Şer`î Delil Olmasızın Belirli Günler İçin Belirli Hususiyetlerin

advertisement
ŞER'Î DELİL OLMAKSIZIN BELİRLİ
GÜNLER İÇİN BELİRLİ HUSUSİYETLERİN
OLDUĞUNU İDDİÂ ETMENİN HÜKMÜ
﴾ ‫﴿ ﺣﻜﻢ ﺨ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻞ ﺮﺷﻲﻋ‬
[ Türkçe – Turkish – ‫] ﺗﺮﻲﻛ‬
Muhammed Salih el-Muneccid
Terceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ümmü Nebil
2009 - 1430
‫﴿ ﺣﻜﻢ ﺨ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻞ ﺮﺷﻲﻋ ﴾‬
‫» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﺘ*ﻴﺔ «‬
‫ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻤﻟﻨﺠﺪ‬
‫ﺗﺮﻤﺟﺔ‪ :‬ﺤﻣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫ﻣﺮﺟﻌﺔ‪ = :‬ﻧﺒﻴﻞ‬
‫‪2009 - 1430‬‬
‫‪2‬‬
Soru:
Recep ayının 13., 21., 22. ve 27. günlerinin (İslâm'daki) önemi nedir?
Cevap:
Cevap:
Hamd, Allah'adır.
Özellikle bu günlerin (İslâm'da) kesinlikle bir ayrıcalığı yoktur. Receb ayının bütün
günlerin gelince, bunlar istisnâsız yüceltilmiştir. Çünkü Receb ayı, Zilkâde, Zilhicce ve
Muharrem ayları gibi, haram olan aylardandır.
Hicrî ayın 13. gününe gelince, -bu sadece Receb ayına özel değildir- Eyyâmul-Bîyz
olarak bilinen hicrî ayın 13., 14. ve 15. günlerinden birisidir ki bu günlerde oruç tutmak
müstehaptır.
Birçok bid'at ehli, belirli günlerin, belirli fazîletlere sahip olduğuna inanmakta ve bu
günleri hiçbir şer'î delil olmaksızın birtakım ibâdetlere tahsis etmektedir.
Bu kimselerin yaptıkları amelleri, kendilerine iâde olunur, kabul edilmez. Çünkü
bunlar, Allah Teâlâ'nın izin vermediği şeyi, Allah'ın dînine ekleyerek yenilik çıkarmışlardır.
Allah Teâlâ'dan, bize, sünnete ittibâ etmeyi (uymayı) ve bid'attan uzaklaşmayı
nasip etmesini dileriz.
Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e salât ve selâm eylesin.
3
Download