test 24 - Basit makineler

advertisement
b
8. Sınıf
Fen Bilimleri
Kuvvetten kazanç sağlamak
Yoldan kazanç sağlamak
Kuvvetin yönünü değiştirmek
İşten kazanç sağlamak
Yukarıdaki şekil dengededir. Buna göre aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdaki verilen basit makinelerin hangisinde
destek, yük ile kuvvetin arasında değildir?
A)
Basit Makineler
4.
1. Aşağıdakilerden hangisi bir basit makinenin
kullanım amacı değildir?
A)
B)
C)
D)
Test - 24
F kuvveti 150 N’dur.
Kuvvetten kazanç vardır.
Kuvvet kazancı 3’tür.
Yoldan kayıp vardır.
B)
C)
Bilimbenimle
5.
D)
Yukarıdaki sistem x=20 cm ve y=90 cm olacak
şekilde dengededir. F kuvveti 60 N olduğuna göre,
yük kaç N’dur?
3. Aşağıdaki şekillerde türdeş, homojen ve eşit
bölmeli çubuklar kullanılmıştır.
A)
B)
C)
D)
Çubuklar üzerindeki kutular şekilde görülen kuvvetlerle dengede olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Çubukların ağırlığı önemsizdir)
6. Bir kaldıraçta kuvvet kazancı 3’tur. Bu kaldıraçla
81 N’luk yükü dengede tutmak için kaç N’luk kuvvet
gerekir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
F1 kuvveti F2 den büyüktür.
F1 kuvvetinin yaptığı iş daha büyüktür.
F1 kuvveti F2 kuvvetine eşittir.
Şekil II'deki cismi kaldırmak için kullanılan kuvvet
daha büyüktür.
8. Sınıf Fen Bilimleri
Bilimbenimle
270
1800
2700
5400
9
18
27
81
Basit Makineler
7.
10. Aşağıdaki kaldıraç ile ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?
Bir kaldıraçta 50 N’luk yük, 20 N’luk bir kuvvetle
kaldırılıyor. Çubuğun ağırlığı önemsiz olduğuna
göre destek nereye konmalıdır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
M
O
K
L
Örnek olarak makas verilebilir.
Kuvvetten kesinlikle kazanç vardır.
Kuvvetin yönü değişmiştir.
Desteğin ortada olduğu kaldıraçtır.
8.
Eşit bölmeli ağırlıksız bir K-L çubuğu şekildeki gibi
dengededir. Buna göre P/F oranı nedir?
A)
B)
C)
D)
2
1/3
1/4
1/2
9.
Bilimbenimle
11. Aşağıda verilen kaldıraç türüne seçeneklerdeki
örneklerden hangisi verilebilir?
A)
B)
C)
D)
Pense
Tahterevalli
Cımbız
El arabası
II
I
12. A, B ve C cisimleri kaldıraçlarda aşağıdaki gibi
dengededir.
III
IV
Yukarıda görülen basit makinelerle ilgili aşağıda bazı
bilgiler veriliyor.
• Kuvvetten kayıp vardır.
• Destek bir uçtadır.
• Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlardandır.
Buna göre özellikleri verilen basit makine
hangisidir?
A) I
B) II
8. Sınıf Fen Bilimleri
C) III
Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki
nasıldır?
A)
B)
C)
D)
A›B›C
B›C›A
A=B›C
B›A›C
D) IV
Bilimbenimle
Basit Makineler
Download