Yardımcı Kumanda Yüzeyleri

advertisement
Yardımcı Kumanda Yüzeyleri
Flaplar : Uçağın kaldırma kuvveti, kanat kesitine, kanat hücum açısına, kanat alanına ve
uçağın hızına bağlıdır. Yüksek hızlarda kanat alanı ve kalınlığı az olabilir. Fakat düşük hızlarda
özellikle iniş ve kalkışlarda uçaklar havada tutunabilmek için yüksek kanat alanına ihtiyaç
duyarlar. Flaplar
uçakların düşük hızlarda, iniş ve kalkışlarında açılarak kanat alanını ve kanat üst yüzey kavisini
büyüterek kaldırma kuvvetini artırırlar.
Slatlar : Kanadın kamburluğunu artırarak düşük hızlarda kaldırma kuvvetini artırarak uçağın
havada tutunmasını sağlarlar. Düz uçuşta yüksek hücum açılarında slat ile kanat arasında
yeterli hava akışı devam ettiğinden stall olayını önler.
Hız Freni (Speed Brake): Uçak havada iken veya yerde iken frenleme görevi gören kumanda
yüzeyleridir. Hız Freni uçağın tipine göre uçak gövdesinde farklı yerlerde bulunabilir.
Spoiler: Kanat üst kısmında Flapların önünde bulunan yukarı doğru açılan kumanda
yüzeyleridir. Kanat üst yüzeyindeki hava akımını karıştırmak ve geri sürükleme kuvvetini
artırmak için kullanılır
.
1/2
Yardımcı Kumanda Yüzeyleri
Spoiler'lerin
üç
ana
görevi
vardır:
Aynı
azaltırlar,
gücüyle
olarak
anda
azaltabilir.
oynamadan
hem
belirli
de
açılarda
hava
azaltırlar.
akışını
açılarak
Bu
engelleyerek
kanat
şekilde
üstündeki
uçak
geri
yatay
sürüklemeyi
hava
uçuş
akımını
pozisyonda
artırarak
karıştırır
uçağın
yüksekliğini
hemKanat
hızını
kaldırma
kontrollü
motor
gücünü
İnişte
tekerler
yere
değdiğinde
hepsi
birden
açılarak
Hava
Freni
görevi
görürler.
olanlar
Aileronlarla
uçaklarda
olan
Spoiler'ler
da
Spoiler'ler
"Yüksek
aynı
yaklaşma
anda
Seyir
HAVA
açılıp
Hızlarında"
veve
kapanarak
iniş
YER
sırasındaki
SPOILER'leri
görev
yatış
yaparlar.
"Düşük
kontrolünde
olarak
Hızlar"
iki
aileronlara
da
gruba
görev
ayrılmıştır.
yardımcı
yaparlar.
olurlar.
Gövdeye
ucuna
Büyük
yakın
yakın
Trimbütün
Tab
(Fletner)
:durumda
yardımcı
veya
gösterir.
pilot
yöntemlerle
üzerindeki
yük
Uçağı
kontrol
gibi
parmakla
kumandaları
ayarlanabilir.
iç
nötr
etkenlerden
yüzeyleridir.
komut
Uçakların,
bıraktığında
Trim
verilerek
dolayı
Uçakların
dengelemek
tab'ler
anabozulur
kumanda
uçak
ayarlanır
pilot
dengesi
düz
için
kabininden
ve
nötr
ve
Trim
uçar.
yüzeylerinin
uçuş
yeniden
durumdan
Tab
Pilot
esnasında
ayar
ler
kabininden
ayarlanıncaya
düğmeleri,
firar
kullanılır.
çıkarak
kenarında
rüzgar
elektrikli
Trim
farklı
trim
gibi
kadar
yapılmış
bulunan
simidi
yönlere
dış
veya
oetkenler
şekilde
veya
mekanik
küçük
eğilim
biryedek
uçakta
levye
ile
kalır.
yakıt
Control
Tab:
sistem
edebilmesini
kuvvetlerle
olarak
ters
sağlar.
kanatçık,yatay
Hidrolik
yönde
Kontrol
uçuş
hareket
kontrollü
tab'de
dümen
eder
ana
ve
gibi
büyük
okumanda
kritik
konumda
uçaklarda
yüzeyleri
yüzeyi
sabit
hidrolik
mekanik
kalır.
tab'in
sistem
hareketinin
olarak
arızalandığında
pilotun
oluşturduğu
kontrol
Kaynak:
ucaktek.com
2/2
Download