XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ZOR

advertisement
XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu
ZOR OLGULARDA TANI VE TEDAVİ OTURUMU
Örnek Başvuru
Başlık: ‘Ben çocuk doğurmak istiyorum, doktor hanım!’: Gebelik döneminde iki uçlu
bozukluk
Görev alanlar:
Oturum Başkanı:
1. konuşmacı
2. konuşmacı
Öğrenim hedefleri: Bu oturuma katılan kişiler;
1. Gebe kalmak isteyen iki uçlu bozukluğu olan kadın hastalara yetkin şekilde danışmanlık
yapacak,
2. Gebelik ve postpartum dönemlerde iki uçlu bozukluğun seyrini tartışacak,
3. Duygudurum düzenleyicileri, tipik ve atipik antipsikotik ilaçlar ve antidepresan ilaçları
gebelik ve emzirme dönemlerde risklerini, kullanım şekillerini, risk kategorilerine göre
sıralanışlarını sayarak daha güvenli olacak şekilde kullanım ilkelerini sıralayacaklardır.
Tanım ve bilgiler: İki uçlu bozukluk üretkenlik çağındaki kadınları etkileyebilen bir ruhsal
hastalıktır. Gebelik dönemi ve doğum sonrası dönemde iki uçlu bozukluğun seyri
değişebilmektedir. Doğum sonrası dönemde özellikle depresyon olmak üzere yeni bir
duygudurum dönemi içinde yüksek risk taşımaktadır. İki u Bu oturumda gebe kalmak
isteğiyle psikiyatriste başvuran iki uçlu bozukluk tanısıyla izlenen bir hasta sunularak gebelik
öncesi, gebelik sırasında ve doğum sonrası erken dönemde seyri ve tedavisi tartışılacaktır.
Yöntem: Bu etkinlikte sunum ve katılımcı grubuyla etkileşimli soru-cevap teknikleri, olgutartışma yöntemleri kullanılacaktır.
Kaynaklar:
1. Akdeniz F. Gebelik ve emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanımı. TPD-Temel
Psikofarmakoloji (Ed. Yüksel N.) TPD Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi No.11, Ankara,
2010 .
2. Galbally M, Roberts M, Buist A; Perinatal Psychotropic Review Group. Mood
stabilizers in pregnancy: a systematic review. Aust N Z J Psychiatry. 2010
Nov;44(11):967-77.
3. Chessick CA, Dimidjian S. Screening for bipolar disorder during pregnancy and
the postpartum period. Arch Womens Ment Health. 2010 Jun;13(3):233-48
4. Kloos AL, Dubin-Rhodin A, Sackett JC, Dixon TA, Weller RA, Weller EB. The
impact of mood disorders and their treatment on the pregnant woman, the fetus,
and the infant. Curr Psychiatry Rep. 2010 Apr;12(2):96-103.
5. Sharma V. Management of bipolar II disorder during pregnancy and the
postpartum period--Motherisk Update 2008. Can J Clin Pharmacol. 2009
Winter;16(1):e33-41. Epub 2009 Jan 22.
Düzenleyen ya da destekleyen TPD Birimi: Duygudurum Bozuklukları BÇB
Download