• • • Çok uygun • • Uygun •

advertisement
Yüzey İşlem Malzemeleri
YÜZEY İŞLEM SIVILARI
METALLER
YÜZEY İŞLEM SIVILARI
Ürün
Resmi
Ürün Özelliği
PB 40
Paslanabilir tüm metaller
için yüksek korozyon
koruma özelliğine sahip
bir kimyasal
7,6
PB 60
Demir dışı metaller için
orta derecede korozyon
koruma ve köpürme
özelliği nedeni ile hassas
parçalarda güvenli
kullanım
8,5
PB 80
Kuyumculukta, hassas
parçaların itina ile
işlenmesinde kullanılan
bir kimyasal
8,7
KH 10
Paslanabilir tüm metaller
için yüksek korozyon
koruma, parlak ve temiz
yüzey elde edilmesinde
kullanılan bir kimyasal
7,6
KH 25
Demir dışı metaller için
orta derecede korozyon
koruma ve köpürme
özelliğine sahip bir
kimyasal
8,8
KH 26
Tüm metaller için aktif
asidik temizleme,
yağ, pas ve tufal alma
kimyasalı. İçerdiği özel
katkılar sayesinde metal
yüzeye zarar vermez
2,3
KH 40
Spesifik ürünlerde
kullanılan, yüksek
parlatma
özelliğine sahip bir
kimyasal
8,6
KH 50
Demir dışı metallerde
kullanılan parlatma
kimyasalı
3,3
KH 95
Kuyumculuk sektöründe
kullanılan parlatma
kimyasalı
3,5
Demir ve türevleri
için, yağ alma ve
nötralizasyon
kimyasalı
12,6
KYN
73
•••
••
•
10
Demir / Paslanmaz
pH
Çelik
Değeri Çelik
Ürün
Adı
•••
Bakır /
Pirinç
Alüminyum
METAL DIŞI ÜRÜNLER
Zamak
Altın
Gümüş
Plastik
ABC
••
•••
•••
•••
•••
••
•••
••
•••
İŞLEMLER
Çapak Alma /
Yüzey Taşlama
/ Köşe Kırma
Temizleme
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Yağ Alma /
Pas Alma /
Tufal Alma
Inox
Parlatma
•
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
•
•
••
•••
•••
•••
••
Çok uygun
Diğer metaller ve metal dışı ürünler (plastik türevleri,
Uygun
ahşap, doğal taş vb.) için geliştirmiş olduğumuz özel
Az uygun
prosesler için lütfen bizimle temas kurunuz.
•••
•••
•••
•••
•••
•
•
•••
•
•••
Korozyon
Koruma
•
•••
•••
•••
Oksit
Açma
•••
•••
•••
Parlatma /
Yüzey
Düzeltme
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
11
Yüzey İşlem Malzemeleri
YÜZEY İŞLEM SIVILARI
METALLER
YÜZEY İŞLEM SIVILARI
Ürün Özelliği
PV 80
Korozyon inhibitörü
7
•••
Aşındırma ve parlatma
amaçlı kullanılan bir
kimyasal
9,5
••
•••
Demir ve çelikte çapak
alma ve parlatma için
kullanılan korozyon
koruma özelliğide sıvı
7,7
•••
••
kimyasalları
Geri dönüşüm
SNT
17
SNT
ASL
kimyasalları
Proses suyu çökeltme
1040
100
Bakır /
Pirinç
Alüminyum
Zamak
Altın
Gümüş
Plastik
ABC
Çapak Alma /
Yüzey Taşlama
/ Köşe Kırma
İŞLEMLER
Temizleme
Yağ Alma /
Pas Alma /
Tufal Alma
Parlatma /
Yüzey
Düzeltme
Oksit
Açma
Inox
Parlatma
Korozyon
Koruma
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
••
••
•••
••
•••
6
Arıtma sistemlerinde
atık suda çökeltme
amacı ile kullanılan
polimerler
ASL
7
312
•••
••
•
12
pH
Demir / Paslanmaz
Değeri Çelik
Çelik
Ürün
Adı
METAL DIŞI ÜRÜNLER
•
Çok uygun
Diğer metaller ve metal dışı ürünler (plastik türevleri,
Uygun
ahşap, doğal taş vb.) için geliştirmiş olduğumuz özel
Az uygun
prosesler için lütfen bizimle temas kurunuz.
13
Download