayrimenkul portföyünün %47’si ofis, %18’si alışveriş merkezi,
%30’u projeler, %4’ü arsa ve %1’i otel şeklindedir. Şirketin gayrimenkul
yatırımlarının %84’ü İstanbul’da bulunmaktadır. İş GYO’nun 2017 yılının
ilk çeyreğinde elde ettiği hasılatın %79’u kira gelirlerinden (üst hakkı
dahil) oluşmaktadır.
1Ç16
2Ç16
3Ç16
4Ç16
1Ç17
1Ç171Ç16
%Değ.
52
197
60
96
62
19%
5
134
16
55
14
196%
BRÜT KAR/ZARAR
47
63
44
41
47
0%
Faaliyet Giderleri(-)
8
17
7
5
11
38%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
39
45
37
36
36
-7%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Değerleme Farkı
0
70
0
294
0
Diğer Faaliyet Gelir/Giderleri
12
-38
-7
6
-16
a.d.
NET FAALİYET KARI/ZARARI
51
78
30
335
21
-60%
FAVÖK
40
45
37
36
37
-8,2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a.d.
-1
-21
-8
-44
-16
a.d.
0
0
0
0
0
a.d.
50
57
22
292
21
-59%
50
57
22
292
21
1Ç16
2Ç16
3Ç16
4Ç16
1Ç17
Brüt Kar Marjı
90,6%
31,8%
73,5%
42,8%
76,5%
-
Faaliyet Kar Marjı
98,7%
39,6%
49,5% 351,0%
33,5%
-
FAVÖK Marjı
77,0%
23,1%
61,9%
38,0%
59,6%
-
Net Kar Marjı
97,0%
28,8%
35,9% 305,3%
33,5%
-
ÖZET GELİR TABLOSU (Mn TL)
SATIŞLAR
Satışların Maliyeti (-)
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar
Payları
Yatırım Faaliyet Gelirleri/Giderleri
Faaliyet Dışı Finansal Gelirler/Giderler
Vergi Gideri/Geliri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
Ana Ort. Payları Net Dönem
Karı/Zararı
FİNANSAL ORANLAR
a.d.
a.d.
-59%
a.d.: anlamlı değil
Kaynak: İş GYO, Ziraat Yatırım
İş GYO’nun yaklaşık Net
Aktif Değeri 3,1 milyar TL…
İş GYO, 28 Nisan 2017 tarihi itibariyle, yaklaşık 3,1 milyar TL
değerindeki Net Aktif Değerine (NAD) göre %59 oranında iskontolu
işlem görmektedir. Son bir yıllık tarihsel NAD ortalaması da %58
seviyesindedir. Diğer taraftan, Şirket aynı tarih itibariyle 0,41x PD/DD
ve 3,25x F/K’dan işlem görmektedir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
2
Özet Bilançolar(Mn TL)
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
2014
2015
2016
2016/03
2017/03
%Değ.
252
460
323
416
339
-19%
124
124
127
41
136
234%
Ticari Alacaklar
40
22
29
27
32
21%
Diğer Alacaklar
0
4
1
0
0
-27%
Stoklar
4
174
92
188
88
-53%
Diğer Dönen Varlıklar
16
93
0
106
0
-100%
2.657
3.665
4.564
3.940
4.684
19%
Ticari Alacaklar
7
0
0
0
0
a.d.
Finansal Yatırımlar
0
0
0
0
0
a.d.
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2
2
2
1
2
22%
2.584
3.292
3.715
3.357
3.764
12%
Maddi Duran Varlıklar
1
27
29
27
28
5%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
0
0
0
0
4%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM AKTİFLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Uzun V. Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
0
103
0
112
a.d.
2.909
4.125
4.887
4.356
5.023
15%
67
556
188
544
248
-54%
0
0
0
0
0
a.d.
57
325
132
333
174
-48%
Ticari Borçlar
5
60
34
26
54
108%
Diğer Borçlar ve Karşılıklar
0
1
1
2
1
-59%
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581
779
1.537
1.023
1.657
62%
Finansal Borçlar
420
386
922
566
600
6%
Ticari Borçlar
0
0
0
0
0
a.d.
ÖZSERMAYE
2.261
2.791
3.161
2.789
3.118
12%
Ödenmiş Sermaye
680
746
850
746
850
14%
TOPLAM PASİFLER
2.909
4.125
4.887
4.356
5.023
15%
ÖZET GELİR TABLOSU (BİN TL)
2014
2015
2016
2016/03
2017/03
%Değ.
SATIŞLAR
234
222
405
52
62
19%
Satışların Maliyeti (-)
119
62
210
5
14
196%
BRÜT KAR/ZARAR
115
160
195
47
47
0%
Faaliyet Giderleri(-)
18
36
37
8
11
38%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
97
123
158
39
36
-7%
242
442
364
0
0
a.d.
-5
27
-27
12
-16
a.d.
333
592
494
51
20
-60%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri
Diğer Faaliyet Gelir/Giderleri
NET FAALİYET KARI/ZARARI
FAVÖK
97
124
159
40
37
-8%
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
1
0
1
0
0
a.d.
Yatırım Faaliyet Gelirleri/Giderleri
0
0
0
0
0
a.d.
-6
-36
-75
-1
-16
a.d.
0
0
0
0
0
a.d.
NET DÖNEM KARI/ZARARI
328
556
421
50
21
-59%
Ana Ort. Payları Net Dönem Karı/Zararı
328
556
421
50
21
-59%
Faaliyet Dışı Finansal Gelirler/Giderler
Vergi Gideri/Geliri
a.d: Anlamlı değil.
Kaynak: İş GYO, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
3
Ziraat Yatırım Araştırma-Öneri Listesi Tanımları
AL
: %20,01 ve üzeri artış
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
EKLE : %10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
AZALT : -%10,01 ile -%20 aralığında azalma SAT
: -%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
: -%10 ile %10 aralığında değişim
: Nötr
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL
+90 212 339 8080 / [email protected]
Müşteri Hizmetleri Merkezi
0 850 22 22 979 / 44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
4
Download