2.ısı ve sıcaklık

advertisement
2.ISI VE SICAKLIK
Sıcaklığı yüksek olan madde ile
sıcaklığı düşük olan madde temas
ettirildiğinde aralarında ısı akışı olur.
ısının akış yönü sıcaklığı yüksek olan
maddeden, düşük olan maddeye
doğrudur.
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Bir maddenin sıcaklığın d aki değişim o
maddenin miktarı n a da bağlıdı r.
Sıcaklığı yüksek olan bir madden sıcaklığı
düşük olan bir maddeye ısı verir. ıs veren
maddenin sıcaklığı azalırk en , diğerini n
artar. bu durum iki maddeni n sıcaklığı eşit
olana kadar devam eder.
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Bir maddenin sıcaklığındaki artış aldığı ısı
miktarına bağlıdır. Kütleleri eşit aynı tür
maddelerden fazla miktarda ısı alan
maddenin sıcaklığı daha fazla yükselir .
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Aynı miktarda ısı verilen aynı tür
maddelerin sıcaklıklarındaki artış
maddenin kütlesine bağlıdır. Kütlesi
küçük olan daha fazla ısınır.
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Odun, kömür, doğal gaz gibi ısı sağlamak
amacıyla yakılan maddelere yakıt ya da
yakacak denir.
Katı yakıtlar: başlıca katı yakıtlar
odun ve maden kömürleridir. yakacak
olarak kullanılan odun ağaçtan elde
edilir.
Sıvı yakıtlar: petrol ve petrol
ürünleridir.
Gaz yakıtlar: sıvılaştırılmış petrol
gazları(lpg), doğal gaz ve hava gazı gibi
yakıtlardır.
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Bitki ve hayvan atıkları güneş
enerjisi sayesinde yüzyıllar
süren bir dönüşümden geçerek
kömür, petrol, doğal gaz gibi
yakıtlara dönüşürler.
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Buharlı trende kömür yada odunun
verdiği ısıyla su buhara dönüştürülür.
Oluşan buhar bu aracın hareket
ettirilmesinde kullanılır. Görüldü gibi ısı
bir enerjidir ve maddeleri hareket
ettirebilir. Bizlerde besinlerden adlımız
enerjiyle gün içerisinde oyun oynamak,
koşmak, bisiklet sürmek, konuşmak gibi
hareketler yaparız.
BARIŞ KALENDER
FEN VE TEKNOLOJİ
Download