Özgür yazılım dünyası daha çok kadını yazılım geliştirme süreçlerine

advertisement
Özgür yazılım dünyası daha çok kadını yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmek için bir çok etkinlik düzenlemektedir. Kadınlar diğer etkinliklerde erkek meslektaşlarıyla eşit şartlarda çalışabildikleri gibi sadece kendileri için düzenlenen bu tip etkinliklerle de teşvik edilmeye çalışılmaktadır. OPW, Gnome'un kadınlar için düzenlediği bir etkinlik olup yaz ve kış dönemi şeklinde yılda iki defa düzenlenmektedir. Kadınların katılması için 18 yaş sınırı dışında bir sınırlaması yoktur. Pek çok katılımcısı olmaktadır. (Linux Kernel, Gnome, Debian, Fedora, Mozilla gibi) Bu süreç katılımcıların açtığı projeler için başvuruların yapılması ve seçilenler proje danışmanı ile belirli bir süre çalışılmak şeklinde ilerlemektedir. OPW sürecinde ben ve diğer konuşmacı arkadaşım (Burçin) Linux Kernel’ın açtığı projeler için çalıştık. Katılımcı toplulukların, başvuru yapan kişiler arasından bir seçim yapabilmeleri için, başvuru yapanın yeterliliklerini ölçmesi gerekiyor. Projesine göre kod yazılması, yama yollanması gibi işler isteniyor. Uluslararası bir projeye kod gönderebilmek için katılımcılar sürüm takip sistemlerini, hata takip sistemlerini ve kod gözden geçirme sistemlerini iyi kullanabilir olduğunu göstermek durumunda oluyorlar. Özgür yazılım dünyası insanların cinsiyet, milliyet ve diğer farkılıklarının değil yazdıkları kodların hesaba katıldığı bir ortam olduğundan iş hayatında ayrımcılık görebilecek herkes gibi kadınlar için de bulunmaz bir fırsat oluşturmaktadır. Bu seminerde, yıl boyunca düzenlenen etkinlerden genel olarak bahsedilecek ve bunlardan biri olan Outreachy for Woman süreci anlatılacaktır. 
Download