Genetik Mühendisliği Nedir, Genetik Mühendisliği Ne

advertisement
www.Anasayfa.xyz
Ağustos 24, 2016
Genetik Mühendisliği Nedir, Genetik Mühendisliği Ne İş
Yapar ?
by www.Anasayfa.xyz
Genetik Mühendisliği nedir? Genetik Mühendisliği ne iş yapar?
Genetik mühendisliği isminden de anlaşılacağı üzere gen ve genetik ile uğraşan meslek grubudur.
Özellikle son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen gen klonlaması konusu hakkında birinci derecede işlem
ve araştırma yapan kişiler de genetik mühendisleridir.
Günlük hayatta insan yapısından diğer canlıların yapısına kadar her türlü canlı varlığın genetik yapısını
inceleyen ve incelemeler sonucunda önemli gözlemleri not eden genetik mühendisleri, gelecek yüzyılın en
parlak mesleklerinden birisi.
Canlıların kalıtsal özelliklerini içerisinde bulunduran genler, kişilik ile ilgili oldukça önemli bilgileri taşıdığı
için insanın en önemli yapısı diyebiliriz
Dolayısıyla bir insanın genleri incelenerek bu kişide varolan genler farklı canlılara da aktarılmak istiyor.
Zamanında bezelyeler üzerine çalışan Dimitri Mendeleyev, verimsiz bezelyelerden daha verimli ve renkli
bezelyeler elde etmek isterken bu yöntemden kullanmış, yani bezelyelerin genlerinden yararlanarak
çalışmalar üretmiştir.
Genetik mühendisliği, insanın varoluşuna ve geleceğine ışık tuttuğu için geleceğin mesleği olarak
görülüyor. Günümüzde pek fazla rastlanmasa da gelecek yıllar için oldukça büyük yatırımlar yapılan
Genetik Mühendisliğinin puanı ise diğer mühendislik bölümlerine göre çok daha yüksek.
www.anasayfa.xyz/genetik-muhendisligi-nedir-genetik-muhendisligi-ne-is-yapar/
Download