Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

advertisement
Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
http://bitkiseldestek.com/kalp-ritim-bozuklugu-tedavisinde-kullanilan-ilaclar/
Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Toplumda sık rastlanılan ve kalp çarpıntısı nedeni olan atriyal fibrilasyon denilen ritim bozukluğu, artık kalpteki
düzensiz elektriksel aktiviteye bağlı anormal kalp ritimlerini tedavi etmek için kullanılan yeni "antiaritmik" ilaçlar, kanın pıhtılaşmasını önleyici yeni ilaçlar ve
ilaç dışı ablasyon denilen yakma dondurma yöntemleri ile tedavi edilebiliyor.
Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Antiaritmik ilaç ne demektir?
Antiaritmik ilaçlar kalpteki düzensiz elektriksel aktiviteye bağlı anormal kalp ritimlerini tedavi etmek için kullanılırlar. Birçok antiaritmik ilaç çeşidi mevcuttur.
Türkiye'de kullanılan antiaritmik ilaçlara örnekler:
Disopramid (Norpace)
Propafenon (Rytmonorm)
Amiodaron (Cordarone, Cordalin, Amidovin)
Sotalol (Darob, Talozin)
Kinidin (Quinicardine)
Meksiletin (Mexitil)
Lidokain (Aritmal, Jetmonal) vb.
Bunlara ek olarak aritmileri tedavi etmek için diğer kalp ilaçları da kullanılabilir. Bunlar, Beloc, Lopresor veya Tensinor gibi kalbin iş yükünü ve kalp hızını azaltan
betabloker grubu ilaçlar veya kalp hücrelerine kalsiyum alımını engelleyen Diltizem veya İsoptin gibi kalsiyum kanal blokerleri de olabilir.
Antiaritmik ilaç çeşitleri nedir?
Antiaritmik ilaçlar 4 sınıfa ayrılır;
Sınıf I antiaritmik ilaçlar: Sodyum-kanal blokerleri: Kalpteki elektriksel iletimi yavaşlatarak iş görürler: Örn: kinidin, prokainamid, disopiramid, flekainid, propafenon,
tokainid, meksiletin. Sınıf II antiaritmik ilaçlar: Beta blokerler; düzensiz ritmi oluşturan odakları baskılar, adrenalinin etkilerini azaltır. Kan basıncını ve kalp hızını düşürür
(normal etki). Örn: Propranolol, metoprolol, atenolol. Sınıf III antiaritmik ilaçlar: Kalpte potasyum kanallarını bloke edip elektrik iletimini yavaşlatarak iş görürler; Örn:
amiodaron, sotalol. Sınıf IV antiaritmik ilaçlar: Bu sınıf ilaçlar sınıf II ilaçlar gibi çalışır, fakat kalpte kalsiyum kanallarını bloke ederler; Örn: diltiazem, verapamil.
Aritmi tedavisinde yalnız ilaçlar mı kullanılır?
Hayır. İlaç tedavi yöntemlerinden yalnızca biridir. Bunun dışında kullanılan başka tedavi yöntemleri de vardır:
Kardiyoversiyon veya defibrilasyon (elektriksel tedavi): özellikle acil durumlarda,
Ablasyon (ritim bozukluğu oluşturan odağın radyo frekans dalgalarıyla yakılması),
AICD veya ICD (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator): elektrik şoku veren kalp pilleri,
Cerrahi tedavi.
Neden antiaritmik ilaç almalıyım?
Doktorunuz ritim bozukluğunuzu tespit ettikten sonra 2 durum için ilaç verebilir:
Ritim bozukluğunun sizin aleyhinize olduğunu düşünüyorsa, Ritim bozukluğunun size bir zararı yoksa fakat varlığı sizi rahatsız ediyorsa.
İlaçları, hayatınız boyunca almanız gerekebilir.
Antiaritmik ilaçlarla diğer ilaçlarımı da alabilir miyim?
Antiaritmik tedavi altında iken başka bir ilaca başlamadan önce kesinlikle doktorunuza danışmalısınız.
Ayrıca eğer antiaritmik tedavi alıyorsanız aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımına dikkat etmek gerekir:
Diğer antiaritmikler: Bu ilaçları kombine şekilde kullanmak ritim problemini kötüleştirebilir (ancak doktorunuz birden fazla antiaritmik ilacı beraber de verebilir),
Kan sulandırıcılar: bazı antiaritmiklerin etkilerini artırabilirler,
Tansiyon ilaçları,
Antidepresanlar.
Etiketler: ritm bozukluğu, ritm bozuklukları, ritim bozuklukları, rıtım bozuklugu, kalp ritim bozukluğu, kalp ritmi bozukluğu, kalp ritm bozukluğu, kalp ritim bozuklukları,
ritim bozukluğu tedavisi, ritm bozukluğu tedavisi, kalp ritim bozukluğu tedavisi, kalp ritmi bozukluğu tedavisi,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards