Adı Soyadı - video.eba.gov.tr

advertisement
Adı Soyadı :…………………………………………..
BURSA/NİLÜFER-EMİR-KOOP İLKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4/D SINIFI TÜRKÇE
ADLAR M20
AD: Canlı ve cansız tüm varlıkları, kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere ad denir.
ÖZEL AD: Tek olan, diğer varlıklar içinde bir benzeri bulunmayan varlıklara verilen adlara
özel ad denir.
Cins( Tür ) ADI: Aynı türden varlıkların ortak adlarına tür adı denir. Akrabalık adları, araç ve eşya adları,
hayvan ve bitki adları, organ adları tür adıdır. Tür adları cümle içinde küçük harfle başlanarak yazılır. Tür
adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
Başlıca özel adlar:
Kişi ad ve soyadları: Lidya Akın , Mustafa Ural Kiremitçi
Ülke adlarI: Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri
Ulus adları: Türk, Fransız, Macar
Ova, ırmak, deniz, göl, da. adları: Yeşilırmak, Serik Ovası, Ağrı Dağı, Van Gölü, Marmara
Bazı hayvanlara verilen adlar: Karabaş, Tekir, Pamuk
İl, ilçe, mahalle, sokak adları:Antalya , Vatan Caddesi, Çınar Sokağı, Kurtuluş
Mahallesi
Dil ve din adları: Türkçe, İngilizce, Müslüman,
Kurum adları: Türk Dil Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk İlkokulu, Topkapı Sarayı
Devir ve çağ adları: Cumhuriyet Devri, Yeni Çağ, Lale Devri
Savaş ve bayram adları: Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Bayramı
Gezegen ve yıldız adları: Dünya, Merkür, Mars, Kutup Yıldızı, Ay
Cümlenin neresinde olursa olsun özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. Özel adlara getirilen
ekler kesme işaretiyle (‘) ayrılır. Ancak özel adlara getirilen “-ci, -li, -ler, -gil, -siz, -cik” ekleri kesme
işaretiyle ayıılmaz.
TÜR (CİNS)ADI
Aynı türden varlıkların ortak adlarına tür adı denir. Akrabalık adları, araç ve eşya adları, hayvan ve
bitki adları, organ adları tür adıdır. Tür adları cümle içinde küçük harfle başlanarak yazılır. Tür adlarına
gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
TEKİL VE ÇOĞUL ADLAR
Aynı türden olan varlıkların yalnızca birini anlatmaya yarayan adlara tekil ad, birden çok varlığı
bildirmeye yarayan adlara da çoğul ad denir.
Tekil adlar, sonlarına getirilen -ler (-lar) ekiyle çoğul yapılır.
Adın Belirtme Durumu
Belirtme Durum Eki: -i (-ı, -u, -u)
Cümlede yapılan eylemden etkilenen varlığı belirtir.
• Bu ağacı iki yıl önce dikmiştik.
• Yeni yapılan parkı gördün mü?
• Bana evi tarif etti.
• Masayı çekmeme yardım eder misin?
Adın Bulunma Durumu
Bulunma Durum Eki: -de (-da, -te, -ta)
Cümlede yapılan eylemin gerçekleştiği yeri
gösterir.
• Ağaçta iki kuş vardı.
• Ömer’le parkta tanışmıştık.
• Bütün gün evde oturup müzik dinledim.
• Masada kaç kişi olduğunu sayamadım.
Adın Yönelme Durumu
Yönelme Durum Eki: -e (-a)
Cümlede yapılan eylemin yönünü gösterir.
• Kuşlar ağaca yuva yapmış.
• Kardeşimi parka götüreceğim.
• Eve gidip dinlenmek istiyorum.
• Şunları masaya koyar mısın?
Adın Ayrılma Durumu
Ayrılma Durum Eki: -den (-dan, -ten, -tan)
Cümlede eylemin gösterdiği hareketin addan
ayrıldığını, uzaklaştığını gösterir.
• Minik kedi ağaçtan düştü.
• Akşamüstü parktan ayrıldık.
• Evden çıkmadan önce pencereleri kontrol etti.
• Masadan kalkarken herkese “Afiyet olsun.”
dedi.
Download