19816_Tarih Bilimine Giriş

advertisement
.
VERİLEN KELİMEYLE EŞLEŞEN 3 KAVRAMIN ÜZERİNE DOKUNUNUZ.
TARİH BİLİMİ
TARİH
.
Firavun
Tekrar olabilen
Geçmiş
Sebep sonuç ilişkisi
Kaynak
Deney
Doğa Olayları
Fen bilimi
YAZISIZ KAYNAKLAR
.
giysi
takvim
kitabe
mezar
seyahatname
silah
dergi
kale
TARİHİ OLAY
.
süreklilik
genel
somut
tarih verilebilme
özel
deney
soyut
gözlem
TARİHSEL OLGU
.
somut
deney
kısa süreli
özel
tekrar
soyut
genel
süreklilik
TARİHİ OLAYA ÖRNEK
.
Malazgirt Savaşı
Anadolu’nun Türkleşmesi
Coğrafi Keşifler
Savaşlar
Din Savaşları
İslamiyet’in yayılması
Göçler
Haçlı Seferleri
TARİH ÇAĞLARININ BAŞLANGICI KABUL
EDİLEN GELİŞMELER
.
Madeni araçların yapılması
Fransız İhtilali
Ateşin kullanılmaya başlanması
Atın evcilleştirilmesi
Tarımın başlaması
Haçlı seferlerinin başlaması
İstanbul’un Fethi
Yazının bulunması
TÜRKLERİN KULLANMADIĞI TAKVİMLER
.
Maya Takvimi
Aztek Takvimi
12 Hayvanlı Takvim
Rumi Takvim
Celali Takvimi
Hicri Takvim
Miladi Takvim
Çin Takvimi
SÖZLÜ KAYNAKLAR
.
destan
hatıra
ferman
mezar
antlaşma
madeni para
efsane
hikaye
ZAMANA GÖRE SINIFLANDIRMA
.
İlkçağ Tarihi
İktisat Tarihi
Bodrum Tarihi
Avrupa Tarihi
XIX. yy Osmanlı Tarihi
Genel Tarih
Fatih Devri
Osmanlı Tarihi
TAKVİMLERDE BAŞLANGIÇ KABUL EDİLEN
GELİŞMELER
.
Fransız İhtilali
Hz. Muhammed’in doğumu
İlk Olimpiyatlar
Hz. Muhammed’in hicreti
Roma’nın kuruluşu
Hz. İsa’nın ölümü
Kavimler Göçü
İstanbul’un fethi
TARİH BİLİMİNDE KULLANILAN
YÖNTEMLER
.
deney
tekrar
gözlem
sınıflandırma
kaynak tarama
eleştiri
kanun
kural
YAZILI KAYNAKLAR
.
kitap
ferman
giysi
silah
mezar
takı
mimari yapı
tablet
DIŞ TENKİT
.
yazarın görüşleri
basım tarihi
eserin adı
bilimsel tutarlılık
basıldığı yer
konuların doğruluğu
farklı kaynaklarla karşılaştırma
anlatım şekli
OSMANLI VAKANÜVİSTLERİNDEN
OLMAYANLAR
.
Taberi
Peçevi
Naima
Oruç Bey
Dursun Bey
İbn-i Haldun
Aşık Paşazade
Voltaire
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards