jinekoloji obstetrik

advertisement
Türkiye Klinikleri
JİNEKOLOJİ OBSTETRİK
Cilt
23 Sayı
4 Yıl
2013
İÇİNDEKİLER
211
215
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR
Yüksek Riskli Gebeliklerde 11-14 Hafta Uterin Arter Dopplerinin
Preeklampsi ve IUGR Öngörüsündeki Rolü
The Role of the Prediction for Preeclampsia and IUGR at High Risk Pregnancy by
Uterine Artery Doppler Between 11-14 Weeks of Gestation
Ali Emre TAHAOĞLU, Zelal TAHAOĞLU
Sezaryen Sonrası Vajinal Yolla Doğum: Retrospektif Değerlendirme
Retrospective Evaluation of Vaginal Delivery After Cesarean Section
Salih Burçin KAVAK, Ebru ÇELİK KAVAK, Bülent KURKUT, Remzi ATILGAN, Şahin ÖNEN, Raşit İLHAN,
220
225
Melike BAŞPINAR, Selçuk KAPLAN, Ekrem SAPMAZ
Prenatal Fetal Dekstrokardi Tanısı Alan Olgularımızın İrdelenmesi
Evaluation of Prenataly Diognosed Fetuses with Dextrocardia
Funda ÖZTUNÇ, Aytaç YÜKSEL, Rıza MADAZLI, Selman GÖKALP, Aslıhan DERİCİOĞLU
Overin Matür Kistik Teratomları: Serimize Ait Klinikopatolojik Bir Çalışma ve
Retrospektif İnceleme
Mature Cystic Teratoma of the Ovary: A Clinicopathologic Study of
Our Series and Retrospective Analysis
Recep BEDİR, Hasan GÜÇER, İbrahim ŞEHİTOĞLU, Pelin BAĞCI, Cüneyt YURDAKUL,
231
237
Gülşah BALIK, Mehmet KAĞITCI
Postmenopozal Vajinal Kanamalı Hastalarda Transvajinal Ultrasonografinin Önemi
The Value of Transvaginal Ultrasonography in Postmenopausal Uterine Bleeding
Serap SİMAVLI, Rula ŞAHİN
Low Second Trimester Estimated Fetal Weight as a Predictor of
Small-for-Gestational Age Neonates in Patients with
Low First Trimester Serum PAPP-A Levels
İlk Üç Ay Serum PAPP-A Değerleri Düşük Olan Hastalarda
İkinci Üç Ay Tahmini Fetal Ağırlığın Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekleri
Tahmin Etmede Kullanılması
Nilgün GÜDÜCÜ, Gökçenur GÖNENÇ, Herman İŞÇİ, Alin BAŞGÜL YİĞİTER, İlkkan DÜNDER
242
The Effects of Maternal Body Mass Index on Biometric Parameters in the Fetal Period
Anne Beden Kitle İndeksinin Biyometrik Fetal Parametreler Üzerine Olan Etkileri
Kadir DESDİCİOĞLU, Raziye DESDİCİOĞLU, Mehmet Ali MALAS
250
DERLEME
Anormal Uterin Kanamalarda Yeni Sınıflama Sistemi: PALM-COEIN
A New Classification System of Abnormal Uterine Bleeding: PALM-COEIN: Review
Nafiye YILMAZ, İnci KAHYAOĞLU
258
OLGU SUNUMLARI
Febrile Neutropenia Following Single Dose Methotrexate for
Medical Management of Ectopic Pregnancy: Case Report
Ektopik Gebeliğin İlaçla Tedavisinde Tek Doz Metotreksat Sonrasında Febril Nötropeni
261
266
Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN, Ahmet Cem İYİBOZKURT, Selen GÜRSOY, Samet TOPUZ
Abdominal Compartment Syndrome Due to Pelvic Hematoma Which
Developed After Hysterectomy: Case Report
Histerektomi Sonrası Oluşan Pelvik Hematoma Bağlı Abdominal Kompartman Sendromu
Gülşah BALIK, Ahmet Fikret YÜCEL, Ülkü Mete URAL, Işık ÜSTÜNER, Mehmet KAĞITÇI
Hiperemezis Gravidaruma Bağlı Alışılmadık Bir Komplikasyon;
Akut Bilateral Temporomandibuler Eklem Dislokasyonu
Acute Bilateral Temporomandibular Joint Dislocation;
an Unusual Complication of Hyperemesis Gravidarum: Case Report
Ghanim KHATIB, Selim BÜYÜKKURT, Ümran KÜÇÜKGÖZ GÜLEÇ, Fatma TUNCAY ÖZGÜNEN,
269
273
277
Cüneyt EVRÜKE, Cansun DEMİR
Pallister Killian Sendromu (Tetrazomi 12p): Prenatal Dönemde Tanı Alan Bir Olgu
Pallister Killian Syndrome (Tetrasomy 12p): A Case Diagnosed in the Prenatal Period
Salih SERİN, Ayhan COŞKUN, Şeref OLGAR, Fazıl AVCI, M. Naci AYDIN
Ağrısız Doğum Amaçlı Uygulanan Epidural Analjezi Sonrası Gelişen Horner Sendromu
Horner’s Syndrome Following Epidural Analgesia for Labour: Case Report
Pelin KARAASLAN, Tümay ULUDAĞ YANARAL, Kamil DARÇIN, Neşe HAYIRLIOĞLU, Ayşegül KARABAY
Fetal Akrani ve Eşlik Eden Omfalosel: Prenatal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Fetal Acrania and Associated Omphalocele: Prenatal Magnetic Resonance Imaging Findings:
Case Report
Hüseyin AKDENİZ, Harun ARSLAN
Download