8 15 15 8 23 8 23 15 cm cm 13 15 cm kg 9 12 l dm 13 18 dk km 5

advertisement
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-10
Kazanım: Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve
oranı farklı biçimlerde gösterir.
4. Aşağıda verilen iki dikdörtgenin çevreleri oranı kaçtır?
1. Yakup’un cebinde 8 ceviz ve 15 tane fındık vardır.
Cevizlerin fındığa oranı hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
15
8
B)
8
15
C)
8
23
D)
15
23
2. Aşağıda verilen oranlardan hangileri birimsizdir?
A)
15cm
13cm
B)
12kg
9cm
C)
18dm
13l
D)
190km
5dk
A)
8
15
B)
5
14
C)
4
11
D)
4
7
5. Zeynep’in 7 mavi tişörtü 21 sarı tişörtü vardır.
Zeynep’in mavi tişörtlerinin, sarı tişörtlerine oranı nedir?
A)
1
3
6.
B)
2
3
C)
4
5
D)
2
5
Bir okuldaki erkek öğrencilerin kız
öğrencilere oranı
2
ise erkek
7
öğrencilerin okuldaki öğrencilerin sayısına oranı nedir?
A)
3.
A) 20km/sa
C) 40km/sa
5 saatte 200km giden bir aracın aldığı
yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden
hangisinden doğru olarak verilmiştir?
B) 60km/sa
D) 50km/sa
5
9
B)
5
7
C)
7
9
D)
2
9
7. Bahçedeki elma ağaçlarını elma ve armut ağaç sayısına
oranı
2
’tür. O halde armut ağaçlarının toplam ağaç
3
sayısına oranı nedir?
A)
3
2
B)
1
3
C)
1
5
D)
2
5
8. Bir sınıftaki 32 öğrencinin 12’si kızdır. Erkek
öğrencilerin sınıf mevcuduna oranı nedir?
A)
5
8
B)
3
8
C)
3
5
12. Fatma 240 sayfalık romanın 160 sayfasını okuyor.
Kalan sayfa sayısının toplam sayfa sayısına oranı nedir?
D)
5
3
9.
6 kişilik portakal suyu hazırlamak için 12
portakal kullanılıyorsa 12 kişi için kaç
portakal gerekir?
A) 9
B) 12
C) 18
D) 24
10. Yakup Türkçe testinde 45 soruyu 30 dakikada
çözüyorsa cevaplanan soru sayısının süreye oranı nedir?
2
soru/dk
3
2
C) soru/dk
5
3
soru/dk
2
3
D) soru/dk
4
A)
4
ise erkek
9
oranı nedir?
B)
5
9
C)
5
4
B)
2
3
D)
4
5
C)
1
2
D)
1
4
Yakup’un 12 Matematik, 8 Türkçe ve 6
Fen kitabı vardır. Matematik kitaplarının
diğer kitaplara oranı nedir?
1
2
B)
14.
6
13
C)
7
6
D)
6
7
Bir musluktan 5 dakikada akan su
miktarı 20 litredir. Dakikada akan su
miktarının dakikaya oranı nedir?
1
dk/l
4
B) 4 l/dk
C) 21 l/dk
kursiyerlerin bayan kursiyerlere
6
5
A)
A)
Bir kurstaki bayan kursiyerlerin
kurs mevcuduna oranı
1
3
13.
B)
11.
A)
A)
D)
1
l/dk
2
15. 1’den 20’ye kadar olan doğal sayılardan 5 ile
bölünebilenlerin 3 ile bölünebilenlere oranı nedir?
A)
2
3
B)
3
2
C)
3
4
D)
4
3
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-11
Kazanım: Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı
doğrusunda gösterir.
2 2 2 2
1. , , , kesirlerinin sıralanışı hangisinde doğru
3 5 4 7
verilmiştir?
2 2 2 2
> > >
3 4 5 7
2 2 2 2
C) > > >
3 5 7 4
A)
2 2 2 2
> > >
7 5 4 3
2 2 2 2
D) > > >
5 3 7 4
B)
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11 4
>
4 11
9 11
C) >
5 5
A)
3. a 
5 5
>
6 8
3 3
D) >
8 9
B)
2
5
1
, b  , c  ifadelerinin sıralanışı
3
3
3
8 10 3 12
, , ,
kesirlerinin sıralanışı hangisinde
13 13 13 13
doğru verilmiştir?
12 10 8 3
> > >
13 13 13 13
12 8 10 3
C)
> > >
13 13 13 13
A)
6.
1 1 1
> > ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a b c
A) b > c > a
C) c > a > b
7.
3 8 10 12
> > >
13 13 13 13
10 12 3 8
D)
> > >
13 13 13 13
B)
B) c > b > a
D) b > a > c
3 a 10
< < ise a yerine aşağıdakilerden hangisi
9 9 9
gelemez?
A) 6
8.
B) 9
C) 7
D) 13
15 15 15
< <
ise a yerine aşağıdakilerden hangisi
7 a 3
gelemez?
hangisinde doğru verilmiştir?
A) b > c > a
C) c > a > b
5.
B) c > b > a
D) b > a > c
A) 10
B) 4
C) 5
D) 6
9. Sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4 3 6
< <
7 7 7
13 13 13
C)
< <
2 3 4
A)
5 6 8
< <
7 7 7
15 12 18
D)
< <
8 8 8
B)
3
’tir.
5
12
B) y noktasına karşılık gelen kesir
’tir.
5
3
C) z noktasına karşılık gelen kesir 3 ’tir.
5
4
D) T noktasına karşılık gelen kesir 1 ’tir.
5
A) x noktasına karşılık gelen kesir
10. 1
3
kesrinin sayı doğrusunda gösterilişi hangisinde
4
14. Aşağıda verilen sayı doğrusunda A noktasına karşılık
gelen kesir hangi seçenekte doğru verilmiştir?
doğru verilmiştir?
A)
B)
A)
6
7
B)
5
6
C)
7
8
D)
4
7
C)
D)
15.
2 3 1 7
, , ,
kesirlerinin sıralanışı aşağıdakilerden
3 4 2 12
hangisinde doğru verilmiştir?
3 1 7 2
> > >
4 2 12 3
2 1 7 3
C) > > >
3 2 12 4
3 2 7 1
> > >
4 3 12 2
7 1 2 3
D)
> > >
12 2 3 4
A)
11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2 3 5
< <
3 5 6
5 2 3
C) < <
6 3 5
A)
3 2 5
< <
5 3 6
5 3 2
D) < <
6 3 5
B)
B)
16.
Aynı büyüklükte üç pastadan
birincisinden Zeynep
dilim, Fatma ise
3
5
7
dilim, Yakup dilim, Naim
5
6
10
8
dilim almıştır. O halde hangisi en
15
fazla almıştır?
12. 0 < x < y < z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
A) Naim
B) Fatma
C) Zeynep
D) Yakup
doğrudur?
A)
C)
1 1 1
< <
z x z
B)
1 1 1
< <
x y z
D)
1 1 1
< <
y x z
1 1 1
< <
z y x
2
1
7
13. a  , b  , c 
ise aşağıdakilerden hangisi
3
4
12
doğrudur?
A) b > c > a
C) a > c > b
17. Aşağıdaki sayı doğrusunda Ali
olduğuna göre Gül Ayşe hangi noktadadır?
A) 1
3
6
18. a 
B) c > b > a
D) b > a > c
4
noktasında
6
B) 1
2
6
C) 1
1
6
5
3
2
, b  , c  ifadelerinin sıralanışı
8
4
3
hangisinde doğru verilmiştir?
A) a > c > b
C) b > a > c
B) b > c > a
D) c > b > a
D)
3
6
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-12
Kazanım: Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
1.
A)
2.
A)
1 2
 işleminin sonucu kaçtır?
5 5
3
10
6
10
A) 4
A)
2
5
4
5
C)
D)
B)
9
10
C)
11
10
B) 3
5
7
C) 3
4
7
D)
B)
5
4
C)
3
5
8
18
6.
8 5

işleminin sonucu kaçtır?
11 11
D)
D)
B)
B)
10
11
4
15
2
11
8
30
C)
C)
3
11
7.
19 7
 işleminin sonucu kaçtır?
6 6
A)
26
12
8.
3 1

işleminin sonucu kaçtır?
5 15
A)
8
15
30
7
13 1
 işleminin sonucu kaçtır?
12 6
14
18
A)
A) 0
3 2 5
 1  işleminin sonucu kaçtır?
7 7 7
3
7
5 2 1
  işleminin sonucu kaçtır?
18 3 9
3
5
2 4 5
  işleminin sonucu kaçtır?
10 10 10
3. 2
4.
B)
5.
B)
B)
26
6
10
15
C)
C)
13
3
2
3
D)
19
18
D)
13
11
D) 2
D)
7
15
14
12
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
9.
4 1 1
    işleminin sonucu kaçtır?
5  2 3
14. b + c - a işleminin sonucu kaçtır?
A)
A)
5
11
29
30
C)
4
5
D)
7
30


3
4
B)
1
5
C)
1
4
D)
2
3
2
3
C)
7
20
27
15
a
B)
16
27
C)
14
12
D)
3
20
A)
D)
9
4
2
5
5
, b
, c  olduğuna göre 13. ve 14. soruları
9
18
6
A)
13. a + b + c işleminin sonucu kaçtır?
B)
2
3
C)
4
3
13
6
D)
5
3
2
5
18. 7 
A)
1
3
7
9
D)
5
9
1   1  1
  1    1   işleminin sonucu
10   5   2 
2
7
17. 3 
ifadelerine göre çözünüz?
A)
C)
B)
1 
3 
3
4
C)
11
5
D)
2
5
2
7
D)
1
5
4
5
D)
16
5
25
4
D)
31
4
1
6
16. 1    1   işleminin sonucu kaçtır?
1 2 5 1
     işleminin sonucu kaçtır?
2 3 4 6
12.
A)
B)
A)


3 2 1 1 
      işleminin sonucu kaçtır?
 4 5   4 10 
1
2
8
9
kaçtır?
11. 
A)
B)
15. 1 
4 7 9
   2 işleminin sonucu kaçtır?
5 10 12
10.
A)
B)
15
18
10
4
B)
9
9
C)
1
işleminin sonucu kaçtır?
5
B)
14
5
C)
3
işleminin sonucu kaçtır?
4
B)
5
2
C)
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-13
Kazanım: Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili
problem çözer ve kurar.
2
1
1. Yakup amca bahçesinin ’üne domates, ’sına
3
6
patates ekmiştir. Kalan bahçeye ise meyve ekmiştir.
Sebze ektiği kısım ne kadardır?
5. Arabayla seyahate çıkan Naim Bey yolun önce
daha sonra
3
9
2.
B)
5
6
C)
3
6
D)
Zeynep elindeki kitabın 1. gün
4
6
2
’ini, 2.
15
1
3
’ini, 3. gün ise
’unu
5
10
gün
7
A)
30
19
B)
15
3.
6
C)
30
Okulumuzdaki bahçenin
çiçek bahçesi,
19
D)
30
1
’sına
6
kadarı kullanılmıştır?
B)
2
3
4. Kitaptaki soruların önce
C)
23
24
D)
2
5
1
2
’unu, daha sonra ’ünü
9
3
çözen Yusuf’un çözmesi gereken ne kadar soru kalmıştır?
A)
2
3
B)
9
12
C)
2
9
D)
5
7
B)
17
30
6. Alper usta 1. gün
C)
8
11
D)
3
11
2
5
saat, ikinci gün saat, üçüncü
5
9
4
saat çalışarak işini bitirmiştir. İşi toplam kaç
15
saat sürmüştür?
A)
2
3
7.
B)
2
9
C)
Okul duvarının
5
’ine çim saha ve
8
5
’üne voleybol sahası yapıldığına göre bahçenin ne
24
A) Tamamı
13
30
gün ise
okumuştur. Zeynep ilk üç günde kitabın
ne kadarını okumuştur?
1
’sını gitmiştir gitmesi gereken ne kadar yol
6
kalmıştır?
A)
A)
2
’ini
5
’una ağaç ve
35
9
D)
11
9
1
2
’ine Atatürk resmi,
8
9
1
’sına çiçek resmi yapan
6
ressam Okan kalan yere Türk Bayrağı
çizecektir. Türk Bayrağı yapabileceği ne kadar ala
kalmıştır?
A)
37
72
B)
35
72
C)
25
72
D)
47
72
8. Yakup hoca eşine olan sevgisini göstermek için büyük
bir kalp yapmaktadır. Kalbin önce
1
’sini, daha sonra
7
3
’ünü tamamlıyor geriye tamamlaması gereken ne
14
kadar yer kalır?
A)
2
7
B)
5
14
C)
9
14
D)
1
3
5
6
12. 2  3  4
2
işleminin sonucu kaçtır?
9
11
18
5
D) 3
18
11
18
11
C) 2
18
A) 1
B)
3
7
13.
9. Naim Bey eşine yazdığı şiirin 1. gün
Bir bahçe duvarının önce
2
’unu, ikinci gün
10
daha sonra
11
’ünü
24
7
’sını ören Mehmet
16
1
2
’ini, 3. gün ’ini tamamlamıştır. Şiirin bitmesi için
8
5
ustanın örmesi gereken ne kadar duvar kalmıştır?
geriye ne kadar kalmıştır?
A)
A)
11
40
B)
29
40
10.
C)
15
40
D)
sonra
1
’sini
12
2
’unu bitiriyor. Firma işin
9
ne kadarını bitirmiştir?
25
A)
36
11
B)
36
11. Bir musluk havuzun önce
19
C)
72
41
D)
72
1
5
’ini daha sonra ’sını
18
6
dolduruyor geriye dolması gereken ne kadar yer
kalmıştır?
A)
3
8
B)
2
9
C)
3
7
D)
B)
5
48
C)
7
16
D)
19
49
13
40
Bir inşaat firması yapmaya
başladığı sitenin önce
33
48
1
9
2
’i ile
15
7
mutfak alışverişi yapmış,
’u ile
30
3
faturalarını ödemiş ve
’u ile de kıyafet almıştır.
10
14.
Zeynep Hanım maaşının
Geriye ne kadar parası kalmıştır?
A)
5
6
B)
2
3
C)
1
3
D)
1
6
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-14
Kazanım: Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
1
3
6.
1 4 5
. . işleminin sonucu kaçtır?
4 5 6
A)
1
6
7.
6 2
 işleminin sonucu kaçtır?
5 15
A)
3
5
8.
7 3
 işleminin sonucu kaçtır?
8 4
A)
21
32
1. 8. işleminin sonucu kaçtır?
A)
9
3
B)
8
5
C)
8
3
D)
25
3
3
4
2. 16. işleminin sonucu kaçtır?
A)16
B) 12
C) 18
D) 24
3
5
3. 12  işleminin sonucu kaçtır?
A) 16
4. 15 
A)
45
2
B)
63
5
C)
36
5
D) 20
2
işleminin sonucu kaçtır?
3
B) 10
C)


A)
47
3
B)
3
4
C)
B)
1
3
C)
5
3
C) 9
7
6
1
4
2
3
C)
2
3
D)
4
5
D) 6
D)
4
5
1
5
D) 15
1
5
1 5
. işleminin sonucu kaçtır?
5 6
31
30
B)
10
15
9. 1  .1  .1   işleminin sonucu kaçtır?
A)
5.
B)
2
3
D)
1
6
10. 3 
A)
3
4
B)
4
5
C)
3
5
D)
2
5
D)
3
16
3 2 4 
    işleminin sonucu kaçtır?
5  3 10 
B)
1
4
C)
7
4


1 1 5 1
  :    işleminin sonucu kaçtır?
4 2 4 2
1
5
1
6
1
7


16. 1  .1  .1  ........1 
11. 
1
 işleminin
16 
sonucu kaçtır?
16
A)
9


9
B)
16
12.  3 
A)
3
D)
4
C) 1
A)
B)
5
4
C)
3
4
D)
1
4
D)
2
3
D)
3
2
1 2 1
.   işleminin sonucu kaçtır?
45 6
30
34
B)
91
120
C)
6
17
D)
3
13
17.
A)
13. 3 :
7
4
3 14
.  2 işleminin sonucu kaçtır?
7 6
1
2
B)
3
2
C) 1
2 4 8
 : işlemini aşağıdaki adımları takip ederek
5 5 15
çözen Yakup ilk hangi adımda hata yapmıştır?
5
2
4 15
5 8
I- 3.  .
A) I
II-
15 3

2 2
B) II
III-
18
4
C) III
IV-
9
2
18. 4 
D) IV
A)
14.
A)
15.
A)
2 1 1
:    işleminin sonucu kaçtır?
5  2 3
8
5
B)
5
8
C)
2
3
3 1 2 1 5
 .  :  işleminin sonucu kaçtır?
2 3 5 2 4
3
2
B)
1
4
C)
3
15
D)
2
5
D)
15
4
19.Aşağıda verilen tabloya göre (1-A).(1÷C).(1+B)
işleminin sonucu kaçtır?
1 7 1 3 
 :    işleminin sonucu kaçtır?
3 2  4 16 
3
25
B)
25
3
C)
4
15
A)
3
2
B)
1
2
C)
1
4
D)
3
4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-15
Kazanım: Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini
problemlere uygular.
4.
3
1. Yakup’un cebinde 72 TL para vardır. Parasının ’i kaç
8
480 tane cevizin
1
2
’sinin ’ü kaç ceviz
2
3
eder?
A) 240
B) 320
C) 160
D) 120
TL’dir?
A) 48
B) 192
C) 48
D) 27
5. 640 tane öğrencinin
öğrencilerin
2.
2
’ine domates eken
5
5
Naim dede kalan bahçenin
’sine
12
1600m2 bahçenin
1
’ü 23 Nisan’da geriye kalan
4
1
2
’ünün ’ide 19 Mayıs’ta görevlidir. O
3
5
halde görev almayan kaç öğrenci kalmıştır?
A) 64
B) 416
C) 160
D) 480
biber ekmiştir. Geriye kaç m2 boş alan kalmıştır?
A) 640
B) 560
C) 960
D) 400
1
1
’inin
5
6
1
’sını okuyan Yusuf daha sonra kalan sayfaların ’ünün
4
2
’ünü okuyan Yusuf’un geriye kaç sayfası kalmıştır?
3
6.
3. Fatma ablanın 2400 TL maaşı vardır. Maaşının
ile taksitlerinin ödemiştir. Kalan maaşının
3
’u
10
A) 12
360 sayfa kitabın önce
B) 348
C) 58
D) 290
4
’inide
5
bankaya yatırdıysa geriye ne kadar para kalmıştır?
A) 336
B) 720
C) 1680
D) 1344
7. Bir sayının
A) 27
2
’ü 18 ise bu sayı kaçtır?
3
B) 12
C) 36
D) 48
8. Kasadaki portakalların
1
1
’inin ’i 4 ise tamamı kaç
5
8
tanedir?
A) 120
B) 40
C) 160
D) 10
12.
1
2
B)
1
6
C)
1
3
D)
1
4
Bir otobüs şoförü gideceği
yolun önce
2
’sini gitmiştir.
7
Geriye 70km yol kaldıysa
yolun tamamı kaç km’dir?
A) 50
B) 98
C) 60
13. 1000 km yolun önce
D) 72
1
10. Balon satan Alper abi 144 balonun önce
’sini
12
2
daha sonra kalan balonların ’ünü sattığına göre geriye
3
kaç balonu kalmıştır?
A) 12
B) 132
C) 44
D) 88
14.
1
2
’sinin ’üne salatalık ekmiştir.
2
3
B)
3
4
C)
1
3
D)
2
3
C) 700
D) 800
13
’ini toplayan
15
1
Yakup amca geriye kalan ağaçların ’sinin
2
1500 tane elma ağacının
kalmıştır?
15.
Geriye kalan tarla tamamının kaçta kaçıdır?
2
6
B) 200
1
’ini toplamıştır. O halde toplanmayan kaç ağaç
5
A) 1300
11. Bir çiftçi tarlasının
1
’ini daha sonra kalan yolun
5
7
’ini giden Hakan’ın kaç km yolu kalmıştır?
8
A) 100
A)
1
’ünü Yakup
3
kalanın yarısını Naim 30 tanesini de
Zeynep almıştır. Geriye kalan
portakalların tamamına oranı nedir?
A)
9.
180 tane portakalın
B) 200
C) 180
D) 20
Bir çoban 810 tane koyunun önce
2
1
’unu daha sonra kalanların ’sinin
9
7
1
’ünü satmıştır. Geriye satılmayan kaç koyun kalmıştır?
3
A) 630
B) 180
C) 30
D) 600
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-16
Kazanım: Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa
yuvarlar.
4. 403,508 ondalık sayısının çözümlenmesi hangisinde
doğru verilmiştir?
1. 123,3 ondalık sayısının okunuşu hangisinde doğru
verilmiştir?
A) 4x100+3x10+5x
A) Yüz yirmi üç tam binde üç
B) Yüz yirmi üç tam yüzde üç
C) Yüz yirmi üç tam onda üç
D) Yüz yirmi üç tam birde üç
1
1
+8x
10
1000
1
1
B) 4x100+3x1+5x +8x
10
1000
1
1
C) 4x1+3x10+5x
+8x
100
1000
1
1
D) 4x100+3x1+5x
+8x
100
1000
5. 6x10+3x
2.
Aşağıda okunuşu verilen ondalık sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 48,15
C) 48,1005
verilen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60,327
C) 600,327
Kırk sekiz tam binde yüz beş
A) 48,105
1
1
1
+2x
+7x
yanda çözümlenişi
10
100
1000
B) 6,327
D) 60,3027
D)105,48
6. 7x1000+6x100+8x1+2x
1
1
+3x
yanda
100
1000
çözümlenişi verilen ondalık sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
3. 213,47 ondalık kesrinin çözümlenişi hangisinde doğru
verilmiştir?
1
1
+7.
100
10
1
1
B) 2x1+1x10+3x100+4x +7x
10
100
1
1
C) 2x100+1x10+3x10+4x +7x
10
100
1
1
D) 2x100+1x10+3x1+4x +7x
10
100
A) 7608,23
C) 7608,023
B) 768,23
D) 768,023
A) 2x100+1x10+3x1+4x
7.
9x10+7x1+
5
7
+
çözümlemesi verilen
10 100
ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 907,057
C) 907,57
B) 97,057
D) 97,57
8. 60+4+
2
3
+
işlemi için aşağıdakilerden hangisi
100 1000
14.
Aşağıdakilerden hangisi devirli ondalık
kesirdir?
doğrudur?
A) 2,347
A) Onlar basamağındaki rakam 4’tür.
B) Yüzde birler basamağındaki rakam 2’dir.
C) Binde birler basamağındaki rakam 6’dır.
D) Birler basamağındaki rakam 3’tür.
15.
9. 37,43 sayısının ondabirler basamağına yuvarlanmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 37,4
B) 37,5
C) 38,4
A) 3,7
C) 3,72
A) 0,7
12.
A) 247,11
B) 23,1
C) 23,18
D) 23,2
247,109 sayısının yüzde birler basamağına
yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
B) 247,10
C) 247,2
A)
D) 3,71
11. 23,183 sayısının onda birler basamağına yuvarlanmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23,19
C) 3,7
C) 7
D) 0,1
D) 3,5
4
5
B)
2
5
C)
5
10
D)
5
2
8
sayısı aşağıdakilerden hangisine
5
eşittir?
A) 0,16
18.
D) 247,1
13. 3,561 ondalık sayısının onda birler basamağına
yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3,6
B) 0,07
2,5 sayısı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
17.
A)
A) 3,66
D) 6,38
D) 38,04
3,718 sayısının birler basamağına
yuvarlanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 3,719
C) 3,4 5
7
sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
10
16.
10.
B) 2,47
B) 1,6
C) 16
D) 1,06
2,04 sayısı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
204
100
B)
24
5
C)
204
5
D)
102
5
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-17
Kazanım: Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme
işlemlerini yapar.
6. 0,45÷0,9 işleminin sonucu kaçtır?
A) 5
B) 0,5
C) 50
D) 0,9
1. 5x1,7 ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 8,5
B) 85
C) 0,85
D) 8,05
7.
2.
A) 28,54
23x1,24 ifadesinin eşiti kaçtır?
B) 285,2
C) 28,52
A) 2500
100÷0,04 işleminin sonucu kaçtır?
B) 250
C) 100
D) 25
D) 2,852
8. 4.8:0,03 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1,6
B) 16
C) 160
D) 1600
3. 312x0,47 ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 14,664
c) 1466,4
4.
A) 0,07
B) 146,64
D) 146,064
9.
28÷0,4 işleminin sonucu kaçtır?
B) 0,7
C) 7
24,13x12,2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 294,386
C) 2943,86
B) 294,38
D) 121,14
D) 70
10. 0,347x10 işleminin sonucu kaçtır?
A) 34,7
5. 0,24x1,2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 28,8
B) 2,88
C) 0,288
D) 288
B) 3,47
C) 3470
D) 347
11. 134÷100 işleminin sonucu kaçtır?
A) 13400
B) 0,134
C) 13,4
16.
D) 1,34
A) 0,1
12.
A) 1420,8
Hangi sayının 0,02 katı 0,002 eder?
B) 0,01
C) 0,00001
D) 0,001
14,208x100 işleminin sonucu kaçtır?
B) 142,08
C) 14208
D) 1,42
17. 1,2 ondalık sayısının kaç katı 0,3 eder?
A) 25
B) 0,025
C) 2,5
D) 0,25
13. 128,43÷10 işleminin sonucu kaçtır?
A) 128,4
C) 12,843
C) 12843
D) 1284,3
18.
A) 2,06
14.
B) 1,06
C) 1,05
D) 1,006
14962÷1000 işleminin sonucu kaçtır?
A) 149,6
C) 14,962
B) 1496,2
D) 149,62
19. 5,048 sayısı 0,2 sayısının kaç katıdır?
A) 25,26
15. 0,127x1000 işleminin sonucu kaçtır?
A) 12,7
Çarpımları 2,862 olan iki sayıdan
birisi 2,7 ise diğer kaçtır?
B) 127
C) 1270
D) 1,27
B) 24,24
C) 25,24
D) 252,4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-18
Kazanım: Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört
işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
1.
A) 2,2
2,75 km olan pistin etrafında 8 tur atan
Yakup arabasıyla kaç km yol almıştır?
B) 22
C) 220
3.
A) 141,7
B) 38
C) 0,38
C) 141,75
B) 62,5
C) 50
D) 61,5
6.
Bir sıçrayışının uzunluğu 1,75m olan
çekirge 42,7m mesafeyi kaç sıçrayışta
alır?
A) 22,4
B) 23,4
C) 24,4
D) 25,4
D) 24
Naim dede torunu için tanesi 1,2TL olan
sütlerden 4 tane kg’si 2,5TL olan muzdan
3,75kg almıştır. Naim dede bu iki ürün için
ne kadar para ödemiştir?
B) 141475
A) 60
D) 21
2. Zeynep hoca sınıfı için 12,25TL’ye kalem, 14,45YL’ye
defter ve 29,50TL’ye kitap almış kırtasiyeye 60TL
vermiştir. Para üstü olarak geriye kaç TL alır?
A) 3,8
5. 4kg bademden 0,80kg badem içi elde edilmektedir.
12,5kg badem içi elde etmek için kaç kg badem
gereklidir?
7. Kısa kenarı 11,4m uzun kenarı 23,5m olan dikdörtgen
şeklindeki bahçenin etrafına tel örgü çekilecektir. Kaç m
tel lazımdır?
A) 69,8
B) 68,8
C) 67,7
D) 34,9
D)14,175
8. Bir kenar uzunluğu 14,4 metre olan kare şeklindeki
arsanın tamamına ev yapılacaktır. Evin yerleşim alanı kaç
m2 olur?
4. Fatma kilogramı 4,75TL olan fıstıktan 1,5kg ve
kilogramı 24,50TL olan bademden 0,25kg alıyor.
Kuruyemişçiye 15TL veren Fatma hanım kaç TL geri alır?
A) 4,75
B) 3,75
C) 1,75
D) 2,75
A) 57,6
B) 206,36
C) 196,16
D)207,36
9. 12,75 litre zeytin yağı 6 şişeye eşit miktarda
paylaştırılırsa her birine kaç litre zeytin yağı düşer?
A) 3,125
B) 1,125
C) 21,25
13.
D) 2,125
A) 29,925
Etrafına 2 sıra tel çekilen dikdörtgen
bahçede toplam 180,5m tel
kullanılmıştır. Bahçenin kısa kenarı
15,2m ise uzun kenarı kaç metredir?
B) 30,125
C) 28,925
D)29,915
10. Postaneden çıkıp sırasıyla okul, kütüphane ve
hastaneye uğrayıp tekrar postaneye dönen postacı bu işi
günde 3 defa yapıyorsa bir günde toplam kaç km yol
gider?
14.
A) 21
B) 20,025
C) 20,25
Bir sporcu ortalama 12,3km hızla 6
saatte koştuğu yolu dönüşte 8
saatte koşuyorsa dönüşte hızı kaç
km/sa olur?
D) 19,25
Bebek Yusuf Kağan günün 13,45 saatini
uyuyarak 2,75 saatini ağlayarak, 4,85
saatini de oyun oynayarak geçiriyor. Geri
kalan zamanda karnını doyuruyorsa
beslenmeye kaç saat ayrılmaktadır?
A) 9,125
B) 9,225
C) 10,225
D)10,125
15.
Tanesi 0,45TL’den 15 yumurta kaç TL
yapar?
A) 8,75
B) 7,75
11.
A) 2,95
12.
A) 2,4
B) 3,95
C) 4,95
D) 5,95
Alper marketten kilogramı 1,8TL olan
peynirden yarım kilogram ve kilogramı
3,6TL olan pirinçten 1,25kg alıyor.
Markete kaç TL öder.
B) 3,4
C) 4,4
D) 5,4
C) 6,75
D) 5,75
Download