6,3kV MotorHücresiTemini

advertisement
ADOÇİM TOKAT FABRİKASI ROLLER PRES ÜNİTESİ İÇİN
6,3kV O.G. HÜCRE TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU:
Bu işin konusu ADOÇİM TOKAT fabrikası Roller Pres ünitesi 6,3 kV Ana tahrik
motorları için besleme fideri tesis etmek üzere bir adet 6.3kV bara besleme hücresi ve iki adet
motor besleme hücresinin gerekli tüm montaj malzemeleri ile temini ve testlerinin yapılarak
devreye alınmasıdır.
KAPSAM:
Konu işin kapsamı aşağıda belirtilen ekipman ve hizmet alımlarını kapsamaktadır.
Hücreler tip testli tam metal-clad çekmeceli olacaktır.
Her hücre aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır
•
•
•
•
Busbar bölmesi
Kesici (Besleme hücresi için Ayırıcı ) bölmesi
Kablo bağlantı ve Ölçü trafo bölmesi
Röle ve kontrol bölmesi
Ana istasyondan besleme hücre ayırıcısı manuel çalıştırmalı sabit montajlı tip ayırıcı
veya çekmeceli tip olabilir. Bu ayırıcı ana istasyondaki roller pres besleme hücre
kesicisi ile elektromagnetik olarak kilitli olacaktır. Hücre giriş ayırıcısı ile topraklama
ayırıcısı mekanik olarak kilitleme mekanizmasına sahip olacaktır.
Motor besleme hücreleri kısa devre açma akımı 25 kA vakum tüplü kesicili olacaktır.
Kumanda gerilimi 110V DC olacaktır.
Motor besleme hücreleri aşırı akım kısa devre koruma rölesi ile teçhiz edilmiş olacaktır.
Koruma rölesi
50/51,50N/51N,49,46,37,47,59N/64,50BF,74TC,86,67/67N48/14,66/86,27/59,81O/U
koruma fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
Akım, gerilim, aktif, reaktif, sanal güçler ile güç faktörü röle üzerinden izlenebilecektir.
Rölede enerji ölçüm özelliği olacaktır. Ölçümü yapılan değerler fabrika scada
sisteminden izlenebilecektir. Röle otomasyon sistemi ile bağlantı için Profibus
DP,RS485 haberleşme protokolüne sahip olacaktır.
Hücrelerin çıkışında topraklama ayırıcısı bulunacaktır.
Motor besleme hücre çıkışında parafudr bulunacaktır.
1/2
Motor besleme hücreleri üzerinde kesici ve topraklama ayırıcısı için pozisyon
göstergeleri bulunacaktır.
Bara besleme hücresi üzerinde giriş ve topraklama ayırıcıları için pozisyon göstergeleri
bulunacaktır.
Röle ve kontrol bölmesinde aydınlatma için gerekli lamba ve anahtar bulunacaktır.
Hücreler ile birlikte kesici arabasını hareket ettirmek için kol, topraklama ayırıcısı için
manevra kolu, kesici açma / kapama butonu çalıştırma kolu, kesici yay kurma kolu,
manuel topraklama aparatları v.b. teslim edilecektir.
Hücrelerin bağlantı şemaları, tek hat şemaları, klemens planları, malzeme ve kablo
listeleri, kullanım kılavuzlar ve teknik dokümanları teslimata verilecektir.Her türlü
doküman Türkçe veya İngilizce olacaktır.
Hücrelerin montajı fabrika tarafından yapılacak olup bu işin kapsamına dâhil değildir.
Hücrelerin besleme kablolarının hücre irtibatı fabrika tarafından yapılacaktır.
Montajı tamamlanan hücrenin kontrolü ve testleri ile devreye alma işlerinin yapılması
tedarikçi firma sorumluluğundadır.Saha test raporları ve hücrelere ait her türlü test
sertifikası devreye alma sonrası ADOÇİM e teslim edilecektir.
.
Ek1
: 6,3kV metal clad hücre teknik dokümanları (iki sayfa)
Ek2
: Tek hat şeması (bir sayfa)
2/2
Download