Kuvvet Çifti Momenti

advertisement
MEKANİK
Yrd. Doç. Dr. Emine AYDIN
KUVVET SİSTEMİ BİLEŞKELERİ
 Moment (Skaler Analiz)
 Vektörel Çarpım
 Moment (Vektörel Analiz)
 Kuvvetin Eksene Göre Momenti
 Kuvvet Çifti Momenti
 Kuvvet ve Kuvvet Çifti Bileşkesi
 Yayılı Yüklerin Bileşkesi
Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL
MOMENT
Bir kuvvetin cismi döndürme etkisi olarak tanımlanır.
MOMENT = kuvvet x dönme noktasına olan dik uzaklık olarak hesaplanır.
M=F*d
M=F*d*sinθ
M=F*0
ÖRN; 30 N luk P kuvveti
şekildeki çubuğun BC kısmına
dik olarak uygulanmıştır. P nin
A noktasına ve B noktasına
göre momentini bulunuz.
VERİLENLER
F1=40 N
F2=60 N
m
İSTENENLER
Mo=?
MP=?
Vektörel Çarpım
Vektörel Çarpımın Özellikleri
Kartezyen Vektör Formülasyonu
Moment (Vektörel Analiz)
• F kuvveti tarafından
O noktasında oluşan
momenti Kartezyen
vektör
cinsinden
bulunuz.
VERİLENLER
İSTENENLER
Mo=?
MP=?
Kartezyen vektör cinsinden bulunuz.
VERİLENLER
İSTENENLER
Mo=?
MA=?
Kartezyen vektör cinsinden bulunuz.
Kuvvetin Eksene Göre Momenti
Skaler Çözüm
Vektörel Çözüm
Şekildeki sistemde F
kuvvetinin AB ekseni
etrafında döndürme
etkisini bulunuz.
KUVVET ÇİFTİ MOMENTİ
Skaler Çözüm
Vektörel Çözüm
F=?
M=?
Kuvvet ve Kuvvet Çifti Bileşkesi
FR = ?
MRO = ?
Şekildeki sistemde skaler bileşke kuvveti
bularak bileşke kuvvetin X ve Y eksenine
olan uzaklıklarını hesaplayınız.
Şekildeki sistemde vektörel bileşke
kuvveti bularak bileşke kuvvetin X ve Y
eksenine olan uzaklıklarını hesaplayınız.
Yayılı Yüklerin Bileşkesi
BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
BİLEŞKE KUVVETİN KONUMU
Bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve konumunu bulunuz.
Download