Kadının “Ev” ile İlişkisinin Resim Sanatı Ekseninde İncelenmesi

advertisement
 Kadının “Ev” ile İlişkisinin Resim Sanatı Ekseninde İncelenmesi Bütün yaşam sistemine etki eden iktidar ve kuralları, aslında, yalıtılmış bir alan olarak görülen evin içinde de devam eder. Özellikle kadına yüklenen roller, kadının uyması gereken kurallar, “ev” ve kadını birbiriyle özdeşleştirmiş durumdadır. Hem Batı’da hem Türkiye’de uygulanan resim çalışmalarında ev ve kadın, çok fazla sayıda çok fazla ressam tarafından ele alınmıştır. Burjuvazi’nin oluşumuyla Batı’da, çok odalı evlerde bulunan kadınlar, sonrasında şehirleşen dünyada, evin içinde yalıtılırlar. Evin içinde resmedilen kadın genellikle evden dışarıya bakar ve genellikle çıplaktır; genel yargılar, erkeğin kadına bakışını da belirler (Çalışmada, 1800’lü yıllardan başlayarak, kadını ve evi ele alan, hem Batı’daki hem Türkiye’deki resimlerden örnekler yer almaktadır. Bu resimlerin ressamlarının erkek olması da, dikkat çeken bir konudur). 21. yüzyılda Türkiye’de ve dünyada kadın denilince akla gelen bir başka kavram da şiddettir. İstatistiklere göre kadına yönelik şiddet eylemleri de daha çok evin içinde (kadının eşi veya partneri tarafından) olmaktadır. Yine istatistiklere göre, şiddetin yaşanma sebebi en çok, kadının ayrılmak istemesi, yani kadının evin dışına çıkmak istemesiyle ilgilidir. Evin içinde şiddete uğrayan kadın, yine evin içinde kalmalıdır; çünkü zaten dışarıda da şiddet vardır (Şehirleşen ve popüler sisteme uyum sağlamaya çalışan yaşamları ele alan Richard Hamilton’un çalışmaları ve Martha Rosler’ın “Savaşı Eve Taşımak” serisi bu doğrultuda incelenmiştir). Kadın, ev ve şiddet kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisi, sosyal olaylara da yansımaktadır. Kadınlar, kendi haklarını korumak için evden çıkarak toplumsal olaylara katılmakta, bu sebeple, yine, şiddet görmektedirler. Son yıllarda, toplumsal eylemlerde sanatsal bir üslup kullanılmasında, kadınların rolünün olduğu da araştırmada ele alınmıştır. Kısaca, çalışma, 1800’lü yıllardan 21. Yüzyıla, hem Batı’da hem Türkiye’de yapılan sanat çalışmaları ekseninde, kadına yönelik şiddetin “kadının yeri evidir” yargısıyla ilgili olduğu önermesiyle araştırılmasına dayanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kadın, şiddet, ev, sanat, resim. Bu durum da, çalışmada, incelenerek ortaya konmuştur). Ekonomik durumu iyi olan ve evin içinde yalnız olan kadınlar için de, dışarıda olanlar sebebiyle yine kadının vicdanı rahat olamaz. Aynı zamanda kadın bekar veya yalnız olmasıyla da, sistemin dışında kalarak, ötekileşir. Bu araştırmada, bütün bu çelişkiler doğrultusunda, kadına yönelik şiddet eylemlerinin olma sebeplerinden biri olarak “kadının yeri evidir” düşüncesinden yola çıkılmış, bu düşünce, Avrupa, Amerika ve Türkiye’den istatistikler ile kadını ve şiddeti sorgulayan resim çalışmaları ışığında tartışılmıştır. Ülkelerin, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarının bu konuyla olan ilgileri de, örnekler doğrultusunda ele alınmıştır. 
Download