Calisma Slaytlari

advertisement
İş: Patron / Müdür / Çalışanlar / Müşteriler / Okul / Öğretmen... BEN
Arkadaşlar: Okul ve iş arkadaşları / Sosyal gruplar / Komşular… Aile: Anne / Baba / Kardeş / Eş / Çocuklar / Yakın akrabalar / Ev hayvanları Toplum: Ülke / Medya / Devlet / Trafik...   Kontrol
AYNA 1
  Merak
 
Başkasını
İzlemek
 
İnat
 
“Kıskançlık”
 Asabiyet
 
Güvenilmez
 Kıskançlık
 
Bağımlılık
 
Yalan
AYNA 2
  “Kontrol”
 
“Asabiyet”
 
“Güvenilmez”
 
Müdahaleci
 “Bağımlılık”
 
Bencil
 
“Yalan”
 Sitemkar
Sevgi (+) düşünce

  



Üstben
Ben
Karma Masası
Ben
haya(mda
nesiz
veya
kimsiz
olamam?
çocuk
iş
para
sigara
arkadaş
Sensiz/onsuz bana ne olur? (Korkular)
yemek
eş
Senin/onun için ne fedakarlıklar yapıyorum?
Bağımlılıklarım
alkol
alışveriş
Olumlamalar
YARATILIŞ
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Varlık
Ruh
“Bugün
” Ruh
Ruh
ÜSTBEN Sevgi
EGO Korkular – Daha – En İnat – Hırs – ÖTe Kin Bağımlılıklar – Sahiplenme ‐ Bilgi Güç – Kontrol – Gurur – Onur Alışkanlıklar – Yargı – Önyargı Vicdan – Mükemmeliyetçilik Hastalık – Endişe Merak – Nefret – Acıma Empati –Kıskançlık – Ayrımcılık Direnç – Onay bekleme Çaba – Mücadele – Başkalarına inanma Gösteriş – Rekabet – Fedakarlık Tahrik – Küçümseme – Dedikodu Sorumluluk – Ait olma Hedef koyma – Plan yapma Kendine inançsızlık – İlgi – Alaka Kurtarma – Kurtarılma Farklı ve özel olma isteği 1. Seçim An
2. Seçim Sevgi
u Üstben 4. Seçim kork

biçme s e v g i ko
r
k
u 
biçme 3. Seçim 5. Seçim 
biçme 
biçme Sevgi
Dualite

Başladı
O
Y
U
N Sevgi
Dualite: Var
X
Yok
Sevgi
X
Nefret
İyi
X
Kötü
Güzel
X
Çirkin
Doğru
X
Yanlış

Dualite
Bitti



Sevgi

korkular 
korkular 
korkular 
korkular Algı
Dünyası
Bilinç Beş Duyu – Gördüğüm ve Söylediğim Şeyler 


Bilinçaltı 


 

Zihin Kayıtları – Esas İnandıklarım – 

 Doğru Zannettiklerim ‐ Yaratım Enerjisinin Çıkış Yeri 

Üstben Sevgi Bilişi 



İş
Yaratım 
Evlilik
/Çocuk
Yaratım 

Ev
/
Araba
Yaratım 
Para
Yaratım 



Sevdiğim
İş Yaratım 
İlişki Yaratım 

Seyahat
Yaratım 
Eğitim/Okul
Yaratım 
Download