Linux Komutları Temel Linux Komutları !

advertisement
www.Anasayfa.xyz
Ağustos 29, 2016
Linux Komutları Temel Linux Komutları !
by www.Anasayfa.xyz
Artık Linux kullanımı iyice artmaya başladı ve insanların çoğu ücretsiz İşletim Sistemini ile tanışıp,
kullanmaya başladı. Linux komutları, bir çok linux komutu bulunmaktadır. Üçüncü parti programlar ile bu
sayı her geen gün artmaktadır. Fakat heryerde olduğu üzere Linux İşletim Sistemi‘nde de bazı ana
komutlar vardır ve bu linux komutlarını bilmeniz size zaman ve bilgisayar kullanma zevkini verecektir.
Bilgisayar üzerinde hakimiyet kurmanın tadını alacaksınız. Şimdi en fazla kullanılan linux komutları‘nı
sıralayalım.
ls: Listeleme komutu, o an içerisinde bulunan klasör içerisindeki dosya ve klasörleri listeleyerek
Terminal ekranına yazdırır.
pwd: Terminal’in hangi klasör içerisinde çalıştığını, dizin yolunu gösterir.
cd: Klasör değiştirme komutu. Bir klasörden diğer bir klasöre geçmek için cd geçilecek-klasör-adı
şeklinde kullanılır.
cat: Dosyaların içeriğini okuyarak çıktı verir. Mesela bir text dosyasını okumak, içeriğine bakmak için
cat dosya-adı şeklinde kullanılır.
echo: Yazma anlamına gelir. Terminal ekranına “Merhaba Dünya” yazmak için, echo Merhaba Dünya
komutu ile yapabilirsiniz. Yada bunu bir dosyaya yazmak için echo Merhaba Dünya > dosya-adı.txt
cal: Tarih bilgilerini gösterir. Ay Yıl. Takvim.
date: Zaman bilgilerini gösterir, bulunulan gün saat ay yıl
ps: Aktif, çalışan işlemleri ve değerlerini gösterir.
grep: Bir dosya yada yazı içerisinde istenilen kelime yada harflerin olduğu yada olmadığı satırları
gösterir.
ping: Belirlenen bir Web sitesine ping gönderme işlemini yapar. ping -c 1 www.anasayfa.xyz komutu ile
1 defa ping gönderilir.
head: Dosya yada veri içerisinde üst kısımdan itibaren veri çekme işlemini yapar. Bir şirr içerisinden ilk
dörtlükten başlayarak 2 satır çekmek için head -n 2 dosya.txt komutu kullanılır.
$USER: Aktif kullanıcı adı.
$PATH: Programların arandığı dizinleri içerir.
uname: Siste hakkında bilgileri gösterir.
cut: Veri içerisinde belirlenen değerler ile kesme işlemi yapar.
sed: Veri/yazı içerisinde silme değiştirme işlemlerini yapar.
awk: Veri/yazıları önce satır sonra sütun olarak ayırarak istenilen satırxsütundaki değerleri gösterir.
Matris gibi. Örneğin 1. satır ve 2. sütun.
shutdown: Bilgisayarı kapatma/yeniden başlatma işlemlerini yapar. Bilgisayarı hemen kapatmak için
shutdown -h now yada yeniden başlatmak için shutdown -r now komutu kullanılabilir.
sort: Sıralama işlemi yapar.
uniq: Altalta olan aynı kelime yada cümleleri bir adede indirerek çıktı sunar.
exec: Bir program çalıştırma komutu. Örneğin exec firefox ile firefox programı çalıştırılır.
sensors: Bilgisayar işlemci,ekran kartı sıcakları ve fan dönme devir sayısı bilgilerini gösterir.
glxinfo: Aktif ekran kartı bilgilerini gösterir.
exit: Çıkış yap.
wc: Bir dosyanın yada verinin satır, kelime, karakter sayısı gibi değerleri gösterir. Mesela bir dosyanın
kaç kelime içeridğini öğrenmek için. wc -w dosya-adı.txt komutu kullanılır.
unzip: Eğer bilgisayarda kurulu ise zip dosyalarının açılmasını sağlar. Terminal ekranından bir zip
dosyasını arşivden çıkarmak için unzip dosya-adı.zip komutu kullanılır.
rm: Dosya/klasör silmek için kullanılır. Dosyaları silmek için rm dosya-adı klasör silmek için rm -rf
klasör adı şeklinde kalıcı olarak silinir.
mkdir: Klasör oluşturma komutu. mkdir klasör-adı
rmdir: Klasör silme komutu. rmdir klasör-adı
touch: Dosya oluşturma komutu. touch dosya-adı
&: Ampersand işareti. Komut sonuna eklenerek komotun arkaplanda çalıştırılmasını sağlar. komut &
şeklinde kullanılır.
>: Yönlendirme yada gönderme işareti. Bir kelimeyi bir dosyaya göndermek(yazdırmak için) echo
kelime > dosya-adı yada bir işlemi /dev/null aygıtına göndermek için. komut > /dev/null kullanılır.
tr: Bir veri içerisinde belirlenen özelliklere uyan kelime/yazıları, belirlenen kelime/yazı ile değiştirme
işlemi yapar.
clear: Aktif Terminal ekranını temizler.
Eğer bu komutlar sizi kesmez ise, yada daha fazlasını öğrenmek isterseniz aşağıdaki siteye bakabilirsiniz.
http://www.shellskript.com
www.anasayfa.xyz/linux-komutlari-temel-linux-komutlari/
Download