File - Elif Uçar E

advertisement
TAKVİM
HAZIRLAYAN:ELİF UÇAR

Takvim, zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi
parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği
çizelgedir. Takvim, sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla
gün organize bir sistemdir. Takvim organizasyonu,
zamanı dilimlere bölerek gün, hafta, ay ve yıl gibi
isimlendirerek yapılır.Takvimde süreler, güneş ve ay
döngüsü gibi bazı astronomik olayların çevrimi ile
eşitlendiği gibi hasat zamanı, suların yükselmesi ve
çekilmesi gibi doğal olaylar üzerinden de belirlenebilir.
Birçok uygarlık ve toplum kendi özel ihtiyaçlarına uygun
modelli takvimler geliştirmiştir. Türklerin en eski
takvimi 12 hayvanlı takvimdir. Dünyada en çok miladi ve
hicri takvimler kullanılır. Miladı takvim, İsa'nın
doğumunu başlangıç olarak alır. Ayrıca Güneş'e göre
hazırlanmıştır. Hicri takvim ise Muhammed'in Mekke'den
Medine'ye göçünü başlangıç olarak alır ve Ay'a göre
hazırlanmıştır.
MİLADİ TAKVİM

Milad'ı tarih başlangıcı ve Dünya'nın Güneş etrafındaki
dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı "1 yıl" olarak
kabul eder.

Dünyada en yaygın olarak kullanılan takvim olan miladî
takvim, senede 10.8 saniye hata oranıyla en güvenilir ve
hassas takvimdir.

4 Ekim 1582'de kabul edilmiştir. Değişik tarihlerde önce
Avrupa'da daha sonra diğer ülkelerde yayılmıştır.

Gregoryen takvim oluşturulurken Jülyen takvimine 10
gün ilave edilmiştir; 5 Ekim Cuma günü, 15 Ekim Cuma
olarak kabul edilmiştir. 1752'de kabul eden ülkeler ise
11 gün ilave etmek durumunda kalmışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicrî takvim,
sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul edenMali takvim
kullanılmıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra, Malî 26
Kânun-ı evvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen
"Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun" ve "Günün 24 Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı
iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak miladi
takvim denilmiştir.Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu
takvimin yanı sıra günü 12 saatlik gündüz ve 12 saat
gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik bir
gün kabul edildi.
Aylardaki gün sayılarının
kolay akılda kalması için
kullanılan yapışık
yumruk yöntemi:
Tümseklere denk gelen
aylar 31 gün sürer.

Rumî Takvim, Hicret'i (Miladî 622) başlangıç kabul eden
güneş yılı esasına dayalı bir takvim. Dünya'nın Güneş
etrafında dolanımını esas alan Şemsî Takvim düzeninde,
13 Mart 1840'ta uygulanmaya başladı. Kamerî takvim
sisteminde 1 yıl 354 gün, Şemsî takvim sisteminde ise
Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı esas alındığından bir
yıl 365 gün olarak hesaplanır.
CELALİ TAKVİM
Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul Güneş yılına göre Celali Takvimi'ni
düzenlemiş ve Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'a sunmuştur.1079 yılından itibaren
uygulanmaya başlanmıştır.9 Ramazan 471(Miladi 15 Mart 1079) yılına rastlayan
Nevruz yılbaşı ve yeni bir tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir.Celali Takvimi
sadece ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılmış,normal hayatta Hicri Takvim
kullanılmaya devam etmiştir.Babür İmparatorluğu da bir dönem Celali Takvimi'ni
kullanmıştır.
Celali Takvimin Özellikleri

Güneş yılını esas almıştır.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde eski İran takvimi esas alınarak
hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu Takvime, Takvim-i Melikşahi de
denilmiştir. (B.Selçuklularda Sultan Melikşah'ın isteği ile Nizamülmülk tarafından
Ömer Hayyam ın başkanlığında bir komisyona hazırlatılmıştır.)

Hicri takvimin kullanımına devam edilmiş, Celali takvim yalnızca ekonomik işlerin
düzenlenmesinde kullanılmıştır.

Başlangıç tarihi olarak 1079 yılı alınmıştır.(Hicri 471 yılının ramazan ayının
9.gününden (Miladi 15 Mart 1079) itibaren uygulanmaya başlanmıştır.)

Büyük Selçuklular 'ın dışında Ekber Şah zamanında (1556 1603) Hindistan'da
kurulan Babürlüler de kullanmıştır.

Babür İmparatorluğu tarafından da kullanılmıştır.

Nevruz (21 Mart) yılbaşı olarak kabul edilmiştir.

Melikşah'ın ölümünden sonra terk edilen bu takvimden yarararlanılarak gregoryen
takvimi oluşturulmuştur.

Osmanlı'daki devletin resmi takvimi demek olan müneccimbaşı takvimleri de
celali takvimi düzeninde hazırlanmıştır.

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Download