çoçuklarda travma sonrası stres bozukluğu görüşme

advertisement
Çocuklarda Travma sonrası stres
bozukluğu
Çocuklarda TSSB Kriterleri
1. Ölümün yaşandığı, başkalarının ve kendisinin
yaralandığı ya da başkalarının ve kendisinin fiziksel
bütünlüğünün tehlike altında kaldığı bir olayı yaşamış
veya böyle bir olaya tanık olmuş.
2. Yeniden yaşama:
Kompulsif tekrarlı oyun
Her zamanki oyundan daha az ayrıntılı ve zayıf hayal gücü
Olayı canlandırma oyunu
Tekrarlayan anılar
Kabuslar
Hatırlatan şeylere maruz kalındığında rahatsızlık
Flashback
3. Tepkisellik ve Kaçınmanın Uyuşması
– Toplumsal olarak kendini geri çekiyor
– Sınırlı duygulanım alanı
– Gelişimsel becerilerin kaybı (Ör; dil ve tuvalet eğitimi)
– Oyunların sınırlanması
– Olayla ilgili etkinliklerden/ İnsanlardan kaçınma
4. Artan Uyarılmışlık
– Artan huzursuzluk/ telaşlılık/ mizaç dalgalanmaları
– Geceleri uyanma/ tekrar uyumakta zorlanma
– Düşük dikkat yoğunluğu
– Aşırı zindelik (vigilence)
– Abartılı heyecanlanma tepkisi
5. Yeni Korkular ve Saldırganlık
Yeni korkular. Örn; tuvalete gitmek/ Yabancılar
Yeni ayrılma kaygısı
Yeni saldırganlık
6. Rahatsızlıkların en az bir ay süreyle devam
etmesi
*Scheering M & Zeanah C, Drell M & Larrien J. (1994).
Çocukların gelişimi dış faktörlerden yüksek oranlarda
etkilenir. Travma üzerine yapılan araştırmalar çocukların
olayları ana-babalarının veya diğer yetişkinlerinin
gözünden algıladıklarını göstermektedir.
Yetişkinlerin bu tür olaylara karşı tepkileri, gündelik
yaşamlarını normalleştirme çabaları,
çocuklara olayla
ilgili olarak yaptıkları açıklamalar,
çocukların travmatik olayları algılayışları ve tepkileriyle
ilgili ipuçları vermektedir.
Bu yüzden ana-babanın;
seanslar sırasında, çocuğun psikolojik gereksinimlerini
karşılama becerilerini gözlemlemek önemlidir. Bazı
durumlarda anne babayla paralel terapi yürütmek
gerekebilir.
Anne- Babaların Çocukluk
Travmalarına Verdikleri Tepkiler
Aşırı koruyucu / kısıtlayıcı
Hatırlatıcı / korkutucu
Tepkisiz / ulaşılmaz
Aşırı hoşgörülü / suçlu
Kızgın / sabırsız / cezalandırıcı
Çocuklarda Travma Belirtileri
• İçe kapanma (sessiz, konuşmayan )
• İnkar (kaçınma, yok sayma, anı ve gerçekleri
inkar etme)
• Oyunlarda travmatik temalar
• Yabancılardan korkma, ebeveyne yapışma,
sevdiği objeye bağlanma)
• Yeni durum ve kişilerden, şiddetten, bazı
objelerden korkma)
• Regresyon(kendinden beklenmeyenyaşına
uygunsuz şeyler yapma)
• Okul ya da yaptığı diğer aktivitelerde
performans düşüşü
• Gerçeğin aksine davranmak, hayal
kurmak(İnkar davranışları)
• Duygulanımda tutarsızlık
• Davranış değişiklikleri
• Psikosomatik sorunlar
• (ıslatma ve çeşitli bedensel belirtiler )
Ergenlik Döneminde Travma
Belirtileri
• Davranış sorunları (yalnızlık,madde-alkol
tüketimi, suça yönelme, evden kaçma, intihar
düşüncesi)
• Özgüven sorunları (suçlama, kontrol kaybı)
• Yaşından büyük davranmak ya da hızlı
yaşamak
• Öfke
• Kendiyle aşırı meşgul olmak
EMDR uygulaması için
Başlangıç
1. Ana-babadan ayrıntılı bir gelişim öyküsü
alınır.
2. Ana- babaya EMDR ile ilgili sürecin özeti
verilir; olumlu/ olumsuz yanları aktarılır.
3. Çocukla güvenli bir ilişki kurulur. Normal
olarak bir çocukla ne yapılıyorsa o yapılır
(değerlendirme, test, oyun, konuşma vb.)
4. EMDR uygulamasına geçilir.
İlgili konular: travma sonrası stres bozukluğu tedavisi, travma sonrası stres
bozukluğu pdf, travma sonrası stres bozukluğu ölçeği, travma sonrası stres
bozukluğu ppt, travma sonrası stres bozukluğu vaka örneği, travma sonrası stres
bozukluğu belirtileri, travma sonrası stres bozukluğu eğitimi, travma sonrası stres
bozukluğu testi. Kaynak: www.onlineterapiler.com
Download