konumuz 5.sınıf öğrencilerine yönelik, kitabımızın

advertisement
HAZIRLAYAN: DAVUT DOĞAN
2
1) Cümleler büyük harfle başlar: Babası
ile amcasını karşısında görünce
heyecanlandı.
2) Mektuplardaki ve resmi yazılardaki
hitaplar büyük harfle başlar:
Canım Arkadaşım, Sayın Başbakanım
11.01.2013
3
3) Bir özel ada bağlı unvan sıfatları, saygı
sözcükleri,takma adlar ve özel isimden türeyen
sözcükler büyük harfle başlar:
Mustafa Bey, Ahmet Efendi, Yüzbaşı Zeki, Gönül Teyze,
İstanbullu, Türkçülük vb.
4) Bir tarihe bağlı gün ve ay adları büyük harfle başlar:
19 Mayıs 1919, 1 Kasım Pazartesi, Nisan 1920’de… vb.
5) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge
adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:
Medeni Kanun, Borçlar Hukuku (kanun), Telif Hakkı
Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.
6) Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:
Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk
Çağ, Yükselme Devri, Millî Edebiyat Dönemi, Servet-i
Fünun Dönemi, Tanzimat Dönemi vb.
11.01.2013
4
Ses düşmesi ya da ses türemesi gibi bir ses
olayına uğrayan sözcükler bitişik yazılır:
kaybetmek1, kahrolmak, hissetmek2
Kurallı bileşik eylemler, yardımcı eylemle
oluşan bileşik eylemler ve anlamca
kaynaşmış bazı eylemler bitişik yazılır.
emretmek,hapsolmak,gelebilmek,bakakalmak
11.01.2013
5
11.01.2013
6
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI
•Cümleler büyük harfle başlar: Babası ile amcasını karşısında görünce heyecanlandı.
•Mektuplardaki ve resmi yazılardaki hitaplar büyük harfle başlar:
•Canım Arkadaşım, Sayın Başbakanım
AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR Ses düşmesi ya da ses türemesi gibi bir ses
olayına uğrayan sözcükler bitişik yazılır: kaybetmek, kahrolmak,
hissetmek.
mı, mi” her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Ancak kendinden
sonra gelen eklere bitişik yazılır.
•Bugün bize gelecek misin?
•Rüzgâr esti mi balıkçılar kıyıya çıkar.
11.01.2013
7
11.01.2013
8
11.01.2013
9
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Cümleler büyük harfle başlar:
Babası ile amcasını karşısında görünce heyecanlandı.

Özel İsimler ( kitap, dergi, gazete, insan,millet,dil, mezhep, devlet, gezegen, yıldız, şehir,
sokak, cadde, ova,ırmak, kurum, kuruluş vb. adlar)
Süleyman Nazif, Pamuk, Karabaş, Yaban.
AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR



Ses düşmesi ya da ses türemesi gibi bir ses olayına uğrayan sözcükler bitişik yazılır:
kaybetmek, kahrolmak, hissetmek
Arayönleri belirten sözcükler bitişik yazılır:
güneydoğu, kuzeybatı, güneybatı vb.
“MI, Mİ”NİN YAZIMI
“mı, mi”, özel isimlerden sonra gelse de kesme işaretiyle ayrılmaz.
Seninle Barış’mı gelecek? (yanlış)
Seninle Barış mı gelecek. (doğru)

Yazım kurallarına uyalım uymayanları uyaralım...
11.01.2013
10
5. Sınıf ders kitabı,
İnternet,
Güvender konu anlatımlı kitap,
Final konu anlatımlı kitap,
kaynaklardan yararlanılmıştır..
Hazırlayan:
Davut Doğan
20110904038
Türkçe Öğretmenliği
2. sınıf
11.01.2013
Download