HASTANESİ İLAÇ VE KİTLERİN MUHAFAZA EDİLDİĞİ

advertisement
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN
HASTANESİ İLAÇ VE KİTLERİN
MUHAFAZA EDİLDİĞİ
BUZDOLAPLARININ SICAKLIK
TAKİP TALİMATI:
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
29.04.201302
BÖLÜM NO:
01
STANDART:
09
DOKÜMAN:
YÖN-TL-15
1.AMAÇ:
Acil Serviste ve birimlerde kullanılan buzdolaplarının içinde bulunan ısı takibi gerektiren ilaç ve kitlerin
takibini düzenlemek.
2.KAPSAM:
Acil serviste ve birimlerde kullanılan tüm ilaç ve kitler ile bu takibi gerçekleştiren Sağlık personeli
3.TANIM:
Acil serviste ve Birimlerde kullanılmakta olan birtakım ilaç ve kitler belirli ısı aralıklarında muhafaza
edilmelidir. Bunun için acil serviste bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. Bu buzdolabının ısısı acil serviste
nöbet tutmakta olan sorumlu nöbetçi ( nöbet listesindeki birinci nöbetçi) sabah ve akşam kontrol etmekte ve ısının
+8 ile +2 arasında seyrettiğine dikkat etmektedir bu durum kayıt ve imza altına alınmaktadır. Isıdaki değişim bu
değerlerin dışına çıkarsa öncelikle dolap kontrol edilir sorun varsa teknik servise bildirilir. Sorun çözülünceye
kadar korunması gereken ilaçlar en yakın servis buzdolabında muhafaza edilir. Isı değişimleri kısa mesaj ile
sorumlu personele bildirilmekte ve bakanlık tarafından bilgisayar üzerinden kontrolü sağlanmaktadır.
SORUMLULAR:
1. Birim Sorumluları ve Nöbetçi Sağlık Çalışanları
2. Acil Servis İçin Acil Sorumlu Hemşiresi ve Nöbetçi Sağlık Çalışanları
3. EKLER:
EK 1 : Isı Takip Çizelgesi Formu
Download