Slayt 1

advertisement
İLK OKUMA YAZMA
• En önemli değişiklik ilk okuma ve yazma
öğretiminin DİK TEMEL HARFLERLE
yapılacak olmasıdır.
• Hali hazırda bitişik eğik yazı yazan öğrenciler
isterlerse bu şekilde yazmaya devam
edebileceklerdir.
• Her ne kadar çocuklar dairesel hareketlere
yatkınlarsa da bitişik eğik yazının küçük
yaşlarda ve dar bir alanda öğretimi çocukları
zorlamaktadır.
• Ayrıca bitişik eğik yazı ile ilk okuma yazma
öğrenen çocukların %90’ ı ilerleyen yaşlarda
dik temel harflerle yazmaya geçmektedir.
• 3.sınıftan itibaren bitişik eğik yazı öğretimi
başlayacaktır. (Bunun için Türkçe dersimizin
belli bir saati özel olarak buna ayrılacaktır.)
• Dik temel harflerle ilgili MEB tarafından özel
bir yazı fontu hazırlandı.
• İlk okuma yazma yönteminin adı:
• Bitişik Eğik Yazı ile Ses Temelli Cümle
Yöntemi idi.
• Dik Temel Harflerle Ses Esaslı Okuma
Yazma Yöntemi oldu.
• Öğretilecek harflere ait görseller gösterilmeli
ve hikayeler anlatılmalıdır.
• Aynı seslerin tekrarlandığı kelimelerden
oluşan cümleler veya metinler seçilmeli,
anlatacağımız hikayelerde;
• Maymun mutlu mutlu geziniyormuş.
tarzında örnekler seçilmelidir.
• Her harf öncesi o harfi çağrıştıracak bir çizgi
çalışması olması bu programdaki yeni
yaklaşımlardan bir tanesidir.
Büyük küçük harf birlikte verilir.
• Metni okumada özellikle harflerle
tekerlemeler ve ritim tutarak okumayı
geliştirme MEB’ in üzerinde özellikle durduğu
bir konu.
• Çünkü bu, akıcı okumaya da büyük bir katkı
sağlıyor.
Tekerlemeler ve Ritim Tutarak Okuma
Download