Rekabet Kurulu`nun THY`ye açtığı soruşturma sonuçlandı

advertisement
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hakkında
Yürütülen Soruşturmaya İlişkin
Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un
49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarında yer tahsisi
hizmetlerine ilişkin olarak kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle
hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik yürütülen
soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporunda
yapılan açıklamalar değerlendirilerek; 09.09.2015 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu
toplantısında aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, Türkiye’de kurulu sivil
havalimanlarında yer tahsislerine yönelik havalimanı işletmeciliği pazarında hâkim
durumda bulunduğuna,
2. Bununla birlikte, havalimanlarında yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak kiracı
teşebbüsler arasında ayrımcılık yaparak ilgili pazardaki hâkim durumunu kötüye
kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine,
dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para
cezası uygulanmasına gerek olmadığına
oyçokluğu ile Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar
verilmiştir.
Download