tablo 1.13 faaliyet sonuçları tablosu 630 337.632.816,46 630 630

advertisement
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
01
01
630
01
01
01
630
01
01
01
630
01
01
02
630
630
01
01
02
01
01
03
630
01
01
03
630
01
01
04
630
630
01
01
04
01
01
05
630
01
01
05
630
01
01
09
630
630
01
01
01
02
09
01
01
01
01
01
02
01
630
01
02
01
01
630
01
02
01
04
01
02
630
01
02
02
01
630
01
02
03
630
01
02
03
01
630
01
02
03
04
337.632.816,46
600
GELİRİN TÜRÜ
GELİRLER HESABI
Cari Yıl (N)
352.975.372,86
MEMURLAR
183.098.907,21
600 03
01
Temel Maaşlar
78.726.425,37
600 03
01
01
Temel Maaşlar
78.726.425,37
600 03
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
45.726.086,51
600 03
600 03
01
01
01
01
600 03
01
02
600 03
600 03
01
02
03
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
01
02
29
600 03
600 03
01
02
31
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
32
Yaz Okulu Gelirleri
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
727.196,00
22.370.541,96
600 03
600 03
01
02
34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
170.803,00
01
02
35
Doktora Gelirleri
22.370.541,96
600 03
600 03
01
02
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
600 03
600 03
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
01
02
41
Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
600 03
600 03
01
02
53
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
600 03
06
600 03
06
01
600 03
600 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
06
01
04
Spor Tesisi Kira Gelirleri
600 03
600 03
06
01
05
Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Zamlar ve Tazminatlar
45.726.086,51
Ödenekler
33.681.839,55
Ödenekler
33.681.839,55
Sosyal Haklar
2.502.132,34
Sosyal Haklar
2.502.132,34
Ek Çalışma Karşılıkları
Diğer Personel Giderleri
Ücretler
02
Ekonomik Kodlar
600 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
Cari Yıl (N)
187.142.522,31
Diğer Personel Giderleri
01
Yılı : 2014
PERSONEL GİDERLERİ
Ek Çalışma Karşılıkları
630
630
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
Zamlar ve Tazminatlar
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatları
Ödenekler
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ödenekleri
04/03/2015 15:51
91.881,48
91.881,48
1.429.451,73
1.407.147,52
604.278,16
802.869,36
5.889,02
5.889,02
10.115,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
36.157.034,11
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
29.037.830,91
Mal Satış Gelirleri
70.332,46
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
10.970,00
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
22.083,25
99
Diğer Mal Satış Gelirleri
37.279,21
Hizmet Gelirleri
Kira Gelirleri
600 04
Taşınmaz Kiraları
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
600 04
01
600 04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
28.967.498,45
1.581,00
2.001.776,70
13.963.595,15
4.260.593,77
77.634,00
680.150,01
1.167.111,50
208.580,00
0,00
5.708.477,32
7.119.203,20
7.119.203,20
124.205,34
33.078,00
109.675,24
6.852.244,62
287.294.105,03
3.014.246,63
2.115,00
8.000,00
01
Cari
3.014.246,63
Sayfa 1 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
01
02
GİDERİN TÜRÜ
04
630
01
02
04
630
01
02
09
630
01
02
09
630
01
03
630
01
03
01
630
630
01
03
01
01
03
02
630
01
03
02
630
01
03
03
Sosyal Haklar
01
01
01
01
630
630
01
03
03
01
03
05
630
01
03
05
630
01
04
630
01
04
01
630
01
04
01
02
630
01
04
01
05
630
01
04
01
90
630
01
05
630
01
05
01
630
630
01
05
01
01
05
01
630
02
630
02
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
5.956,19
01
600 04
600 04
02
02
01
01
GELİRİN TÜRÜ
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
5.956,19
344,00
600 04
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer
Giderleri
İŞÇİLER
344,00
600 04
02
01
600 04
02
02
600 04
600 04
02
02
04
600 04
04
01
600 04
04
01
600 04
04
01
600 04
04
01
04
600 04
05
600 04
05
01
600 04
05
01
01
600 04
05
01
02
600 04
600 04
05
01
09
05
01
10
600 04
600 05
05
01
11
600 05
01
600 05
01
09
600 05
600 05
01
09
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
01
09
03
Mevduat Faizleri
01
09
99
Diğer Faizler
859.623,57
Ücretler
427.025,77
Sürekli İşçilerin Ücretleri
427.025,77
İhbar ve Kıdem Tazminatları
284.105,73
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem
Tazminatları
Sosyal Haklar
284.105,73
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Ödül ve İkramiyeler
01
Yılı : 2014
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
Diğer Giderler
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
GEÇİCİ PERSONEL
01
01
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ücretler
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer
Öğrencilerin Ücretleri
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
44.968,73
44.968,73
103.523,34
103.523,34
852.480,54
852.480,54
13.752,00
289.324,36
549.404,18
01
Cari
243.468.000,00
Hazine yardımı
243.468.000,00
Sermaye
01
3.014.246,63
269.478.000,00
Hazine yardımı
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
26.010.000,00
26.010.000,00
4.010.999,92
Cari
4.010.999,92
01
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
3.822.183,54
03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
Proje Yardımları
Cari
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Destekleri
YÖK Yurtdışı Destekleri
Diğer Gelirler
15.000,00
173.816,38
10.790.858,48
10.790.858,48
0,00
9.868.794,43
571.112,96
244.874,50
106.076,59
25.815.298,99
Faiz Gelirleri
1.502.341,48
Diğer Faizler
1.502.341,48
902.059,26
Ücret ve Diğer Ödemeler
902.059,26
04
Öğrenci Harçlıkları
850.146,78
05
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
51.912,48
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
33.440.108,81
Memurlar
32.746.472,02
04/03/2015 15:51
01
Cari Yıl (N)
600 05
600 05
02
600 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
06
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
43.052,24
1.400.163,13
59.126,11
13.185.674,68
13.185.674,68
Sayfa 2 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
02
01
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
32.746.472,02
630
630
02
01
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
20.251.033,04
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
12.495.438,98
630
02
02
630
02
02
06
630
630
02
02
06
01
02
02
06
02
630
02
03
630
02
03
04
630
630
02
03
04
02
03
06
Sözleşmeli Personel
03
16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
Para Cezaları
02
İdari Para Cezaları
13.185.674,68
11.036,56
8.712,86
288.457,88
600 05
03
02
600 05
03
09
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
182.895,60
600 05
03
09
Sağlık Primi Ödemeleri
105.562,28
600 05
09
600 05
09
01
600 05
09
01
01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
3.117,41
09
01
03
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
5.862,40
116.449,14
600 05
600 05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
600 05
600 05
09
01
19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
9.109.685,00
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
1.371.155,43
127.810,06
İşsizlik Sigortası Fonuna
11.360,92
İşsizlik Sigortası Fonuna
11.360,92
630
02
03
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
73.351,01
630
630
02
03
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
43.098,13
02
04
630
02
04
06
630
02
04
06
630
630
02
04
06
02
05
630
02
05
06
630
02
05
06
630
03
630
03
02
630
03
02
Geçici Personel
251.473,64
Sosyal Güvenlik Kurumuna
251.473,64
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
173.584,69
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Diğer Personel
01
600 05
06
288.457,88
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
03
Cari Yıl (N)
Sosyal Güvenlik Kurumuna
İşçiler
01
02
600 05
600 05
GELİRİN TÜRÜ
77.888,95
25.895,21
Sosyal Güvenlik Kurumuna
25.895,21
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
25.895,21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
62.914.156,61
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
24.926.122,38
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
630
03
02
01
01
Kırtasiye Alımları
630
03
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
04/03/2015 15:51
458.978,85
162.845,22
5.262,20
99
99
99
600 11
99
00
600 11
99
00
8.712,86
2.323,70
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para
Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
2.323,70
Diğer Çeşitli Gelirler
600 11
600 11
Diğer İdari Para Cezaları
Diğer Para Cezaları
00
610
610 03
11.116.246,27
11.116.246,27
626.426,03
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
3.708.934,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
3.708.934,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
3.708.934,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
3.708.934,73
İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR
HESABI
469.142,83
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
469.142,83
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
467.894,75
610 03
01
610 03
01
02
610 03
01
02
29
610 03
610 03
01
02
31
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
32
Yaz Okulu Gelirleri
610 03
610 03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
01
02
34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
Hizmet Gelirleri
467.894,75
10.900,45
390.573,97
46.768,33
3.960,00
258,00
Sayfa 3 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
282.865,46
630
630
03
02
01
05
03
02
01
90
630
03
02
02
630
630
03
02
02
03
02
03
630
03
02
03
01
Yakacak Alımları
630
630
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
03
02
03
03
Elektrik Alımları
8.439.013,41
630
03
02
04
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
5.681.279,49
630
630
03
02
04
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
5.681.279,49
03
02
06
630
03
02
06
01
630
630
03
02
06
03
03
02
06
04
630
630
03
02
06
90
03
02
09
630
03
02
09
01
630
03
02
09
90
630
03
03
630
03
03
01
630
03
03
01
630
630
03
03
01
03
03
02
630
03
03
02
630
03
03
03
630
630
03
03
03
03
04
01
Baskı ve Cilt Giderleri
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi
Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
3.150.181,81
Su Alımları
3.150.181,81
Enerji Alımları
01
8.005,97
13.956.711,32
5.120.065,51
397.632,40
Özel Malzeme Alımları
237.301,79
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
229.188,24
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer
Giderleri
Diğer Özel Malzeme Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
02
35
Doktora Gelirleri
1.939,50
01
02
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
5.345,50
610 03
610 03
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
5.137,00
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
3.012,00
610 03
06
610 03
06
01
610 03
610 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
06
01
05
Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri
Kira Gelirleri
1.248,08
Taşınmaz Kiraları
NET GELİR TOPLAMI :
1.248,08
248,08
1.000,00
352.506.230,03
1.441.669,12
36.219,97
1.405.449,15
2.087.372,89
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
1.199.721,58
02
Yurtiçi Tedavi Yollukları
1.596,06
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
246.332,04
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
246.332,04
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
639.723,21
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
639.723,21
04/03/2015 15:51
01
5.631,71
01
Görev Giderleri
610 03
610 03
2.206,44
1.201.317,64
01
Cari Yıl (N)
275,40
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
01
GELİRİN TÜRÜ
371.363,45
Sayfa 4 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
630
03
04
02
630
630
03
04
02
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
03
04
02
90
Diğer Yasal Giderler
630
03
04
03
630
630
03
04
03
01
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
03
04
03
02
630
03
04
03
90
630
03
04
09
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Diğer Görev Giderleri
630
03
04
09
630
03
05
630
03
05
01
630
630
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
03
05
01
03
630
03
05
01
04
630
03
05
01
08
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Hariç)
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet
İhaleleri Dahil)
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
630
630
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
03
05
02
630
03
05
02
630
630
03
05
03
05
630
630
03
Yasal Giderler
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
90
Diğer Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Cari Yıl (N)
356.342,38
83.463,20
272.879,18
12.288,48
127,91
10.006,90
2.153,67
2.732,59
2.732,59
33.760.252,17
23.793.893,00
684,40
89.573,80
320.724,00
21.515.037,90
1.867.872,90
Haberleşme Giderleri
309.136,67
01
Posta ve Telgraf Giderleri
117.134,22
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
190.746,76
02
03
05
02
90
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Diğer Haberleşme Giderleri
03
05
03
630
03
05
03
630
630
03
05
03
03
05
03
630
03
05
04
630
630
03
05
04
03
05
04
200,00
1.055,69
Taşıma Giderleri
34.908,30
02
Yolcu Taşıma Giderleri
28.758,30
03
Yük Taşıma Giderleri
04
Geçiş Ücretleri
295,00
5.855,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler
140.204,22
01
İlan Giderleri
116.309,02
02
Sigorta Giderleri
04/03/2015 15:51
GELİRİN TÜRÜ
23.895,20
Sayfa 5 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
630
03
05
05
630
03
05
05
01
630
03
05
05
02
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
630
630
03
05
05
05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
03
05
05
12
Personel Servisi Kiralama Giderleri
630
630
03
05
05
90
Diğer Kiralama Giderleri
03
05
09
630
03
05
09
630
630
03
05
09
03
05
09
630
03
06
630
03
06
01
630
03
06
01
630
03
06
02
630
03
06
02
630
03
07
630
03
07
01
630
630
03
07
01
01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
03
07
01
02
630
03
07
01
90
630
03
07
02
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
630
03
07
02
01
630
03
07
02
90
Kiralar
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
17.582,00
395.869,43
32.376,00
4.252.386,68
12.390,00
4.771.505,87
02
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
3.711.145,69
03
Kurslara Katılma Giderleri
311.652,82
90
Diğer Hizmet Alımları
748.707,36
Temsil ve Tanıtma Giderleri
74.893,05
01
Temsil Giderleri
39.419,75
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Tanıtma Giderleri
39.419,75
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Bilgisayar Yazılım Alımları ve
Yapımları
Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
630
03
07
03
630
03
07
03
02
630
03
07
03
03
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
07
03
04
İş Makinası Onarım Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
04/03/2015 15:51
Cari Yıl (N)
4.710.604,11
Diğer Hizmet Alımları
01
GELİRİN TÜRÜ
35.473,30
35.473,30
1.510.451,15
1.162.292,87
177,00
29.817,87
1.132.298,00
46.676,11
44.016,11
2.660,00
301.482,17
58.585,36
137.445,98
56.072,27
Sayfa 6 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
630
03
07
03
03
08
630
03
08
01
630
03
08
01
630
630
03
08
01
03
08
630
03
630
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
182.874,64
131.346,88
01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
20.189,50
02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
62.136,89
01
04
13.395,10
08
01
90
03
08
03
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve
Onarımı Giderleri
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı
Giderleri
630
03
08
03
19.874,10
630
03
08
09
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı
Giderleri
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
630
03
08
09
31.653,66
630
03
09
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
630
03
09
08
630
03
09
08
630
05
630
05
01
630
05
01
02
630
05
01
02
630
05
03
630
05
03
01
630
630
05
03
01
03
Kamu İşveren Sendikalarına
05
03
01
05
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
504.341,29
630
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
53.659,79
630
05
04
01
01
01
05
35.625,39
19.874,10
31.653,66
826,88
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi
Giderleri
826,88
Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi
Giderleri
Cari Transferler
826,88
6.480.951,14
Görev Zararları
5.905.936,69
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
5.905.936,69
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
5.905.936,69
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
506.441,29
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
506.441,29
Burslar ve Harçlıklar
04/03/2015 15:51
Cari Yıl (N)
49.378,56
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
01
GELİRİN TÜRÜ
2.100,00
53.659,79
Sayfa 7 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
630
05
04
01
05
06
630
05
06
02
630
05
06
02
630
11
630
11
99
630
11
99
00
630
11
99
00
630
12
630
12
03
630
12
03
01
630
12
03
01
630
12
04
630
12
04
05
630
630
12
04
05
12
05
630
12
05
03
630
12
05
03
630
12
05
09
630
630
12
05
09
630
13
01
630
13
01
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
01
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
Yurtdışına Yapılan Transferler
01
00
13
01
02
01
Ekonomik Kodlar
14.913,37
3.908.055,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
3.908.055,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
3.908.055,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Gelirlerin Ret ve İadesinden
Kaynaklanan Giderler
3.908.055,73
290.350,71
51.669,94
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
51.669,94
Hizmet Gelirleri
51.669,94
205.938,77
Proje Yardımları
205.938,77
Cari
205.938,77
Diğer Gelirler
32.742,00
Para Cezaları
30.380,00
İdari Para Cezaları
30.380,00
Diğer Çeşitli Gelirler
2.362,00
Diğer Çeşitli Gelirler
2.362,00
Amortisman Giderleri
22.703.637,98
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
22.344.911,51
04/03/2015 15:51
Cari Yıl (N)
14.913,37
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı
Ödemeleri
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin
Amortisman Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
53.659,79
14.913,37
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
01
Cari Yıl (N)
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan
Ödemeler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
02
Yılı : 2014
55.109,36
Sayfa 8 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
13
01
01
630
13
01
02
630
13
01
02
630
13
01
03
630
13
01
03
630
13
01
04
630
13
01
04
630
13
01
05
630
630
13
01
05
13
02
630
13
02
01
630
13
02
01
630
14
630
14
01
630
14
01
00
630
14
01
00
630
14
02
630
14
02
00
630
14
02
00
630
14
03
630
14
03
00
630
14
03
00
630
14
04
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
Ekonomik Kodlar
Binaların Amortisman Giderleri
2.422.692,12
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
10.568.346,20
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
10.568.346,20
Taşıtların Amortisman Giderleri
22.299,03
9.276.464,80
Demirbaşların Amortisman Giderleri
9.276.464,80
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri
358.726,47
358.726,47
358.726,47
4.218.253,86
Kırtasiye Malzemeleri
941.639,63
Kırtasiye Malzemeleri
941.639,63
Kırtasiye Malzemeleri
941.639,63
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
20.884,94
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
20.884,94
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
20.884,94
91.028,94
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
91.028,94
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
91.028,94
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
04/03/2015 15:51
Cari Yıl (N)
22.299,03
Demirbaşların Amortisman Giderleri
Hakların Amortisman Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
55.109,36
2.422.692,12
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
00
Cari Yıl (N)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin
Amortisman Giderleri
Binaların Amortisman Giderleri
Hakların Amortisman Giderleri
00
Yılı : 2014
13.204,16
Sayfa 9 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
14
04
00
630
630
14
04
00
14
05
630
14
05
00
630
14
05
00
630
14
06
630
14
06
00
630
14
06
00
630
14
07
630
14
07
00
630
14
07
00
630
14
08
630
14
08
00
630
630
14
08
00
14
10
630
14
10
00
630
14
10
00
630
14
11
630
14
11
00
630
630
14
11
00
14
12
630
14
12
00
630
14
12
00
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
00
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
13.204,16
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
13.204,16
Temizleme Ekipmanları
380.686,44
Temizleme Ekipmanları
380.686,44
Temizleme Ekipmanları
Cari Yıl (N)
380.686,44
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
290.309,32
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
290.309,32
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Yiyecek
290.309,32
23.095,26
Yiyecek
23.095,26
Yiyecek
23.095,26
İçecek
672,90
İçecek
672,90
İçecek
672,90
Zirai Maddeler
19.341,37
Zirai Maddeler
19.341,37
Zirai Maddeler
19.341,37
Yem
35.062,16
Yem
35.062,16
Yem
35.062,16
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
970.562,57
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
970.562,57
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
970.562,57
04/03/2015 15:51
GELİRİN TÜRÜ
Sayfa 10 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
630
14
13
630
14
13
00
630
630
14
13
00
14
14
630
14
14
00
630
14
14
00
630
14
15
630
14
15
00
630
14
15
00
630
14
16
630
14
16
00
630
14
16
00
630
14
17
630
14
17
00
630
630
14
17
00
14
99
630
14
99
00
630
14
99
00
630
20
630
20
02
630
20
02
02
630
20
02
02
630
20
02
09
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Yedek Parçalar
948.486,29
Yedek Parçalar
948.486,29
Yedek Parçalar
948.486,29
Nakil Vasıtaları Lastikleri
27.774,84
Nakil Vasıtaları Lastikleri
27.774,84
Nakil Vasıtaları Lastikleri
27.774,84
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
37.003,30
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
37.003,30
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
Spor Malzemeleri Grubu
37.003,30
Cari Yıl (N)
124.240,82
Spor Malzemeleri Grubu
124.240,82
Spor Malzemeleri Grubu
124.240,82
Basınçlı Ekipmanlar
639,50
Basınçlı Ekipmanlar
639,50
Basınçlı Ekipmanlar
639,50
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
293.621,42
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
293.621,42
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
293.621,42
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan
Giderler
644.995,98
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
258.605,98
Bütçe veya Diğer Mevzuat Hükümleri
Gereğince Silinenler
186.447,58
Bütçe veya Diğer Mevzuat Hükümleri
Gereğince Silinenler
Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince
186.447,58
04/03/2015 15:51
GELİRİN TÜRÜ
72.158,40
Sayfa 11 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik Kodlar
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
Ekonomik Kodlar
630
20
02
09
90
630
20
02
09
99
630
20
99
630
20
99
00
630
630
20
99
00
630
30
06
630
30
06
05
630
630
30
06
05
01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
421.342,60
30
06
05
09
Diğer Giderler
686.407,41
630
30
06
06
630
630
30
06
06
30
06
07
630
30
06
07
630
30
06
09
630
630
30
06
09
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen
Silinenler
Alacaklar ve Faizleri
Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen
Alacaklar
Diğer Alacaklardan Silinenler
00
99
00
386.390,00
15.868.340,46
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
15.868.340,46
1.107.750,01
19.996,65
19.996,65
Diğer Giderler
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
09
3.050,99
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
09
69.107,41
386.390,00
Diğer Alacaklardan Silinenler
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
09
1.614.808,08
1.614.808,08
Diğer Giderler
Diğer Sermaye Giderleri
13.125.785,72
Diğer Sermaye Giderleri
13.125.785,72
Diğer Giderler
21.442,87
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
21.442,87
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
21.442,87
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
21.442,87
GİDERLER TOPLAMI :
GİDERLER TOPLAMI( A)
337.632.816,46
GELİRLER TOPLAMI( B)
352.975.372,86
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
04/03/2015 15:51
Cari Yıl (N)
386.390,00
Diğer Alacaklardan Silinenler
30
GELİRİN TÜRÜ
469.142,83
337.632.816,46
NET GELİR ( D= B- C)
352.506.230,03
FAALİYET SONUCU D - A
14.873.413,57
Sayfa 12 / 12
Download