A-MİSYON VE VİZYON

advertisement
RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ
Rasimpaşa-Yeldeğirmeni SİT alanı için hazırlanacak proje doğrultusunda cephe ve
çevre düzenlemelerine ilişkin genel kentsel tasarım kararlarını geliştirmek amacıyla proje
çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada; binaların Kentsel Tasarım İlkeleri doğrultusunda
ele alınarak, şehircilik, mimarlık ve kent estetiği açısından güzel bir görünüme kavuşması
için; kente kimlik kazandıracak prestij caddeleri oluşturmak, bina cephe yenilemesi, ilanreklam tabelaları ve tanıtım panolarının belli standartlarda uygulanması ve her binaya uygun
renk
kodlaması
verilerek
binaların
aykırı
cephe
uygulamalarından
kurtarılması
hedeflenmektedir.
Proje çalışmaları başlanan bölgede; bina yaşı, bina dönemi, bina yapı tarzı, cephe
malzemeleri, arazi kullanımı, mevcut bina ve İmar Planı karşılaştırma analizi, cephe öğeleri,
mevcut trafik verileri, kent mobilyaları, bitki türleri, kentsel imaj analizleri, mimari etki
sentezi gibi analizler yapılmaktadır. Yeldeğirmeni Projesine ilişkin ilke kararları
hazırlanmış,sokak
sağlıklaştırma
projesi
için
hazırladığımız
proje
kurul
onayına
gönderilmiştir.Kurul onayından sonra İl Özel idare fonundan yararlanmak üzere Fon
başvurusu yapılacaktır.
.
Download