su örneklerinin izlenmesi için dna arşivleme çalışması

advertisement
XIV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU
SÖZLÜ SUNUMLAR
SU ÖRNEKLERİNİN İZLENMESİ İÇİN DNA ARŞİVLEME
ÇALIŞMASI
1
Ahmet ÇINGIR, 1Alperen Çağatay SERDAROĞLU, 1Mustafa GÖNEN,
1
Hatice Kübra ŞENGÜL, 1Mehmet Dinçer İNAN, 1Zeynep ULUPINAR,
1
Hatice Esra AKGÜL, 1 Aqa Muhammed ARSARİ, 1Enes KARABOĞA,
2
Ahmet AYAZ, 3Mustafa ULAŞLI, 4Irem UZONUR
1,2,3
Fatih Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
4
Fatih Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
[email protected]
ÖZET
Su ortamlarının çeşitli yönleriyle takip ediliyor olması su ekosisteminin
devamı ve çeşitli antropojenik olayların genel analizi için önemlidir. Su
ekosisteminin
DNA
projemizde, zaman
çeşitliliği
içinde
yönüyle
değerlendirilmesi
çeşitli uygulamalara
yaklaşımı
olan
yönelik geliştirilebilecek
açılımlarıyla bir çeşit DNA arşivleme çalışması yapılmıştır.Kirlilik takibi, kirliliğin
çeşitli canlılar üzerine biyolojik etkileri, canlı çeşitliliğinin araştırılması, canlı
çeşitliliği ve antropojenik etkilerin değerlendirilmesi, tür tayinleri, biyo-indikatör
türlerin su ortamlarında tayinleri gibi geniş bir yelpazede su kalitesi ve
durumunu tespit için başladığımız çalışmamızda pilot uygulamalar yaparak
Küçük Çekmece ve Büyük Çekmece göllerinden alınan 1’er litrelik su örnekleri,
çeşitli boy filtrelerden geçirilerek, filtre üstünde tutulan canlıların toplu DNAları
çıkartılmıştır. Bu DNA’lar daha sonraki çalışmalar için -20oC’de arşivlenmiştir.
Bir pilot uygulama olması için 0.45 mikronluk filtre DNAsında Legionella tipi
bakteriler PZR yöntemiyle aranmıştır. Bir diğer pilot uygulama RAPD-PZR
yöntemi kullanarak canlı çeşitliliğinin gösterimidir. Arşivlenen DNA örneklerinde,
su kalitesine yönelik belli indikatör türlerin varlıkları PZR yöntemiyle ve Realtime PZR ile gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: su filtrasyonu, biyo-indikatör tür, moleküler tür tayini, DNA,
PZR
28
Download