Tarihi :11.09.2013 Saati :15.00 Yeri

advertisement
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTININ;
Tarihi
:11.09.2013
Saati
:15.00
Yeri
:Dekanlık Toplantı Salonu
Sayısı
:26
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. 03.09.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sayfasında
yayımlanan akademik personel ilanı ile Fakültemiz Fizyoloji ile Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalları bünyesinde açık bulunan 2 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrolarına
başvuran aday/adaylar için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen
Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince giriş sınavı jürilerinin
belirlenmesi,
2. Rektörlüğümüzün 30.06.2013 tarihli ilanı ile Fakültemize ihdas edilen Biyokimya
Anabilim Dalındaki 1. Derece Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran Dr. Burcu Menekşe
BALKAN’ın jüri raporlarının görüşülmesi,
3. Eylül ayı içerisinde görev süresi dolacak olan Fakültemiz Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Savaş Volkan GENÇ’in, 2547 Sayılı Kanunun 33.
maddesi uyarınca, görev süresinin 1 yıl süre ile uzatılması konusunun görüşülmesi,
4. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında ders veren bazı öğretim üyelerimizin
yapacakları derslerin telafisini belirtilen program dâhilinde yapabilme taleplerinin
görüşülmesi,
5. Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan ÖNER
ve Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Doğa TEMİZSOYLU’nun, 20122013 eğitim-öğretim yılı Erasmus Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği
kapsamında Macaristan’ın Szeged Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ders vermek ve
çeşitli incelemelerde bulunmak üzere, 22-28 Eylül 2013 tarihleri arasında 7 (yedi) gün süre
ile 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca harcırahsız ve yolluksuz olarak
Macaristan’da görevlendirilmeleri konusunun görüşülmesi,
6. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 17. ve Üniversitemiz Öğrenci Danışmanlığı Yönergesinin 6.
maddeleri gereğince, 1. Sınıfın akademik danışmanlarının belirlenmesi.
Download