BOMONTİ ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş. RİSKİN

advertisement
BOMONTİ ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE RAPORU
Rapor Tarihi : 05 Mart 2014
Karar No
I-
: 2014/1
GİRİŞ
Türk Ticaret Kanunu 378. Maddesi uyarınca hazırlanan 2014 yılı Ocak-Şubat dönemini kapsayan riskin
erken saptanması komitesi raporu aşağıda sunulmaktadır.
II- MUTABAKATLAR
Muhasebe kayıtlarında mutabık olunduğu görülmüş ve nazım hesaplarındaki kayıtlarla muhasebe
kayıtlarının mutabık olduğu saptanmıştır.
III- RİSK ALANLARI
A) Pozisyon riski
28.02.2014 tarihi itibariyle şirket bilançosunda taşınan aktiflerin vadeleri ve dağıtımı incelendiğinde
riskli olarak nitelendirilebilecek bir pozisyon bulunmamaktadır.
B) Yoğunlaşma Riski
28.02.2014 tarihi itibariyle şirket bilançosunda taşınan aktiflerin dağılımında yoğunlaşma riski söz
konusu değildir.
C) Kur ve Faiz Riski
Şirket, ağırlıklı olarak EURO ve USD cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası’na
çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler,
döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin
finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma
gerekliliğini doğurmaktadır. Kısa vadeli kredinin faiz oranı % 8,88’dir. Uzun vadeli Türk Lirası kredilerin
faiz aralığı %12,00- %16,00’dır. EURO kredilerin faiz aralığı, % 3,64 -% 5,88’dir. USD cinsinden
kredilerin faiz oranı ise % 7,8’dir. 17 Aralık 2013 sonrası piyasalarda Euro ve Doların yukarı yönlü
hareketleri ödemelerde riski arttıran bir faktördür.
D) Karşı Taraf Riski
Şirketimiz kullandığı banka kredilerinde risk söz konusu değildir.
E) Likitide Riski
Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun
olarak gerçekleştirmektedir. Şirketin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır. , Şirket’in
31.12.2013 tarihi itibariyle, dönen varlıkları 2.527.234 TL, bir yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli
yükümlülük toplamı ise 6.004.625 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre şirketin dönen
varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme sermayesi negatif
seviyededir. Söz konusu yükümlülüklerin, alacakların tahsil edilmesinden ve/veya yeni banka kredileri
temin edilmesinden sağlanan nakit ile karşılanamaması durumunda Şirket likidite riski ile, yani
yükümlülüklerini karşılayacak yeterli nakit akışına sahip olamama durumu ile karşılaşabilecektir.
F) Teknolojik Riskler,Doğal Afet ve Terör Riskleri
Şirketin faaliyetleri, deprem, yangın, patlama, sel, şiddetli fırtına, terör eylemleri veya diğer benzeri
olaylar gibi doğal afetler ve felaketlerden kaynaklanan kısmı ve tam kayıplar da dâhil potansiyel
hasarlara açıktır.
28.02.2014 tarihi itibariyle herhangi bir risk faktörü oluşmamıştır.
G) Piyasa Riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması
riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim
riskidir. Şirket’in yurtdışı maddi duran varlık alımlarının olması sebebiyle kur riskine maruz
kalmaktadır. 28.02.2014 tarihine kadar olan kısımda kurlarda sert artışlar meydana gelmiştir.
H) Ülke Riski
2014 Ocak ve Şubat aylarında ülkemiz riskini etkileyen temel faktör iç siyasi gelişmeler olmuştur. 17
Aralık 2013 te meydana gelen siyasi olaylar ile gerilen iç piyasada kurlar ve faizler sert bir şekilde
yükselmiştir. Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimlere yaklaştıkça kurlarda sert çıkış
durmuştur.
Yurt dışında ise Ukrayna ve Suriye’de gerilim mevcuttur. Piyasalara şu anda aşırı bir yansıma olmasa
da risk teşkil etmektedir.
Oktay Tanju SEL
Risk Yönetim Komitesi Başkanı
Emine Kınay ÇETİN
Risk Yönetim Komitesi Üyesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards