Dünyada Avrupa Birşiği

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Dünyada Avrupa Birşiği
AB İstatistik Ofisi Eurostat tarafından Eylül 2015 tarihinde “Dünyada AB” başlığı ile bir rapor yayımlandı. Söz
konusu raporda AB ile AB üyesi olmayan 15 G20 ülkesi nüfus, yaşam koşulları, eğitim, işgücü piyasaları, sanayi ve
ticaret, hizmetler, araştırma, iletişim, ulaştırma, tarım, çevre ve enerji alanlarında karşılaştırılıyor.
2013 yılında AB, 506 milyon nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 7’den fazlasını oluştururken, dünya GSYİH’sinin
yaklaşık dörtte birine (yüzde 23,7) sahipti. Dünya GSYİH sıralamasında AB’yi ABD (yüzde 22,2), Çin (yüzde 12,1)
ve Japonya (yüzde 6,5) takip ediyor.
Çeşitli Göstergeler İtibarıyla AB ve Başlıca Ülkeler
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download