15- başta akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektör

advertisement
— 15-
başta akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum
örgütlerinden bilgi almıştır. Öte yandan Komisyonun yaptığı 123 adet yazışma sonucunda 70
adet belge temin edilmiştir.
Ayrıca Komisyon, gerek Dilovası'nda gerekse Gebze'de birçok sanayi tesisinde ve
Organize Sanayi Bölgesinde yerinde incelemeler yapmış ve Çevre Referans Laboratuan
Mobil Ölçüm Aracı ile Dilderesi'nden numuneler alarak bölgedeki çevre sorunu ile ilgili ilk
elden bilgi sahibi olmuştur.
Komisyonun talebi üzerine, çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda
bulunmak üzere özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Mühendisi Dr. Başak Kılıç
TAŞELİ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre Mühendisi Mustafa TÜRK, Çevre ve Orman
Bakanlığı Kimya Yüksek Mühendisi Lütfı ÇAKMAK ve Kimya Mühendisi Kemal UNSAL,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Fizik Mühendisi Barış YILMAZ ve Sağlık Bakanlığı Kimya
Mühendisi Yüksel SÖYLERİZ kurumlarınca görevlendirilmiştir.
1. GİRİŞ
Kocaeli 1.206.085 nüfusa ve 3505 km2 yüzölçümüne sahip olup nüfus yoğunluğu
(km2'ye 344 kişi) ve nüfus artışı oram bakımından ülkemiz ortalamasının çok üstünde olan bir
ilimizdir. Kocaeli, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 400 adet 1. sınıf, 7.000 adet 2. ve 3. sınıf
Gayrı Sıhhi Müessesesi (GSM) ile bir sanayi kenti konumunda olup, Türk imalat sanayi
üretimine yapmış olduğu yaklaşık % 13' lük üretim katkısı ile İstanbul' dan sonra gelen ikinci
büyük sanayi metropolüdür ve bu özelliğini son 20 yıldır korumaktadır (Kocaeli Valiliği,
2006).
Mevcut sanayi tesislerinin hammadde kaynaklarına kolayca ulaşabilmesi, liman
imkanlarının fazla bulunması, depo ve antrepoların il genelinde yoğun olarak bulunması, kara
ve demir yolu imkanına sahip olması, hammaddenin limandan fabrikaya kısa ve ticari olarak
güvenli yollardan transferi gibi faktörler, Kocaeli'nin tercih edilmesine neden olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 1273)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards